Policie má k dispozici nové výcvikové středisko ve Frýdku-Místku

 11. 04. 2022      kategorie: POLICIE ČR    

Policie ČR začala na sklonku minulého roku užívat zbrusu nové multifunkční středisko. Primárně slouží policistům Moravskoslezského kraje, ale k dispozici je rovněž jejich kolegům z Olomouckého kraje, dále hasičům a zdravotnickým záchranářům. Na zbudování a další provoz tohoto střediska jsem se zeptali majorky Pavly Jiroučkové, vedoucí tiskového oddělení krajského ředitelství.

pol_02
Foto: Policie ČR začala na sklonku minulého roku užívat zbrusu nové multifunkční středisko. |  PČR

Kdy a proč se rozhodlo o vybudování nového výcvikového střediska pro policisty v Moravskoslezském kraji?

Důvodem realizace projektu byla skutečnost, že kvalita vzdělávání a výcviku složek Policie České republiky, podílejících se na řešení mimořádných událostí, již ne zcela odpovídala současným potřebám. Díky modernizaci stávajícího výcvikového střediska došlo k vytvoření koordinovaného systému výcviku a vzdělávání, které má zajistit řádnou připravenost a součinnost základních složek IZS, čímž se zefektivní jejich společné zásahy v rámci IZS.  

Co si od výcviku v tomto středisku slibujete?

Vzděláním a výcvikem příslušníků PČR na modernizovaném výcvikovém a vzdělávacím zařízení dojde k zefektivnění koordinovaného postupu během řešení mimořádných událostí s vazbou na příslušná rizika. Cílem tedy je rychle a efektivně poskytnout pomoc obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění jejich následků a projevů. Středisko tak zvýší kapacitu a zkvalitní vybavení vzdělávacích a výcvikových prostor pro složky IZS. Jedná se o první výcvikový areál tohoto typu v rámci našeho krajského ředitelství.

pol_03
Foto: Výcvik PČR v novém středisku | PČR

Jak dlouho trvala příprava střediska?

Samotná realizace započala v listopadu 2019 a výcvik policistů v multifunkčním výcvikovém středisku byl zahájen v listopadu 2021. 

Jaké byly finanční náklady na vybudování výcvikového centra? Jsou v něm nějaké nejmodernější technologie, které stojí za zmínku?

Náklady na realizaci projektu byly ve výši necelých 70 milionů korun, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně 85 % z EU a 15 % ze státního rozpočtu.  

Výcvikové středisko je vybaveno různými technologiemi, které nám umožňují řadu možností, jak si nasimulovat situace, se kterými se policisté či všechny složky IZS setkávají či se mohou setkat při běžném výkonu služby, ale také i při řešení situací mimořádných.  Jedná se například o variabilní prvky, ze kterých lze sestavit cvičné prostory na nácvik vstupu do objektů, vyprošťování osob, záchranu osob při hromadných nehodách, evakuace osob a jiné…

pol_04
Foto: Výcvik PČR v novém středisku | PČR

Inspirovali jste se podobným zařízením u zahraničních kolegů?

Inspirací nám byl obdobný výcvikový prostor na Slovensku. 

Kde probíhal výcvik policistů v Moravskoslezském kraji dříve?

Výcvik policistů probíhal na různých místech, ale také ve stávající budově, která však již neodpovídala aktuálním potřebám výcviku policistů. 

V čem je nové výcvikové středisko jiné a lepší, než dosavadní prostor?

Ojedinělý areál umožňuje namodelovat situace, s nimiž se záchranné složky mohou při své náročné činnosti setkávat. Jedná se o variabilní prostory sloužící k nácviku zákroků a zásahů při rozmanitých nasimulovaných podmínkách různých krizových situací. Jde například o nácvik taktiky při vstupu policie do objektů nebo záchranu a vyprošťování osob při hromadných nehodách či nácvik spolupráce všech složek IZS při mimořádných událostech. 

Jaká je kapacita výcvikového centra, kolik policistů tam může v jednom okamžiku trénovat?

Středisko mohou využívat k výcviku jak jednotlivci, tak desítky osob v návaznosti na jednotlivé typy krizových činností. 

Ve výcvikovém centru můžou trénovat i hasiči a záchranáři, počítá se s tím, že tam bude probíhat nácvik všech složek Integrovaného záchranného systému i v součinnosti? Bude k dispozici například i armádě nebo vězeňské službě?

pol_01
Foto: Výcvik PČR v novém středisku | PČR

Budou zde probíhat nácviky všech složek IZS a je možnost výcviku všem bezpečnostním složkám. 

Potřebovala by policie dostavět nebo rekonstruovat další výcvikové prostory? Plánujete nějaký zajímavý projekt na rok 2022?

Prvotně  slouží k výcviku tato nová budova, kterou mohou využívat všechny složky policie našeho kraje. Policisté k výcviku využívají i nadále různé stávající objekty, které splňují základní požadavky pro výcvik pořádkové policie.

V roce 2022 bude ještě probíhat projekt česko-polský, který je zaměřený na boj proti kyberkriminalitě.

Bude mít možnost prohlédnout si areál také veřejnost, třeba při nějakém dni otevřených dveří?

Bohužel, jedná se o režimový areál a výcvikové středisko není přístupné veřejnosti.

Podpořte autora článku a kupte mu kafe zde.

 Autor: Arnošt Zeman