Historie a vývoj Aktivní zálohy (13): Co s dopady finanční krize na rozpočet armády roku 2010?

 18. 04. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

S dále pokračující světovou ekonomickou krizí a tenčícími se zdroji ze státního rozpočtu pro resort obrany, došlo rokem 2010 k citelnému omezení výcviku v rámci celé AČR, kdy dále utlumován byl i výcvik jednotek AZ…

Pěší roty AZ v jednotlivých krajích cvičily většinou jen jeden týden (!) v roce, již jen výjimečně měly dvě týdenní cvičení. Drtivá většina příslušníku pěších rot tak nemohla využít plně všech dní k výcviku, které umožňoval zákon (až 21 dní v roce).

Situace u jednotek AZ přímo u vojenských útvarů byla lepší (např. četa AZ 41. mpr. v Žatci odcvičila plný počet dní umožněných zákonem), nicméně i u nich začínalo někde docházet k omezení délky výcviku. Zároveň se ekonomická situace resortu projevila na náplni a zabezpečení výcviku, kdy se tenčily např. příděly munice, PHM, finance na výměnu opotřebované výstroje atd.

Z výcviku čety AZ 41. mpr., květen 2010,VVP Hradiště-DoupovZ výcviku čety AZ 41. mpr., květen 2010,VVP Hradiště-Doupov

Přesto vešla v platnost 1. 1. 2010 nová výstrojní norma pro příslušníky AZ, norma 1-10. Oproti velmi zastaralé předchozí normě (která prakticky vycházela z výstrojní normy ještě z doby existence ZVS, včetně daných přežitých součástí výstroje…) byla mimo jiné obohacena i o termoprádlo, kvalitní letní a zimní vojenský spací pytel (potřebný zejména pro cvičení v chladných měsících, kdy se např. týden v zimě ve spacím pytli vz. 67 opravdu po celodenním plnění úkolu spí obtížně – buď vůbec anebo navždy…), malý a střední tlumok pro průzkumníky, goratex návleky a další součásti výstroje, které konečně po letech trochu citelněji pomohly řešit neutěšenou výstrojní situaci AZ.

Z výcviku čety AZ 41. mpr., únor 2010,VVP Hradiště-DoupovZ výcviku čety AZ 41. mpr., únor 2010,VVP Hradiště-Doupov

Nicméně, přestože tato výstrojní norma 1-10 vešla v lednu 2010 v platnost, po celý rok 2010 prakticky u většiny jednotek AZ nebyla uplatňována (pouze u některých výjimek – u některých jednotek AZ u útvarů, které na existenci normy vytrvale upozorňovaly a žádaly její naplnění). Situace přetrvávala i do roku 2011, kdy teprve velmi pomalu začínalo docházet k jejímu plošnějšímu naplňování.

V srpnu 2010 vznikl v této krizové době nutných úsporných opatření při MO ČR záměr sestavení tzv. Bílé knihy o obraně (BKO), která měla obsahovat klíčová témata k zachování schopnosti armády v hranicích nastavených úspor – „kde ušetřit a na co se naopak zaměřit, aby to vše fungovalo“ – tedy cestu k optimalizaci využití omezených finančních zdrojů k zachování schopností AČR. Sestavením BKO byla pověřena odborná komise, která měla zpracovat výsledné strategické záměry AČR na nejbližší období do budoucna. Do této patnáctičlenné komise (mezi jejímiž členy nechyběl např. ani arm. gen. v. v. Jiří Šedivý, který v roce 1999 odstartoval vznik Aktivní zálohy) byl vybrán také mjr. v z. Václav Marhoul, jeden z prvních velitelů AZ ještě z dob dobrovolných cvičení.

V průběhu roku 2010 probíhalo i mnoho neformálních diskusí, rovněž s využitím prostředí internetu (např. na bázi blogu www.onwar.eu, vytvořeného členem týmu pro Bílou knihu Ing. Františkem Šulcem). Zvýšenou činnost prováděla i Asociace záložních brigád (AZB), která se již dříve stala v rámci CIOR (organizace v rámci NATO, zastřešující sbory rezervistů členských zemí) národním členem. Národním představitelem za ČR se v CIOR tak stal dosavadní prezident Asociace záložních brigád (AZB) mjr. Ing. Arnošt Líbezný, příslušník jednotky AZ 801. tpr. VP.

Pod patronátem CIOR CZ se tak podařilo začít organizovat plánované vzdělávací akce pro příslušníky AZ – např. pracovní semináře či jazykové akademie s účastí příslušníků AZ, pořádané jak v ČR (nejvíce v prostředí VeV-VA Vyškov), tak i v zahraničí. AZB tak přispěla k zapojení AZ do tvorby širších koncepcí rozvoje záložních sborů NATO a pomohla zájemcům, zejména z řad důstojníků a praporčíků AZ, v rozšiřování jejich znalostí a schopností účastí na těchto mnohdy i zahraničních akcích, kde měli možnost poznávat i zahraniční rezervisty a vyměňovat si s nimi zkušenosti. Bohužel rozvoj AZ v ČR to nijak neakcelerovalo.

(autor je dlouholetým příslušníkem Aktivní zálohy AČR)

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím více jak 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

Archiv autora

Facebook - Aktivní zálohy AČR (Active Reserve)

Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>

 Autor: Pavel J. Kuthan