Služební psi u Městské policie Praha

 13. 04. 2023      kategorie: Výstroj, výzbroj, technika a výcvik    

Městská policie Praha zřizuje vlastní Útvar psovodů. A nejsou to ledajací psi, kromě těch pro hlídkovou službu jsou zde také záchranářští psi, včetně několika zařazených v prestižním USAR týmu. Obě skupiny psů jsou ve výlučném vlastnictví psovodů, a ti si tak sami vybírají vhodná štěňata i třeba veterináře.

Na základě jakých kritérií si vybírá MP Praha služebního psy?

Výběr je na strážníku psovodovi. Záleží na tom, co mu vyhovuje a jaké má zkušenosti.  

Do jaké míry se tedy o psy stará městská policie?

Vlastníky psů jsou sami psovodi. MP po složení atestu hradí veterinární péči, krmení a další potřeby spojené s výcvikem. A poskytuje čas a prostor na výcvik v pracovní době.

psovod MP Praha

Jaký je režim služebních psů – žijí u psovoda doma nebo v kotci na základně?

Jsou tam, kde je psovod. V době volna u něho doma, nebo spolu ve službě, kde vykonávají povinnosti běžného strážníka.

Jaká psí plemena jsou vhodná? Slouží kupříkladu i kříženci nebo malá plemena?

Nejvhodnější pro práci u strážníků jsou pracovní plemena, například německý nebo belgický ovčák, výmarský ohař, retrívr. Na prohledávání sutin jsou ale vhodná i menší plemena, třeba i voříšci.

Slouží spíše feny nebo psi? Je tam nějaký rozdíl?

Slouží feny i psi.

Na jaké všechny činnosti se psi u vás cvičí a využívají? Jak se podle toho liší doba výcviku?

Náš Útvar psovodů působí na celém území Prahy a slouží v něm dva druhy psovodů. Jedni se věnují hlídkové službě (19 strážníků), mají klasické policejní psy a řeší veřejný pořádek, demonstrace, fotbaly atd. Pomáhají pěším hlídkám, okrskářům i motohlídkám. Druhou skupinu tvoří záchranáři – 6 strážníků včetně USAR týmu. Ty má MP Praha jako jediná MP v republice. Výcvik záchranářského psa trvá 2 až 3 roky, provádí ho sami psovodi a je ukončen zkouškou před odbornou komisí ministerstva vnitra. S výcvikem se začíná co nejdříve, zkoušku pes skládá kolem třetího roku věku. Atestovaní psi pro záchranářskou činnost musí umět práci v sutinách i plošné vyhledávání pohřešovaných osob v přírodním terénu.

USAR tým ve školce

Jaká je průměrná doba aktivní služby psů? Co se s nimi děje pak?

Doba aktivní služby psa závisí logicky na jeho zdraví. Sloužit může klidně do čtrnácti, ale většinou končí kolem 10. až 11. roku. Psovod má psa ve výhradním vlastnictví od štěněte až do skonání.

Mají psi nějaké služební hodnosti? Mohou získat nějaká vyznamenání? Zřizujete nějakou pamětní desku nebo sochu zasloužilých služebních psů?

Hodnosti nemají, pamětní desku jsme nepořizovali. Pokud by se stalo, že by nějaký psí hrdina zemřel při výkonu služby, třeba bychom o tom začali uvažovat.

Jaké nejčastější služební úrazy psi utrpí? Stává se, že by byli napadeni protivníkem/pachatelem? Využíváte služeb komerční veterinární služby, anebo zaměstnáváte vlastního veterináře?

Nejčastěji se jedná o řezná zranění tlapek. Napadení pachatelem jsme dosud neřešili. Jelikož jsou psi majetkem psovoda, využívá každý psovod veterinární službu v místě bydliště.

Psí šampioni MP Praha

Zaznamenali jste, že by se u psa rozvinul po nějakém služebním zásahu šok či PTSD?

Žádné následné psychické problémy jsme u psů nezaznamenali.

Jak dlouho trvá výcvik psovoda? Prochází zájemce o tuto pozici nějakým speciálním výběrovým řízením? Je poskytována psychologická opora psovodům v případě zranění či úmrtí psa?

Psovod hlídkové služby skládá zkoušku po 6 týdnech. Psovod záchranář se učí po celý život, na každém zásahu. S úmrtím psa se každý dosud vyrovnával sám. V případě potřeby by podporu poskytl psycholog MP Praha.

Děkuji za odpovědi Ireně Seifertové, vedoucí Kanceláře ředitele komunikace s médii a veřejností, MP Praha.

Zdroj foto: FB MP Praha

 Autor: Arnošt Zeman