Dron nově využívá Státní ústav radiační ochrany. Pilotuje žena!

 11. 02. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Mezi první a nutno dodat progresivní profesionální uživatele bezpilotních letadel (pomineme-li armádu a filmaře) patří od sklonku minulého roku také dva státní ústavy (kromě SÚRO ještě Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany). V SÚRO navíc pilotuje žena, s níž přinášíme rozhovor.

dron_slvacikova_00
Foto: Michaela Slavíčková při cvičném letu

Michaela Slavíčková je jednou z prvních, ne-li vůbec první, českou ženou s povolením k létání s bezpilotním letadlem. Zkoušky před komisaři Úřadu pro civilní letectví složila před pár dny, a sice na modelu Kingfisher od společnosti Robodrone Industries. Každý třetí týden drží pohotovost a je připravena vyjíždět do míst, kde je podezření na kontaminaci – nyní kromě parťáka bere i dron.

Proč se ústav vůbec rozhodl využívat dron? Jaké vybavení ponese?

Využití dronu vyvstalo na základě projektu Ministerstva vnitra – „Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě", zkráceně MOSTAR. Pomocí dronu bude prováděno mapování terénu zaměřené na radiační činnosti. Naše hexakoptéra nese detektor, pomocí kterého se měří radiace.

dron_slvacikova_01
Foto: Michaela Slavíčková s kolegou připravuje dron k letu

Jakým způsobem, resp. za využití jakých pomůcek, se tato práce dělá bez dronu?

Vybavení je téměř identické, pouze nositelem detektoru je člověk.

Co se musí naučit operátor dronu a jakými prochází testy?

Operátor se musí naučit letecké předpisy, seznámit se s technikou dronu a samozřejmě natrénovat samotný let – zručnost - v různých povětrnostních podmínkách. Operátor také musí vědět, kam se podívat na předletové informace, které jsou pro naplánování letu stěžejní. K získání certifikátu je nutné přezkoušení u Úřadu pro civilní letectví – součástí je písemný test, ústní zkouška a praktická letová zkouška.

Kolik operátorů bude mít ústav k dispozici?

SÚRO pro první běh naplánoval 3 operátory. Což se však může časem rozšířit v závislosti na potřebách.

dron_slvacikova_02
Foto: SÚRO bude dron používat k měření radiace

Jsou již v plánu nějaké konkrétní úkoly, místa nasazení dronu?

Experimenty se zlovolným použitím radioaktivních zářičů - rozptyl v terénu.

Jaké jsou Tvé osobní postřehy?

Pilotování bych přirovnala k autoškole - naučit se nezbytnou teorii a pravidla, a pak už je to pouze o trénování samotného letu. Aby se zautomatizovalo ovládání. A jinak radost, když se let podaří :) Shodli jsme se na tom, že samotné pilotování je vlastně hezký relax...

Michaela Slavíčková, Lubomír Gryc