Řešila ministryně obrany Černochová ve Vietnamu i válku na Ukrajině?

 14. 12. 2022      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Jana Černochová u příležitosti bezpečnostního veletrhu Expo Defence 2022 navštívila Vietnam, kde strávila počátkem prosince tři dny. Jednala se svým ministerským protějškem generálem Phanem Van Giangem. Východoasijská země se přitom staví k současné bezpečnostní situaci v Evropě rozpačitě.

Vietnam udržuje vztahy s Ruskem, ale označuje se za spojence USA

Většina veřejnosti má Vietnam dodnes spojený především s občanskou válkou 60. a 70. let. Ačkoli jeho jižní část podporovaná americkou armádou nakonec padla, vztahy mezi oběma zeměmi nebyly nepřekročitelně nepřátelské, jak to známe třeba z Íránu. Posledních pět let lze dokonce hovořit o otevřeném spojenectví Vietnamu a USA. (Zájemcům doporučujeme tento komentář.)

Jenže Vietnam potřebuje zachovávat i normální vztahy s Ruskem, takže na jaře 2022 se při hlasování v OSN o tom, zda se Rusko dopustilo vůči Ukrajině mezinárodní agrese, zdrželi vietnamští zástupci hlasování. Spojené státy to přešly s notnou dávkou tolerance, v čemž je následují jejich evropští spojenci. (Opět pro zájemce více třeba zde.)

Speciální česko-vietnamské vztahy

O tom, jak blízko k sobě mají od 70. a 80. let blízko naše státy, asi netřeba se rozepisovat. Vietnamská menšina je jednou z našich největších. Ač tento vztah nastartovala politicky motivovaná pomoc spočívající v poskytnutí studijních a pracovních stáží v době, kdy Československo patřilo do Východního bloku, mezi řadovými Čechy a Vietnamci se rozvinul i upřímný osobní vztah. A ten pomáhá udržovat čilý obchod.

Při pohledu do historie oboustranných návštěv ministrů a prezidentů jen sotva nalézáme mezi lety 1993 až podnes roky, kdy by k jednání nejvyšších představitelů našich zemí nedošlo. Téměř výlučně se však setkávali ministři zahraniční nebo průmyslu a obchodu. Jana Černochová zajistila reprezentaci na úrovni ministrů obrany vůbec poprvé. Naposledy se totiž bezpečnostní spolupráce řešila na úrovni náčelníků generálních štábů za Petra Pavla (2014) a pak prostřednictvím náměstka ministra obrany (2016).

Český obranný průmyslu pro Vietnam

Ministryně Černochová jednala se svým protějškem o potenciálu českých zbrojovek vyzbrojovat tamní armádu. Diskutovala rovněž o možnostech spolupráce obou armád, a to aspoň na poli vojenského vědeckého výzkumu, včetně bádání na poli vojenské historie. Jiná spolupráce již běží, a to ve vzdělávání budoucích vojáků mezi Univerzitou obrany v Brně a Vojenskou technickou univerzitou obrany v Hanoji.

Za největší úspěch českých zbrojařů na vietnamské půdě v posledních letech lze jednoznačně označit prodej 12 cvičných proudových letounů L39NG z Aero Vodochody. Uzavření smlouvy ohlásila společnost počátkem roku 2021 a plnit ji bude v tomto a příštím roce. Novou generaci nejúspěšnějších českých letounů dostane 910. výcvikový pluk „Julius Fučík“. Jeho čestný název svědčí jak o dobrých vztazích obou zemí, tak o trvající vietnamské politické ideologii. Bez ohledu na ni, ze strany Vietnamu jde o významnou podporu, protože si tyto letouny koupilo jako první na světě. A výmluvné je, že spolu s nimi používá současně ruské i americké.

ČR nemá na Vietnam politický vliv, ale zachovává vztahy              

Na jednání Jany Černochové a generála Van Gianga přišla řeč i na globální bezpečnostní situaci, jaká je z pohledu EU a z perspektivy Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN). Podle tiskové zprávy Ministerstva obrany ČR se diskuse týkala především situace právě v Asii. Černochová prohlásila, že Česká republika jako předsednická země EU podporuje ASEAN a jeho úsilí o mírové řešení situace v oblasti jihovýchodní Asie. Je zjevné, že šlo o diplomatické a velmi formální shrnutí.

Lze přepokládat, že se česká delegace skutečně nepouštěla do kritiky Vietnamu za jeho tichou podporu Ruska. Na druhou stranu, realizace návštěvy a její smířlivé shrnutí svědčí o tom, že Vietnam recipročně nemá Česku za zlé zbrojení Ukrajiny a propagaci dalších protiruských sankcí během předsednictví EU. Inu, česko-vietnamské vztahy zůstávají tradičně velmi dobré.

 

AZE, MIP

 Autor: Arnošt Zeman