Jagello 2000: Bez podpory veřejnosti nemůže země být hodnověrným členem NATO

 16. 10. 2014      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Podpora či alespoň povědomí veřejnosti o bezpečnostní politice státu je základním kamenem obranných mechanismů každé země. Bez důvěry v armádu a v NATO by bylo v delším horizontu velmi těžké zajišťovat bezpečnost země a zastávat roli spolehlivého spojence v rámci Aliance. To jsou základní východiska pro činnost nevládní organizace Jagello 2000, která patří mezi přední české aktéry zabývající se tzv. veřejnou diplomacií a komunikování členství České republiky v NATO.

Jedním z projektů realizovaných sdružením Jagello 2000 je Informační centrum o NATO v Praze, jehož založení Ministerstvem zahraničních věcí v roce 2002 vycházelo z premisy, že bez podpory veřejnosti nemůže být Česká republika hodnověrným členem NATO.

Foto: Součásí Informačního centra o NATO je i knihovna (zdroj: NATOAKTUAL.CZ)
Foto: Součásí Informačního centra o NATO je i knihovna (zdroj: NATOAKTUAL.CZ) 

Podpora Severoatlantické aliance mezi českým obyvatelstvem se dlouhodobě drží nad aliančním průměrem. NATO považuje za zásadní pro zajištění bezpečnosti 61 % evropských členů Aliance.[1] V Česku je toto číslo vyšší – jako důležitou pro bezpečnost ČR označilo Severoatlantickou alianci 69 % respondentů průzkumu CEVRO Institutu.[2]

Úkolem Informačního centra o NATO v Praze je zvyšovat povědomí široké veřejnosti v ČR o aktuálních bezpečnostních tématech spojených zejména se Severoatlantickou aliancí a členstvím České republiky v NATO, a tím přispívat k porozumění a podpoře členství České republiky v NATO a z toho vyplývajících závazků.

Informační centrum o NATO provozuje informační portál Natoaktual.cz s aktuálním zpravodajstvím a analýzami z bezpečnostní oblasti. Tento portál v roce 2014 zaznamenal již 4,1 milionu návštěv a patří tak k nejsledovanějším zpravodajským portálům s bezpečnostní problematikou v ČR.

Významnou součástí činnosti Informačního centra o NATO je realizace vlastních projektů, kterých je každý rok přes dvě desítky. Ve vztahu k odborné veřejnosti IC o NATO organizuje debaty s předními odborníky na oblast bezpečnostní politiky, uzavřené formáty diskusí o bezpečnostních tématech i konference.

Foto: Důležitou činností je pořádání odborných konferencí (zdroj: NATOAKTUAL.CZ)
Foto: Důležitou činností je pořádání odborných konferencí (zdroj: NATOAKTUAL.CZ) 

Důležitou cílovou skupinou IC NATO jsou také střední školy, pro které centrum připravuje studijní exkurze na základny Armády České republiky (projekt „Poznej NATO“), organizování debat studentů, žáků a dětí z dětských domovů se zástupci českých a zahraničních ozbrojených sil.

IC NATO dále poskytuje služby knihovny a studovny, konzultuje akademické studentské práce zabývající se bezpečnostní problematikou a zodpovídá dotazy zaslané prostřednictvím emailu.

IC NATO se rovněž podílí na dalších projektech sdružení Jagello 2000, jakými jsou např. Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě a soutěž pro středoškolské studenty Aliante.

Foto: Jagello 2000 pořádá mimo jiné Dny NATO v Ostravě (zdroj: NATODAYS.CZ)
Foto: Jagello 2000 pořádá mimo jiné Dny NATO v Ostravě (zdroj: NATODAYS.CZ)

Informační centrum o NATO sídlí v budově školy CEVRO Institut v Jungmannově ulici v Praze. Více o činnosti Informačního centra o NATO naleznete na stránkách www.natoaktual.cz

Důležitou činností je pořádání odborných konferencí (zdroj NATOAKTUAL.CZ)
Součásí Informačního centra o NATO je i knihovna (zdroj NATOAKTUAL.CZ)
Foto: Jagello 2000 pořádá mimo jiné Dny NATO v Ostravě (zdroj: NATODAYS.CZ)