Jak se stát… příslušníkem vězeňské služby?! (nový miniseriál - provedeme vás profesemi)

 26. 06. 2015      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Kdo by v dětském věku nesnil o tom, že až bude velký, stane se hasičem, policistou, vojákem…? Pravda, hlídat vězně asi není zrovna typický dětský sen, ale je to práce potřebná a také dobrodružná. Provedeme vás požadavky na uchazeče, průběhem základní přípravy, nároky služby…

Základní požadavky jsou jasné: státní občanství a dosažení 18 let, právní způsobilost, trestní bezúhonnost, maturita nebo výuční list, zdravotní, fyzická a osobní způsobilost. Co možná překvapí, že stejně jako policista, hasič nebo voják, ani příslušník vězeňské služby nesmí být členem politické strany/hnutí a nesmí podnikat nebo být angažován v nějaké právnické osobě.

Pokud takové podmínky splňujete, podáte si přihlášku a podrobíte se přijímacímu řízení, které trvá obvykle dva měsíce. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením, které trvá asi čtyři hodiny a pokud neuspějete, můžete se opět hlásit až po dvou letech.

Upřesněme ještě prověrku fyzické zdatnosti. Ta se skládá z následujících cviků: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test (po dobu 2 minut opakovaně stoj spatný - dřep - leh na břiše - dřep - stoj spatný), klik - vzpor ležmo (opakovaně) - hodnotí se počet správně provedených cviků bez přerušení, běh na 1000 m na čas.

img-15381-zmenseno
Zdroj: VZCR.CZ

Pokud uspějete, čeká vás základní odborná příprava. Akademie VS ČR sídlí ve Stráži pod Ralskem. Výuka navazuje na přípravné období, jež student stráví v organizační jednotce, přičemž je realizována přednáškovou a výcvikovou formou s dobou trvání zpravidla 12 týdnů, není-li stanoveno jinak. Výuková a výcviková část základní odborné přípravy je ukončena závěrečnou klasifikací z jednotlivých předmětů a komplexní závěrečnou zkouškou, na jejichž základě obdrží absolvent vysvědčení a osvědčení. Podrobný obsah kurzu je zde.

První závazek uzavíráte na dobu určitou – konkrétně 3 roky. Pokud na konci této doby dosahujete dobrých výsledků a složíte služební zkoušku, dostanete úvazek na dobu neurčitou. Můžete se těšit na 6 týdnů dovolené ročně, po patnáctém roku služby navíc dvoutýdenní rehabilitace. Stejně jako na vojáky na vás čeká po této době také nárok na výsluhový příspěvek. Mezi zaměstnanecké benefity patří příspěvek na stravování, na dovolenou, možnost čerpání z FKSP.

Co naopak nezní už tak povzbudivě, že nástupní plat dozorce činí nejvýše 20000 hrubého, spíše ale kolem 18ti tisíc. Dá se ale říci, že jde o plat shodný s policií a hasiči. Je třeba také varovat, že práce to rozhodně není lehká, bohužel je ale společensky velmi málo ceněná a naopak zcela opomíjená. I díky tomu jsou u VS ČR prakticky pořád k mání volná místa.

V příštím dílu mini seriálu se zaměříme na možnosti uplatnění u Celní správy ČR.

 Autor: Redakce