Pondělní pro info: Strategické podniky - mezi regulací a volným obchodem

 05. 11. 2018      kategorie: Hlavní menu    

Jedním z aktuálních bezpečnostních témat v současné době je ochrana strategických výrobních kapacit a technologií. Téma bývá často spojováno s rostoucími aktivitami čínských a ruských ekonomických subjektů, které se ne vždy dějí za ekonomickým účelem, ale mají politické a bezpečnostní pozadí.

 
CBAP přináší pohled, jakým způsobem tuto problematiku legislativně řeší evropské země spolu USA. Jedná se o přehled opatření, kterými si jednotlivé země chrání své výrobní kapacity a infrastrukturu před cizím vlivem.
 
Důvodů je hned několik, prvním z nich je zajištění kontroly nad výrobními kapacitami, technologiemi nebo službami, která jsou důležitá pro chod státu a jeho bezpečnost. V podstatě se jedná o odvětví jako je energetika, informační a komunikační systémy, zbrojní průmysl nebo doprava. Dále jsou to podniky, které zaměstnávají velký počet zaměstnanců a mají rozsáhlou produkci nebo se jedná o tradiční podniky dané země (např. automobilka VW v Německu). V neposlední řadě si země chrání své know-how nebo moderní technologie.
 
Dalším důvodem je ochrana podniků proti spekulantům, zejména v době, kdy se ekonomice nedaří a podniky se dostávají do konkurzu a hrozí, že by mohly být prodány do rukou „rizikových“ vlastníků, kteří by výrobu neobnovili nebo ji obnovili pouze částečně. Pokud by se tak dělo v masovém měřítku, mohlo by dojít ke zvýšení nezaměstnanosti a sociálnímu napětí. Jako příklad je možné uvést Slovensko, které se v době hospodářské krize bránilo proti vyvádění majetku do zahraničí.
 
V neposlední řadě je to současná situace, kdy jsme svědky stále rostoucí expanze zejména čínských firem do Evropy. 
 
Podrobnou analýzu najdete na stránkách CBAP zde.

 Autor: CBAP