Konference První pomoc v boji: Přípravy finišují a je se nač těšit…

 14. 11. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

Za tři týdny vypukne konference zabývající se problematikou bojové medicíny. Na letošním ročníku vystoupí celkem 14 řečníků, od kterých si poslechnete 10 hodin přednášek, a také uvidíte přes 100 fotografií z válečných oblastí.

Konference se koná v Hradci Králové 2.12.2017 v kongresovém centru ALDIS. Je připravená pro 350 návštěvníků.

pp-v-boji-harmonogram

Mezi přednášejícími budou například:

pplk. MUDr. MARTIN OBERREITER

Bývalý náčelník 6. polní nemocnice v 2011 – 2015, podplukovník Armády ČR. Účastník misí v Afghánistánu 1x na pozici chirurga náčelníka urgentního příjmu, 2x na pozici velitele 1. a 11. polního chirurgického týmu.

MUDr. ROBERT ZAJÍČEK, Ph.D.

Popáleninový specialista a přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.LF UK.

prap. Bc. JAROSLAV DUCHOŇ, DiS.

Zdravotnický záchranář AČR a vedoucí vzdělávacího střediska pro přípravu CLS - 25.plrp. Strakonice. Zahraniční mise v Afganistánu a Mali v letech 2008, 2010 a 2015, kde působil na pozici zdravotníka ROLE 1, zdravotníka průzkumného odřadu a lektora pro výcvik nezdravotnického a zdravotnického personálu.

A další.

Doprovodný program:

Část výstavy nám poskytl projekt “Ten druhý život”, což jsou unikátní fotografie z válečných zón. Autentické příběhy našich českých vojáků. Při této příležitosti bude možnost zakoupit si knihu “Ten druhý život” - z výtěžku dostanou příspěvek váleční veteráni z veteránského centra v Brně.

Celý víkend bude opravdu nabitý informacemi, a aby to člověk vše zvládl, proložili jsme dva přednáškové dny jedním společenským večerem, na kterém mohou návštěvníci nabrat síly na další den. Podrobnější informace o afterpárty najdete zde.

pp-v-boji

Web konference: www.ppvb.cz


 Autor: Redakce