Bezpečnostní politika a hodnoty (díl 8): Upevňování hodnot

 28. 10. 2014      kategorie: plk. prof. MUDr. Jan Osterreicher, Ph.D.    

Je nutností každého vládce dbát na upevňování a vybrušování morálních hodnot společnosti. Musí být jasně stanovené hranice chování, které již není tolerováno. A tolerované chování nesmí ohrožovat rozvoj společnosti.

V současnosti se řídíme platným právním řádem České Republiky. Není ideální, ale jeto jediné, co máme.

Pokud někdo spáchá chování proti dobrým mravům, je nezbytné takové chování pranýřovat co nejdříve. Armáda na tento výchovně-hodnotový účinek pamatuje a ve svém základním řádu nařizuje, aby trest byl udělen maximálně 30 dnů po spáchání nesprávného chování. Proto soudím, že liknavost českých trestních soudů významně oslabuje výchovný účinek trestu.

Foto: K vymahatelnosti práva musí soudy konat rychle (zdroj: BLESK.CZ)
Foto: K vymahatelnosti práva musí soudy konat rychle (zdroj: BLESK.CZ) 

Trest za porušení hodnot musí být dán na vědomost široké veřejnosti. Ve středověku se trestalo zcela veřejně. Důvodem byla předaná zkušenost pozorovaná na vlastní oči, že za ten který přestupek přichází ten a ten druh trestu. Exemplární potrestání pomáhá vládci k šíření vědomí, že hranice kýženého chování platí a její porušení se trestá.

Pokud bude mít vládce soudy liknavé a mnohdy hříšníky odsoudí k směšným trestům, anebo je dokonce neodsoudí vůbec, dává tím najevo, že hranice slušného chování se posouvá. Důkazem je nárůst kriminality při změnách hodnot společnosti.

Závěrem lze zopakovat, že ČR je součástí jednotného euroatlantického bezpečnostního prostoru. Hodnoty států Aliance a států EU jsou součástí českých národních hodnot. Hodnotový žebříček ČR je uveden v Bezpečnostní strategii, zatímco Vojenská strategie popisuje, jak velkou silou lze hodnoty hájit.

Hodnoty EU i NATO se odrážejí také v Bezpečnostní strategii ČR (zdroj: VOLTAIRENET.ORG)
Hodnoty EU i NATO se odrážejí také v Bezpečnostní strategii ČR (zdroj: VOLTAIRENET.ORG) 

O změně nebo přetrvání současného hodnotového žebříčku rozhodnou války budoucí tak, jak války minulé rozhodly o setrvání současných hodnot v žebříčku současném.

Položte si otázku či spíše vžijte se do role: Jste premiérem vlády. Zachytíte nežádoucí pronikání hodnot, které tlumí rozvoj společnosti samotné. S těmito negativními hodnotami chcete zápasit především měkkými nástroji. Co uděláte?

A to je konec tohoto seriálu, díky za pozornost.

J. Österreicher

Foto: K vymahatelnosti práva musí soudy konat rychle (zdroj: BLESK.CZ)
Hodnoty EU i NATO se odrážejí také v Bezpečnostní strategii ČR (zdroj: VOLTAIRENET.ORG)