Co byste měli vědět o islámu, přímo z pera českých muslimů…

 25. 01. 2015      kategorie: Hlavní menu    

Na webu Šaría pro Česko je patrně to nejlepší z nejumírněnějšího islámu. Jedná se o náborový a prezentační web pro české občany, takže jak jinak. Přesto je usvědčením islámu z toho, že je s naším systémem nekompatibilní. Nalézáme zde jeden argument za druhým, proč je nám nebezpečný – a sice přímo z pera muslimů.

muslim_vtip_03
Foto: Palec nahoru pro islám - palec dolů pro demokracii

„Stát se českým muslimem nebo muslimkou taky znamená, že vůči vám budou mít lidé předsudky a začnou znevažovat vaše hodnoty. Je to proto, že běžní lidé dnes už žádné hodnoty nemají, v nic nevěří, jsou cyničtí, relativističtí a nemají ani žádné autority. Bojí se těch, kteří ještě v něco věří a kteří věří, že v životě o něco opravdu jde."

= muslimové jsou lepší než nemuslimové (to nemuslimové jsou ti špatní), a proto jim nadřazení

„Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, bojíte-li se vážně, že by vám za to rodiče ublížili a nebyli byste schopni to snést. V islámském právu je člověk za sebe odpovědný od počátku puberty (min. od 15 let), kdy díky nabytému rozumu dokáže posoudit, co je správné a co ne, a jaké náboženství následovat."

= alibistický rozpor v tom, že puberta začíná dříve (u dívek menstruací, ostatně v mnoha muslimských zemích jsou provdány ještě dříve) versus uváděná hranice 15 let (v ČR mladiství)... podle práva ČR je člověk plnoletý (zletilý) od 18 let a argumentovat islámským právem je na naší půdě irelevantní

„Pokud jste si jisti, že se chcete stát muslimem, vše, co potřebujete udělat, je pouze říct šahádu. To je pronesení krátké deklarace své víry. Foneticky česky je text šahády: Lá iláha illalláh, muhammadun rasúlulláh."

= srovnejte lehkost konverze k islámu s těžkostmi (a v mnoha muslimských zemích hrozícím trestem smrti), když od něj chcete odstoupit ... nenašlo by se nějaké odčarovávací zaklínadlo v Knize kouzel Harryho Pottera?

„Zahalujte svoji nahotu před cizími lidmi opačného pohlaví, ať už jste muži, nebo ženy."

= ve výčtu povinností muslima jaksi chybí zmínka o tom, že u žen se nahotou myslí i viditelnost jejich vlasů, potažmo tváře... výrok výše vyznívá, jako by snad nemuslimové chodili nazí

„Zdržte se sexu, když má žena menstruaci."

= tak to asi dodržuje i většina nemuslimů, akorát zde chybí dovětek, že ve většině muslimských zemí je menstruující žena zcela zdržena od všeho (muslimky si nicméně chválí, že týden v měsíci nemusí mýt nádobí)

„Vyhýbejte se účasti na zakázaných věcech, jako jsou náboženské oslavy jiných náboženství."

= zapomeňte na Vánoce, Velikonoce, Dušičky (asi jako u Jehovistů) a je veliká škoda, že web neuvádí, co jsou ty další zakázané věci

„Korán je dokonalá Boží vůle bylo zjevená Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela (křesťanská a židovská bible je také považována za svatou, původem od Boha, ale její obsah byl v neznámém rozsahu změněn nebo ztracen)."

= je doloženo, že všechny tyhle knížky jsou interpretacemi plnými nánosů, přičemž tvrzení, že Korán je platný originál, není ničím jiným, než snahou nadřadit muslimy ostatním

„Islám je způsob života od narození do smrti, je to komunitní záležitost, zapojujte se do komunitního života a nevynechejte žádnou možnost ke vzdělávání sebe a poté ostatních."

= rozpor – výše jsme se dočetli, že k němu lze přistoupit od 15ti let, tak jaképak od narození... a pak ten kolektivismus – neměla by snad být víra osobní věc? (všechny organizované ideologie vedou po celou historii lidstva ke krveprolitím)

„Naučte se číst Korán arabsky v originále, i když nebudete umět arabsky. Jedná se o dobrý skutek a když s tím budete mít potíže, Bůh vám znásobí dobré skutky za úsilí."

= doporučují katolíci číst Bibli v latině? ...nemohli by být muslimové prospěšnější, kdyby trávili čas jinak?

muslim_vtip_04
Foto: Čtěte Korán v arabštině - nemusíte rozumět ale potěšíte Alláha

„Mnoho věcí může být z překladů nejasných, a proto je nejlepší Korán studovat s lidmi, kteří jsou v tomto ohledu odborně vzdělaní, než se spoléhat na vlastní interpretační schopnosti. Mnoho souvislostí a důvody seslání jednotlivých veršů vlastní intepretací vůbec nemusíme nikdy objevit."

= hlavně žádné samostatné kritické myšlení... jeden z hlavních důvodů, proč je islám tak nebezpečný – vykládat jej mohou zkušení maniaci, kteří v něm prostě objevili to, co v něm vy nevidíte

muslim_vtip_02
Foto: Některé věci v koránu nenajdete - zeptejte se těch kdo našli

„Existuje několik právních škol, ke kterým se můžete a nemusíte hlásit. O studiu islámského práva (šaría) platí totéž, jako o studiu Koránu. Nejdůležitější je najít vhodné a spolehlivé zdroje, a neexistují-li publikace v češtině, zabývající se tím, co chcete zjistit, je nutné se obrátit na odborníky, nejlépe imámy v mešitách."

= ty imámy, kteří doporučují bít manželky a děti, nebo rovnou střílet nevěřící?

„Nezapomeňte, že posel Boží nás učil: co se nelíbí vám, nedělejte druhým. A že opravdový věřící je ten, který přeje svému bratrovi (ve víře) to, co si přeje sám sobě."

= muslim se má chovat slušně k muslimovi, už z toho jaksi není zřejmé, zda i k muslimce, kdežto je evidentní, že k nevěřícímu se může chovat i tak, jak by jemu samému bylo nelibé

„Muslimové nevnímají vepře jako nečisté zvíře samo o sobě, ale je zakázáno jen jejich maso pro toho, kdo věří, že toto maso Bůh zakázal, stejně jako alkohol apod."

= takže není důvod, aby se muslimové rozčilovali, když jim půjdete vyvenčit svého čuníka před mešitu (zkusí to někdo?)

„Trestní právo šaría se týká muslimů a není aplikovatelné na nemuslimy, nebudou-li sami chtít stejná pravidla také. V některých případech je podle šaría možné požadovat trest smrti, a také odškodňování pozůstalých a obětí. Další fyzické tresty, které v islámu bez pochyby existují, určené jen muslimům, jsou závislé na změnách mezinárodního práva, evropské legislativy a české ústavy, které je dnes neumožňují a jako muslimové i nemuslimové to respektujeme, jako výsledek historického vývoje. Jaký bude mít vězeňský, justiční a trestní systém vývoj v celosvětovém měřítku, je dnes těžké odhadovat. Další cestou je právní autonomie náboženských menšin, která je také podmíněna zcela novým vnímáním práva a týkala by se jen členů náboženských obcí."

= nezapomeňte, že toto z nějakého neznámého důvodu neplatí v muslimských zemích (co jen bylo případů trestů pro nemuslimské turisty třeba v Saudské Arábii)... a respektují muslimové absenci kamenování v Evropě proto, že to její právo (zatím) zakazuje, nebo protože k tomu naše civilizace historicky dospěla, kdežto až muslimů bude dost, otočí kolem času o pět set let zpět? ... myslí vážně, že by dostali autonomii, takže před mešitami v Praze, Brně a Hradci Králové by každý pátek po modlitbách veřejně bičovali své hříšníky?

„Dokud společnost nepozná Boha, je irelevantní řešit trestní systém, který by byl ustanovený na Božích zákonech... Cílem islámské výzvy a přispění šaría pro Česko je obnova zbožnosti a skutečných lidských a společenských hodnot."

= jakmile se v Česku obnoví zbožnost (myšleno většina obyvatel bude muslimská), přestane být aplikace šaría do trestního systému irelevantní, tedy nastane

„Islámská morálka odsuzuje prostituci a snaží se před ní bránit společnost, jak je to jen možné. Je to neislámský způsob obživy. Ale každý, i zločinec, nebo prostitutka, mají naději na to, vstoupit do ráje, přijmou-li islám. Muslim, který by si takovou ženu vzal (a staral se o ni, aby toho zanechala) by udělal velmi dobrý skutek. K „oblíbenému" tématu kamenování za cizoložství, které v šaría samozřejmě je, to nepopíráme (ale neusilujeme o něj...)"

= tak může nebo nemůže si muslim účelově vybírat z Koránu a sunny, co se mu hodí (když neusiluje o kamenování cizoložnic, může jíst vepřové či chlastat a pořád se těšit na ráj)? ...a natočí muslimové remake Pretty Woman s Richardem Gerem v turbanu?

„Demokracie ovšem neplatí v jasně daných příkazech a zákazech vyplývajících z Koránu a sunny. Volbou se nikdy nemůže změnit, že Bůh je v islámu jeden, ani se volbou nemůže změnit, že alkohol není hřích. Odmítáme tedy systém demokratického "hlasu většiny" ve věroučných otázkách a věcech, které jsou jasně stanovené jako univerzální pravidla vycházející z Koránu a sunny."

= zapomeňte na referendum o kamenování cizoložnic, prostě se kamenovat budou (čeští muslimové sice deklarují, že o to neusilují, ale je to v jejich věrouce)... sakra, neodporují si už moc?

„Je důležité si uvědomit, že v šaría neexistuje žádný jasně daný hospodářský ani politický systém, a proto můžeme zvolit systém, který bude pro ČR nejvhodnější tak, aby byl v souladu s islámem a potřebami obyvatel různých vyznání."

= až jich tu bude dost, demokraticky si zvolíme systém v souladu s islámem, tj. šaría, čímž demokracie skončí (a pak s islámem na věčné časy a nikdy jinak)

„Islám garantuje lidem svobodu víry a její změnu. V minulosti byly situace, kdy změna víry znamenala zároveň změnu válčící strany, tedy zrada a přeběhnutí k nepříteli. V těchto případech existuje dodnes ve všech zemích s armádou vysoký trest, nebo i trest smrti."

= trestní zákon ČR, hlava XII., trestné činy vojenské, § 282 Zběhnutí: Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. Úplně nejvýše, pokud by český voják zběhl se zbraní a přidal se k nepříteli, může dostat doživotí... ale sakra, proč arcibiskup Duka nepropaguje, aby čeští konvertité k islámu hlásící se před tím ke katolictví putovali na šibenici?

„Samozřejmě, že každý občan má právo se podílet na správě věcí veřejných, a proto bychom jistě chtěli, aby se zákonodárství vyvíjelo. Za prvé tím směrem, kdy umožní muslimům plně praktikovat své náboženství, a za druhé tím směrem, které by bylo ku prospěchu všech, bez rozdílu víry, v zájmu naší vlasti."

= schizofrenie

„Vytvoření podmínek, ať jsou děti v dobrém islámském prostředí od útlého věku (naším příkladem a prosbami k Bohu mohou získat lásku k víře, lásku k modlitbě, lásku ke Koránu, lásku k muslimům a mešitě, přirozený stud – například tím, že se budou rozlišovat a rozdělovat chlapci a dívky a jejich prostředí, postupně a pomalu, podle věku). Tak se stanou imunní vůči chorobám srdce a falešným ideologiím, ještě předtím, než je mohou zasáhnout prostřednictvím TV, internetu, nemuslimských kamarádů, nebo chodí-li do neislámských státních škol."

= prezident Zeman zase čelí tvrdé kritice, protože chce oddělovat hendikepované děti od zdravých, ale muslimskou snahou je oddělovat chlapce od děvčat a muslimátka od nemuslimátek... hlavně ať se nenakazí demokracií, svobodou a lidskými právy

„Můžeme být optimisti hlavně díky vědomí, že islám (islámská věrouka) je univerzální = neměnná, nezměnitelná a „nereformovatelná". A jako takový je islám milosrdenstvím a světlem pro celé lidstvo, vždy a všude a pro všechny. A žádný člověk neuspěje ve snaze změnit to, co určil Bůh."

= Amen.

muslim_vtip_06
Foto: Jezte jen maso zvířat usmrcených zdlouhavým vdechováním vlastní krve

Pokud chcete najít další argumenty, proč nelze tolerovat islám (a citace výše pocházejí od umírněných mírumilovných muslimů – tudíž je liché je na ty umírněné a radikální rozlišovat) na našem území, aniž bychom se tím vystavili nebezpečí budoucí radikální změny všeho, co je „svaté" nám, pročtěte si celou jejich prezentaci http://sharia4czechia.com/ a udělejte si ještě hlubší názor než z vyčerpávajícího přehledu výše. Snažte se dýchat klidně, zhluboka. Velmi záživné jsou jejich FAQ – co plánují, až jich tu bude dost (tedy dokud se jim bude hodit demokraticky prosazovat ukončení demokracie). Není vůbec pochyb, že je to hnutí směřující k potlačení práv a svobod, postižitelné našimi zákony. Už by měla policie a státní zastupitelství konat.

A níže se ještě pobavte jejich humorem – těm, kdo pochopí pointu a vtip a podělí se s námi o tuto interpretaci, věnuje naše redakce burku.

muslim_vtip_00
Foto: Islámský humor - čas na ženění

 muslim_vtip_01
Foto: Islámský humor - překreslete svatého Mikuláše za Mohameda - bude to vtipnější

muslim_vtip_05
Foto: Islámský humor - mistr Jan Hus asi jako prorok islámu

 

medajlonek_paskova