Pojišťovna D.A.S. spustila speciální nabídku pro bezpečnostní a ozbrojené složky.

 31. 10. 2016      kategorie: ARMÁDA ČR    

Každý den nasazujete svůj život, abyste ochránili životy druhých. Kdo ale chrání vás? Nyní je možné získat právní ochranu před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem.

Dosud pojištění fungovalo jen pro civilní zaměstnance. D.A.S. tak nově vychází vstříc těm, kdo vykonávají službu podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona o vojácích z povolání. Případů, kdy je resorty vnitra, spravedlnosti nebo obrany šidí, šikanují či jinak znevýhodňují, totiž raketově přibývá. Pojištění učiní právní služby dostupnějšími, možná si i mnozí velitelé rozmyslí, zda si na podřízené dovolí...

Pojištění právní ochrany se vztahuje na ochranu a prosazování oprávněných právních zájmů pojištěných osob ve sporech, nárocích či řízeních, které se týkají oblastí vymezených ve zvoleném druhu pojištění. Pojištěným osobám jsou poskytnuty právní rady, služby specialistů a úhrada nákladů, které v souvislosti se sporem, nárokem či řízením vzniknou.

Kdy můžete počítat s pomocí právníka?

  • Když po vás budou požadovat uhrazení škody, za kterou nemůžete.
  • Když vás nebudou chtít náležitě odškodnit.
  • Když vás neoprávněně propustí.
  • Když nedostanete služební příjem.
  • Když vás kvůli pochybení při výkonu služby začnou trestně stíhat.
  • Když vám pojišťovna nevyplatí nebo sníží pojistné plnění.
  • Když se setkáte s diskriminací nebo nerovným zacházením.

Nabídka pojišťovny se inspirovala mimo jiné případy z portálu Pravavojaku.cz a zkušenostmi advokátní kanceláře LP Legal, která v poslední době zaznamenala významné úspěchy ve sporech s resortem obrany (budeme informovat v samostatném článku). Namátkou vybíráme případy, které pomoc právníka pomohla zdárně vyřešit:

Filip: Velitelem mi byla na dobu mimo službu nařizována povinnost být připraven dostavit se v případě potřeby do služby, a to v časovém limitu šest hodin od obdržení signálu. Poté, co jsem velitele požádal o proplacení takto vykonané pohotovosti, mi bylo sděleno, že se o pohotovost nejedná, neboť jsem v době svého osobního volna vlastně nebyl nijak omezován. Obrátil jsem se tedy na D.A.S. s žádostí o radu. Advokát v mém zastoupení zpracoval žádost o proplacení odměny za služební pohotovost. Díky tomu mi následně byla proplacena odměna za pohotovost nařízenou v posledních třech letech, a to včetně úroků z prodlení.

das_voj

David: Jako voják z povolání zastávám funkci řidiče. Během vojenského výcviku došlo k defektu pneumatiky na vozidle, které jsem řídil. Velitel po mně následně začal požadovat náhradu škody, a to v plné výši ceny za výměnu nové pneumatiky. Vzhledem k tomu, že jsem řádně vykonával svou službu a se zaviněním a uhrazením škody jsem nesouhlasil, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Advokát D.A.S. se zapojil do jednání, kdy se podařilo prokázat, že za vniklou škodu neodpovídám. Ušetřené peníze pak v rodinném rozpočtu nechyběly.

das_pol

Radim: Během mé služby se v cele předběžného zadržení pokusila zadržená osoba spáchat sebevraždu. Celou věc následně začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Protože jsem si byl jist, že jsem svou službu vykonával řádně, v souladu se všemi předpisy, a že jsem nespáchal žádný trestní čin, obrátil jsem se na D.A.S. s žádostí o pomoc. Poté, co advokát D.A.S. převzal mé zastoupení, se velmi rychle podařilo prokázat, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Mé jméno bylo očištěno a já mohu dál sloužit v řadách policie.

Pojištění si lze snadno sjednat online. Lze jej kromě služebních záležitostí rozšířit o pojištění řidičů, majitelů či nájemcům nemovitostí, případně pro potíže běžného soukromého života. Pokud bychom však zůstali jen u v rozsahu „příslušník bezpečnostních sborů a ozbrojených sil“, vychází jeho cena na sympatických 220 Kč měsíčně.

 Autor: Redakce