Aktuálně v parlamentu: Jak moc cvičí AČR se zahraničními partnery? A kolik našich vojáků bude nadále působit v misích?

 11. 11. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

V současné době projednává Poslanecká sněmovna, resp. její výbor pro obranu, a také Senát Parlamentu České republiky informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden – červen 2014.

Velmi pozitivně lze hodnotit výcvikovou činnost Armády ČR, kdy se její jednotky a štáby účastnily 14 cvičení se zahraničními partnery na území ČR a 26 cvičení mimo české území. Náklady na těchto celkem 40 cvičení činily necelých 24 milionů korun.

Za vyzdvihnutí stojí hned několik cvičení, mezi nimi EUROPEAN AIR TRANSPORT TRAINING, které proběhlo v červnu v Bulharsku, a to za účasti šesti států Aliance. Cílem bylo zdokonalení výcviku posádek dopravního letectva ve složitých geografických a meteorologických podmínkách. Dalšími byly např. MOUNTAIN FLIGHT 2014, které proběhlo v termínu 23. června – 4. července ve Francii, či cvičení TOXIC LEAK 1 na Slovensku, kde hlavním cílem byl výcvik odborníků v činnosti detekce bojových otravných látek.

Zpráva o tom, že parlament v současné době dostal informace o průběhu výcvikových cvičení, by neměla výraznou hodnotu, pokud by zůstala sama o sobě. Je však důležitou součástí budoucnosti naší armády, když v říjnu schválila Vláda ČR na svém zasedání plán zahraničních misí pro roky 2015 a 2016. Stejně jako v minulých letech je prioritou působení našich vojenských sil v Afghánistánu a spojenecké závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO.

Foto: Čeští vojáci dostávají ocenění za působení v Mali (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Čeští vojáci dostávají ocenění za působení v Mali (zdroj: ARMY.CZ) 

Počítá se s až 330 vojáky v Afghánistánu, nadále bude působit také asi 20ti členná skupina vojáků na Balkáně. Z hlediska počtu vojáků jsou významné mise v oblasti Severní Afriky, Sahelu a Sinajského poloostrova, kde by v případě potřeby mohl počet vojáků stoupnout až na 220. Ohledně finančních nákladů na operace v letech 2015 a 2016 se počítá s výdaji ve výší 1,48 miliardy, resp. 1,72 miliardy Kč.

Vláda ČR může pro zahraniční nasazení vyčlenit až 664 vojáků v roce 2015 a v následujícím roce dokonce 739. Do těchto limitů může vláda samostatně rozhodnout a vyslat na zahraniční misi až 150ti členné jednotky. Následně je však povinna o takovém rozhodnutí, resp. nasazení, bezodkladně informovat obě komory českého parlamentu. A pokud by nasazení mohlo trvat déle než 2 měsíce, musí navíc získat souhlas parlamentu.

Foto: Střídání českých vojáků v operaci na Sinaji (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Střídání českých vojáků v operaci na Sinaji (zdroj: ARMY.CZ) 

Pokud vás napadá otázka, kdo a do jaké výše, resp. počtu vojáků, by měl rozhodovat o jejich nasazení, zda se nenabízejí jiné modely než aktuálně platný a výše zmíněný, tak vás pozvu ke svému příštímu článku.

Petr Maule

 Autor: Petr Maule

Foto: Střídání českých vojáků v operaci na Sinaji (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Čeští vojáci dostávají ocenění za působení v Mali (zdroj: ARMY.CZ)