O nás: Na bezpečnosti nám záleží

 12. 10. 2014      kategorie: Hlavní menu    

Ozbrojeneslozky.cz je webový portál, který se zaměřuje na témata spjatá s vnitřní a vnější bezpečností. Vytváří prostor k informování a osvětě, kritice a výměně názorů, do budoucna se snad stane platformou pro rozvoj mezioborového think-tanku.

Netajíme se tím, že chceme nastolovat témata, kterým by podle nás měla veřejnost, mainstreamová média a pochopitelně politická reprezentace věnovat pozornost. Bezpečný, suverénní a demokratický stát s liberálními hodnotami, má podle nás být vládní a vůbec společenskou prioritou.

Naše pozornost je ovšem zaměřena nejen na ozbrojené bezpečnostní sbory a ozbrojené síly České republiky, ale i na složky integrovaného záchranného systému (včetně ostatních složek IZS). Nejsou nám lhostejná žádná témata, která ovlivňují či v budoucnu budou ovlivňovat bezpečnost naší země, ve všech jeho souvislostech.

Ačkoli je řada takových témat poměrně odborná, snažíme se publikovat srozumitelnou formou. A také žánrově pestře – od přehledů aktuálních událostí a komentářů k nim, přes interview a tematické seriály, až po články skutečných špiček v oboru nebo naopak zasvěcené komentáře praktiků.

Abyste nic z toho, co vám denně nabízíme, nepropásli, nezapomeňte kromě našeho webu zařadit do svých oblíbených stránek také náš Facebook.

Články od erudovaných autorů

Oslovujeme píšící odborníky z řad současných i bývalých politiků a funkcionářů, kteří mají či měli s bezpečností státu co dočinění. Dále zástupce profesních organizací, kteří mají hájit zájmy příslušníků bezpečnostních resortů. A samozřejmě akademiky, kteří přednášejí bezpečnostní politiku, ať už na předních českých nebo zahraničních univerzitách. Příležitost dáváme také jejich studentům. A velice nás zajímají i žité zkušenosti těch, kdo bezpečnost naší společnosti zajišťují přímo „v poli“.

Jsme otevřeni i autorům méně známým či začínajícím. S ohledem na citlivost některých témat a kauz nabízíme ve výjimečných případech možnost publikování pod pseudonymem. Proto nás neváhejte kontaktovat se svými náměty nebo rovnou texty.

Tým SOBS

- ŠÉFREDAKTORKA: Miroslava Pašková (sefredaktor@ozbrojeneslozky.cz)

- ART DIRECTOR: Michal Pivoňka (admin@ozbrojeneslozky.cz)

Odpovědi na často kladené dotazy - budeme postupně rozšiřovat v závislosti na vašich dotazech…

Nepatří do bezpečnostních sborů i GIBS, BIS, ÚZSI?
Ano patří. Zpravodajským službám se budeme však věnovat v rámci globálních hrozeb ovlivňující i ČR. Kvůli omezené oblasti činnosti GIBS jsme se rozhodli nezařadit tento útvar jako samostatnou kategorii na úvodní stránce. Pokud však činnost inspekce v oblasti vyhledávání, odhalování a vyšetřování trestných činů u příslušníků Policie České republiky, celníků, příslušníků Vězeňské služby bude zajímavá pro naše čtenáře, budeme se tomu samozřejmě věnovat. Daný článek se bude nacházet vždy pod danou kategorií – př. Policie ČR.

Proč není ve vizuální části webové stránky položka věnující se Útvaru rychlého nasazení (URNA)?
URNA spadá svoji činností pod Policii České republiky. Proto se budeme tomuto útvaru věnovat v této kategorii.

Z čeho je Vaše činnost financována?
Naše činnost je v tuto chvíli financována z vlastních zdrojů a příjmů z reklam inzerentů na našich webových stránkách.

Koho mám kontaktovat v případě zájmu umístění inzerce na Vašem webovém portálu?
Osobou zodpovědnou za inzertní prostor je Michal Pivoňka, kterého můžete kontaktovat na emailové adrese admin@ozbrojeneslozky.cz či telefonním čísle + 420 736 104 190.

Odkud jsou ilustrační fotografie v článcích? (doplněno k dotazu z 16. 10. 2018)

Autoři nám obvykle dodají k článku i fotografie (archiv autora), v takovém případě jsou poučeni, že jsou oprávněni s nimi takto disponovat. Pokud k článku doplňuje fotografie šéfredaktorka při jeho administraci, používá fotografie volně šiřitelné (Wikipedie, Pixabay apod.), na základě souhlasu (např. Army.cz) a z vlastního archivu. (Pro zobrazení metadat fotografií klikněte do obrázku pravým tlačítkem myši a zvolte "Prozkoumat").   

 Autor: Redakce