Fenka Terezka a ti další psi, aneb z historie služební kynologie

 15. 02. 2023      kategorie: Výstroj, technika a výcvik    

V těchto dnech sklízí zasloužené uznání USAR tým nasazený v Turecku, zejména pak jeho psí členové, včetně fenky Terezky, jež nalezla v troskách živou ženu. V tomto článku chceme vzdát hold všem speciálně vycvičeným psům a připomenout jejich historii. Ta je nejen předlouhá, plná zachráněných životů, ale obsahuje i zneužití nejlepších přátel člověka.

Historie záchranářských psů se píše od starověku

Historie využití psů pro záchranu lidí a vyhledávání v sutinách sahá až do starověku. V antickém Řecku a Římě byli psi využíváni k hledání zraněných vojáků na bojišti. Avšak až v průběhu 20. století se začalo intenzivně pracovat s výcvikem záchranářských psů, kteří se stali nepostradatelnými pomocníky při různých katastrofách po celém světě.

Nejstarším známým případem využití záchranářských psů v moderních dějinách je zřejmě použití německých ovčáků během první světové války, a to právě k hledání raněných vojáků. Psi nosili lékárničku a bylo-li to v silách raněného, ošetřil se s její pomocí sám, než se k němu dostali sběrači raněných.

V průběhu 20. století se záchranářští psi stali nepostradatelnými pomocníky při řešení různých katastrof, jako jsou zřícení budov po explozích, zemětřeseních, sesuvech půdy a podobně. Ruku v ruce s tím šlo využití psů při hledání ztracených osob v horách a lesích. K jejich masovému nasazení došlo například po velkém zemětřesení v San Francisku v roce 1989.

Záchranné složky využívají služeb dobrovolných kynologů

V USA jsou tito speciálně cvičení psi členy převážně nestátních neziskových organizací. V jiných zemích, kupříkladu v Japonsku – prakticky pravidelně sužovaným zemětřesením – se psi stali integrální součástí záchranného systému.

V České republice poskytují záchranářské psy a psovody hlavně nestátní organizace jako Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Hasičský záchranný sbor s nimi buduje úzkou spolupráci od zemětřesení v Turecku a na Tchaj-wanu v roce 1999. Od té doby se píše historie odřadu USAR (Urban Search and Rescue Team). Úplně poprvé však československý záchranný tým v počtu 78 osob vyjel už v roce 1988 do Arménie.

V historii byli speciálně cvičení psi také zneužíváni

I přes svou užitečnost a význam v záchranných operacích byli ve 20. století speciálně cvičení psi také masově zneužíváni. Během světových válek byli trénováni k pokládání min, respektive k nošení granátů pod tanky, což byly – bohužel – mise bez návratu. Existují i případy, kdy byli psi využiti k atentátům. Morálně sporné bylo využití psů k průzkumu zamořených oblastí. V době komunistické totality způsobili psi zneužití Pohraniční stráží vážná a v několika případech smrtelná zranění lidem prchajícím přes hranice.

Tím spíše je milé, že dnes můžeme být tak hrdí na psy, kteří lidské životy zachraňují. Za poslední tři dekády se zásadně proměnila česká služební kynologie – od výcviku psů, přes jejich výcvik, až po jejich zabezpečení ve stáří. Šéfredaktor portálu Arnošt Zeman shodou náhod už dva týdny před nasazením USAR týmu v Turecku začal připravovat rozsáhlý seriál o životě psů v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech. Můžete se těšit na podrobnou sondu do života psů i psovodů.

Foto Fenky Terezky jsme převzali z Facebooku HZŠ ČR.
Pozn: Pro tvorbu článku byl využit ChatGPT. Poznáte, které pasáže nám pomáhal vytvořit? Zpětnou vazbu rádi předáme.