Služební poměr pro městské/obecní strážníky?

 21. 08. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Strážníci leckdy dorazí na místo páchání trestného činu dříve než státní policisté. Jindy zasahují společně. Nasazují mnohdy své zdraví či dokonce život. Ale nemají stejnou ochranu, výhody, práva a povinnosti jako PČR. Zatímco v USA je šerif „bůh“, u nás „botičkář“.

Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)

Co je obecní/městská (dále jen pojmenování městská) policie…

Městská policie není ani ozbrojenou silou jako armáda, ani ozbrojeným bezpečnostním sborem jako policie. Její příslušníci nejsou ve služebním poměru, nýbrž v pracovním poměru k obci, stejně jako zaměstnanec obecního úřadu nebo učitel na místní základní škole.

Zákon o obecní policii máme od roku 1991, ale není novinkou – jak by se mohlo zdát – původní městská policie byla zrušena v roce 1945. Jakousi náhražkou za ní měla být Pomocná stráž VB zřízená až v roce 1971, která si ovšem vykoledovala spíše charakteristiku udavačů. Skutečná obnova městské policie byla tedy možná až po pádu socialistického zřízení, demokratizací a decentralizací státní správy/samosprávy.

Po roce 1992 se ovšem situace vyvíjela tak dynamicky, že zákon o obecní policii byl prakticky co dva roky (celkem šestnáct krát) novelizován. Obecně lze shrnout, že městská policie má za úkol chránit bezpečnost osob a majetku, občanské soužití, bdít nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, provozem na silničních komunikacích, řešit přestupky a třeba i podílet se na prevenci kriminality.

Reálné naplňování těchto funkcí se liší obec od obce, město od města. Logicky s tím třeba i veřejné – respektive lokální – mínění a respekt směrem ke strážníkům. Stranou zůstává, že strážníci musí splnit prakticky stejné předpoklady jako policisté a – jak bylo zmíněno v úvodu – také jsou mnohdy vystaveni stejným rizikům.

Potíže s pracovně-právním, nikoli služebním, vztahem městské policie

Pokud se řekne „služební poměr“, většina veřejnosti si vybaví vojáky a policisty a pár odlišností jako: zákaz členství v politické straně, zákaz stávkování, naopak povinnost strpění přesčasů do 150 hodin ročně zdarma či strpění převelení třebas na druhý konec republiky (pro služební poměr). Strážníci tímto zatíženi nejsou, například ono převelení by dokonce podkopávalo smysl jejich existence ve vazbě na konkrétní obec/město a znalost místních poměrů a vyhlášek. Dá se říci: „Dělají totéž, ale není to totéž.“

Pozn.: Zde by bylo zajímavé srovnat lokální vazbu obecní policie kontra apel plk. gšt. Österreichera publikovaný na Ozbrojeneslozky.cz zde, který doporučuje převelovat vojáky dostatečně často, aby u nich naopak vazba na region nevznikla. Neboť ta pak brání jejich loajalitě vlasti jako takové, tedy je rizikem jejich odtržení při občanské válce.

Ruku v ruce s tím jde nižší intenzita právní ochrany strážníků. Nebo třeba výkon činnosti ve spolupráci se státní policií, kdy Ministerstvo vnitra ČR uvádí, že policista nemůže velet „civilní osobě“, tedy ani strážníkovi - může maximálně požádat strážníka o pomoc jako kteroukoliv jinou osobu. A co náhrada za škodu způsobenou při výkonu oprávnění - z pohledu členů společné hlídky i ze strany osob, vůči kterým byl realizován zákrok, úkon, či jiné opatření? Vyvstává otázka – kdo bude škodu hradit, když zákrok provedla smíšená hlídka. A jiné…

Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)
Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)

Co je signifikantní rozdíl – strážníci nemají nárok na výsluhy tak jako vojáci, státní policisté, hasiči a další. Není přitom pochyb, že jejich práce je nejen mnohdy nevděčná (za to nemohou, plní povely, asi jako rozkazy politiků jejich „privilegovanější“ kolegové), ale i riskantní a především psychicky a fyzicky extrémně náročná.

Zde si dovolíme vyjádřit redakční názor: Za 1) výsluhy jsou zasloužené za předpokladu naplnění jejich funkce, 2) funkcí výsluh má být, aby nikdo, kdo v povolání s nasazením života chránil práva občanů, se nepropadl ve svém sociálně-ekonomickém statusu poté, kdy povolání opustí fyzicky či psychicky „zhuntovaný“ nebo jinak znevýhodněný pro pracovní trh a další kariéru. V tomto smyslu si je zaslouží i obecní/městský strážník.

Pod čarou: Proč to v amerických filmech a seriálech funguje…

Také znáte filmové tituly typu „Šerifové“? Nebo jste ve státech dokonce byli a zakusili jejich práci na vlastní kůži? Neradno vzdorovat, že. Pravda, USA jsou veliké, takže srovnáváme nesrovnatelné – tedy na úrovni federální jako FBI, DEA a řady dalších (znáte z filmů). V Evropské unii toto srovnání nenalézáme.

Každopádně v USA je složka vnitřní bezpečnosti, která působí na malých městech a venkově (někdy i ve městech, třeba Las Vegas) – šerifové. A z detektivek jistě znáte také městská policejní oddělení – N.Y.P.D., L.A.P.D. apod. Početností a kompetencemi nesrovnatelné s českou obecní policií, ovšem de facto právě odpovídající její úrovni a poslání.

Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)
Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)

Jak to funguje, ilustruje tento postřeh: „Základem všeho je Police Department, tedy policie zřízená a financovaná městem. Ta řeší naprosto vše, od dopravních přestupků až po vraždy. V okrese pak působí i úřad šerifa, což je jakási okresní policie, ale není městským policiím nijak nadřazena. Městem pak projíždí i Highway Patrol (státní policie), ale ani ta není nadřazena šerifovi či městským policejním šéfům.

Je-li někde státní nebo národní park, pak tam hlídkují Rangers a ti dělají také vše od měření rychlosti až po zatýkání nebezpečných zločinců. Pravomoci všech policejních institucí jsou v podstatě stejné, liší se vlastně jen katastr jejich působnosti, a kdo to financuje. Katastry ale nejsou dogma, tak jako v ČR,“ líčí náš strážník s praxí v USA Pavel Řehoř (viz).

Závěrem: Co s obecní policií?

Není tedy čas přehodnotit obecní, resp. městskou policii, v ČR? Její fungování je zde za více než dvě dekády poměrně zaběhnuté. Obce jsou schopny ji financovat. Ale úkoly, práva, povinnosti, ochrana, zabezpečení… jejích členů nejsou vyvážené. Tímto chceme zahájit diskusi nad daným tématem, přispějte svými názory zde nebo na našem facebooku. Problematice obecní/městské policie se budeme věnovat dlouhodobě v naší stálé rubrice.

Pašková

Foto: Americké motorky strážníkům respekt jako šerifům bohužel nedodají (zdroj: IDNES.CZ)
Foto: Městská policie Lázně Bohdaneč je svým napodobováním US šerifů proslulá (zdroj: DENIK.CZ)
Foto: Tomuto strážníkovi z amerického Marionu nikdo odporovat nebude (zdroj: CO.MARION.OR.US)