Izrael: Zápisky ze studia boje proti terorismu (I. díl)

 09. 07. 2014      kategorie: Izraelská škola proti terorismu    

Vážení čtenáři,

dne 27. června jsem se vydal do Izraele na prestižní studijní pobyt do International Institute for Counter-Terrorism (ICT) při vysoké škole IDC v Herzliji. Budu Vám tedy přinášet, během své pobytu v této zemi, informace o způsobu života v této zemi, ale také o fungování tamních bezpečnostních a obranných složek.

ICT byl založen v roce 1996 a za dobu své existence si ve světě vybudoval velmi silné jméno v boji proti terorismu. Zakladatelem a výkonným ředitelem je Dr. Boaz Ganor. Counter-Terrorism Studies Program, kterého se účastním, se koná od 29. června do 19. července. Jak již název programu napovídá, studium je zaměřeno na boj proti terorismu. Program se skládá z šesti bloků přednášek, přičemž každý blok obsahuje 20 vyučovacích hodin a je veden jedním odborníkem z Izraele či USA. Výuka probíhá od neděle do pátku, jelikož pátky a soboty jsou zde považovány za víkendové dny.

Studenti tohoto speciálního programu pochází jak z Evropy, tak z USA, Asie a Afriky. Nedílnou součástí přednášek a workshopů jsou diskuse o aktuální situaci v Izraeli, o níž Vás budu v nadcházejících týdnech také stručně informovat. Co se týče přístupu izraelských expertů, je naprosto profesionální, ale zároveň přímý, a lektoři se nebojí být i politicky nekorektní. Navíc pokud máte v místnosti dva Izraelce, při dotazu obdržíte tři různé názory ;-). Shrnutí detailnějších postřehů Vám přinesu až po návratu do ČR.

Ve čtvrtek 10. července se můžete těšit na základní přehled událostí, které se v posledních týdnech v Izraeli udály. Pro tento krok jsme se rozhodli zejména z důvodu absence informací v mainstreamových médiích v ČR, které se zaměřují převážně na události, při nichž umírají lidé (čest výjimkám).

L. Jiráček

 Autor: Luděk Jiráček