O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Úloha armády ve společnosti: Mocenská role

 29. 07. 2014      0 komentářů

Tvrdá síla udržuje moc vládce. Armáda je tvrdou slupkou státu (podobně jako vlašský ořech) a policie pak brání rozvoji nežádoucího chování uvnitř státu (podobna zahradníkovi čistícího záhon od plevele). Pokud se silové složky státu stanou nástrojem soupeření, pak se politické soupeření jednotlivých stran, hnutí, sdružení a spolků může zvrhnout ve válku warlordů.

Armáda a policie musí zůstat apolitické, udržovat šiřitele nepodobných hodnot vně státu nebo izolovat od zbytku společnosti tak, aby si občané sami a bez přinucení mohli vybrat, která myšlenka rozvoje, vize či cesta k lepšímu životu je následováníhodná.

Možnosti zneužití silových složek jsou rozmanité. Od získání a zneužití informace vedoucí k diskreditaci politického soupeře, přes policejní persekuci až po vojenský puč.

Jako názorný příklad z posledních let slouží tzv. Kubiceho zpráva. Vypuštění informace o propojení špiček sociální demokracie a zájmových skupin s prvky chování organizovaného zločinu snížily v roce 2006 sociální demokracii a jejímu tehdejšímu předsedovi Jiřímu Paroubkovi volební preference natolik, že nebyl schopen sestavit vládu navzdory nominálnímu vítězství.

Tento fakt měl dvojí zajímavou dohru. Pan Kubice se posléze a po dalších volbách stal ministrem vnitra, Jiří Paroubek zamířil na smetiště dějin a jeho nástupce, Bohuslav Sobotka, se poučil v tom směru natolik, že nepronáší žádné nekonformní prohlášení.

Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj IHNED.cz)
Foto: Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj: IHNED.cz)

Pro silové složky je zapojení do politického soupeření krátkodobě výhodné. Politická nomenklatura podpořená silovými akcemi je svým pomocníkům zavázána a poté tyto složky mají relativní dostatek prostředků na svůj rozvoj a sebezdokonalení. Leč z dlouhodobého pohledu jde o chování krátkozraké.

Například nejlepšími vojáky jsou ti, kteří bez prodlení, adekvátně a novátorsky reagují na zcela nové hrozby a ještě v dané operaci přežijí. Takové je vhodné hodnostně i funkčně povyšovat tak, aby měli možnost šířit své hodnoty napříč armádou.

Pokud ale jsou kariérně povyšováni ti, kteří napomohli zneužití informací v rámci politického soupeření nebo silou napomohli zmanipulovat politické soupeření, pak silové složky jako celek budou mít omezenou schopnost sebezdokonalování a jejich primární úloha se obrátí proti bezbranným lidem, kteří předkládají ideály a vize lepšího života a pokroku společnosti.

V konečném důsledku dojde k odborné degradaci silových složek na ozbrojené skupiny jednotlivých politických proudů vedoucích k občanské válce.

Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj CSFD.cz)
Foto: Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj: CSFD.cz)

Z nedávné historie známe příklad dlouhodobého propojení armády a policie s politickou stranou. Výsledkem byla nízká průměrná kvalita důstojníků vedoucí nejen k ochlazení vztahů k armádě a policii ze strany zbytku společnosti, ale postupně až k výsměchu. A není větší potupy, než výsměch od těch, kteří jej platí.

Pokud mají silové složky dobře fungovat a být skutečnou tvrdou silou chránící společnost, pak hodnoty šířené napříč těmito složkami musí být jen odborné. Politická reprezentace musí najít apolitického, přemýšlivého prvního vojáka, policistu, dozorce či zpravodajce s výsledkem skutků, jasnými postoji a dobrým mezilidským chemizmem, aby danou složku kormidloval v dalším období. To je velmi obtížné. Zkuste si sami určit tři osoby na tyto pozice. Není to lehké, že? A věřte, že úkoly dotyčných, jsou ještě náročnější.

Pokračování vždy v úterý a pátek na www.ozbrojeneslozky.cz!

J. Österreicher

Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj CSFD.cz)
Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj IHNED.cz)

Komentáře

Článek nemá žádný komentář. Buďte první!

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací