Přežít - to je oč tu běží: Sebeobrana na reálných videích

 17. 12. 2014      kategorie: ARMÁDA ČR    

V tomto článku se pokusím na třech rozdílných příkladech popsat některé možnosti defensivních postupů. Neberte to rozhodně jako nějaký mustr, podobné situace mají vždy různý scénář, motiv a i chování útočníků může být diametrálně rozdílné.


Video: Útok nožem / YouTube

Na tomto videu lze vidět, jak vypadá útok nožem bez verbální či jiné předehry. Chladnokrevně promyšlená akce „padni komu padni". I osoba, která není primárním cílem (muž mezi dveřmi) se stane obětí útoku jen proto, že je ve špatný okamžik na špatném místě. Prodavač, který je cílem, mohl už sáhnout po zbrani v okamžiku, kdy útočník zranil muže mezi dveřmi. A tady nastává první důležitá fáze v těchto případech a tou je psychický stav obětí či přihlížejících. Běžný člověk není schopen v první fázi útoku reagovat adekvátně. Tento stav je bohužel zcela běžný a pochopitelně dává útočníkům obrovskou výhodu.

Prodavač jakožto primární cíl reaguje na pohyb útočníkovy ruky "přirozeně". Snaží se zabránit průniku nože do svého těla tím, že dává ruce instinktivně před sebe. Je ovšem jen otázka času, kdy a kolik bodnutí utrpí. Další zajímavostí je, že od určité délky ostří začnou útočníci mnohdy nůž používat jako malou mačetu. Viz seknutí do hlavy prodavače. Velice důležitou roli sehrává osoba, která se snaží oběti pomoc a odtahuje od ní agresora. Bez její pomoci by prodavač už v první fázi neměl šanci. To jak to dělá, je věc druhá.

Vzhledem k fyzickým dispozicím útočníka by bylo asi lepší použít nějaký předmět a pokusit se ho zasáhnout. Protože je málo pravděpodobné, že i kdyby se jednalo o osobu s nějakým výcvikem, fyzicky by to neustál. Délka končetin, výška a váha hrají obrovskou roli. Což každý, kdo trénuje s maximálním důrazem na realističnost tréninku, dobře ví. Bohužel, spočítám vám na prstech obou rukou, kolik organizací věnujících se sebeobraně takto trénuje.

Změna kurzu nastala, až když se podařilo útočníka odtáhnout od oběti do prostoru a prodavač - i když v šoku a zraněný - mohl použít střelnou zbraň. To, že se už po prvním výstřelu podařilo útočníka zastavit, je docela vzácné a pravděpodobně se jednalo o zásah v oblasti hlavy. Dále si můžete všimnout, kolik bodnutí přibližně prodavač dostal - vzhledem k tomu, kde krvácí a jak.

Když se člověk stane obětí útoku nožem, je dobré mít na paměti pár obecných pravidel. 1. Když uvidíte útočníka s nožem, utíkejte. 2. Když nemůžete utíkat, použijte distanční předmět (tyč, židli, cokoliv). 3. Když nemůžete utíkat a nemáte nic po ruce, střílejte (tedy pokud máte zbraň). Pořadí lze měnit podle potřeby. Moment překvapení a odhodlanost útočníka bez ohledu na jeho vlastní zdraví jsou jeho výhodou, tak na to myslete.


Video: Loupež / YouTube

Toto video je pozoruhodné. Jedná se o situaci, kde se obětí loupeže stane matka s dítětem. Každý z nás bude tvrdit, že bychom za své dítě položili život, nikdy bychom ho nevystavili nebezpečí či jinému ohrožení. Lidská psychika je ale nevyzpytatelná, jednáme v afektu, tak jak bychom jindy nereagovali. Při ohrožení života jsme schopni fyzicky věcí, které bychom jinak nedokázali. Někdy ale také ne.

Tato žena - a nemám jí to za zlé - primárně pocítí strach o svůj život a snaží se utéct. Na své dítě jakoby zapomene a stres a strach jí zatemní racionální uvažování. Nedokáže zhodnotit správně situaci, stejně tak jako s tím bude mít problém většina z nás v podobných případech. V tomto případě existuje jedno obrovské plus - skutečnost, že se jedná "pouze" o loupežné přepadení, kdy se chce útočník předně finančně či materiálně obohatit.

Racionální způsob řešení v podobné situaci by bylo dítě okamžitě stáhnout za sebe a útočníka ubezpečit, že má vše pod kontrolou a vyhovíte mu s jeho požadavky a dáte mu, co bude požadovat. Tzn. v tomto případě peníze, nebo mobil apod. Ať se nám to líbí, nebo ne. Rozhodně tím zásadně snížíte rizika, která by mohla ještě nastat! Žádná věc, natož peníze, nestojí za naše zdraví nebo život. Nu je zapotřebí myslet!

Dopady útoku nožem mívají dva zásadní důsledky. Bud zemřete, většinou na vykrvácení, nebo přežijete a rok chodíte na rekonstrukční operace po zraněních nožem. To když budete mít ještě velké štěstí. Útočníci si zásadně vyberou slabší oběť. Ženy, děti, seniory, lidi hendikepované. Ve větším počtu si pochopitelně troufnou i na muže. Jak je vidět na videu, útočník postupně začal zvyšovat svoji urputnost a bylo velkým štěstím, že se na místě objevila další osoba, které donutila útočníka utéct.


Video: Napadení / YouTube

Toto je děsivá ukázka toho, že pokud se člověk stane obětí plánovaného útoku, je šance na adekvátní reakci téměř nulová. Občas se preventivně ohlédnout za sebe, rozhodně stojí za to. Ale kdy je ten pravý okamžik, se předvídat nedá. Bohužel.

Příště vás seznámím s jedním ojedinělým kurzem, který proběhne 24.1.2015 v Praze.

medajlonek_toman

 Autor: Josef Toman