Nová odborová organizace pro příslušníky složek v Integrovaném záchranném systému.

 09. 10. 2017      kategorie: CELNÍ SPRÁVA    

Že služba policistů, hasičů a dalších není žádný med, je zřejmé – třeba i z článků, jimiž zde na portálu průběžně upozorňujeme a problémy v tomto sektoru. Zjevně na jejich řešení nestačí ani několik již existujících odborových organizací, a tak není divu, že po delší době vzniká další. V článku ji stručně představujeme jejími vlastními slovy, více info pak na www.alianceizs.cz.

Z webu Aliance IZS:

Jsme nově vzniklá odborová organizace. Náš vznik byl motivován vizí změnit a zlepšit podmínky příslušníků a pracovníků pracujících ve složkách IZS. Jen zasvěcený a problematiky znalý člověk ví, jak se změnily podmínky v práci těchto složek a zejména jak stouply NÁROKY na každého příslušníka a pracovníka v těchto složkách.

Současně došlo ke změně způsobu řízení těchto složek. V důsledku těchto změn došlo k preferenci „vzdělání“ na úkor praktických letitých zkušeností. Výsledkem je současný neuspokojivý stav.

Naší snahou je zásadním způsobem zlepšit podmínky pro výkon příslušníků i zaměstnanců složek IZS.

Naše hlavní cíle jsou:

1) Nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů anebo jeho komplexní novela

2) Zrušení GIBS, její nahrazení jiným orgánem například Odborem vnitřního vyšetřování. Pokud to nebude politicky průchozí, budeme usilovat o zřízení kontrolního orgánu nad činností GIBS, který bude disponovat pravomocemi. V současné době je totiž GIBS bez jakékoliv vnější kontroly!

3) Prosazení statutu úřední osoby pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby při výkonu jejich práce

4) Zlepšení finančního ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů v souladu s prvotním záměrem a návrhem zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tak, aby odpovídalo katalogu činností a nárokům kladených na příslušníky

Odborová organizace není zájmovým spolkem několika jednotlivců, jejichž snahu sleduje mlčky občas sympatizující většina. Síla odborové organizace je v její členské základně. Každý jednotlivec svým členstvím podporuje definované myšlenky a má šanci se aktivně podílet na prosazování svých práv.

 Autor: Redakce