Stejná pomoc zdravotníkům, jako vojákům. Covid nedělá rozdíly.

 02. 04. 2021      kategorie: ARMÁDA ČR    

Vojáci se dostávají do psychicky náročných a vypjatých situací na zahraničních misích, ale jsou na ně aspoň připravováni. S rozmáhající se pandemií covid-19 se v podobně mezních situacích ocitá i zdravotnický personál, včetně pracovníků oddělení, kde dříve pacienti neumírali, takže bez psychologické průpravy.  A proto i pro ně se otevírá projekt Dopisárna, který pomáhá válečným veteránům.

Psaní má terapeutické účinky

Dopisování jako forma psychické podpory není ničím novým. Již za světových válek bylo obyvatelstvo vyzýváno k podpoře svých vojáků na frontě – včetně výměny dopisů s neznámým vojákem. Nejde přitom o seznamku, ale právě o naslouchání a sdílení starostí i radostí.

Dopisování je vhodným podpůrným prostředkem psychologické pomoci.  Pomáhá utřídit myšlenky a odvyprávět vzpomínky, a to včetně těch, které mohou být spouštěčem posttraumatického stresového syndromu (PTSD). Tím je podle mezinárodních výzkumů ohroženo až 25 % vojáků vracejících se ze zahraničních operací (zdroj: Bc. Martin Foltýn pro pořad Historie.cz ). Je však nutno říci, že vypsání se nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Posttraumatický syndrom jako hrozba pro zdravotníky

PTSD se již v minulém století zabýval Sigmund Freud, když pátral po příčinách, které způsobovaly toto postižení asi u dvaceti procent rakousko-uherských vojáků během 1. světové války. Jako příčinu vzniku považoval bezprostřední ohrožení života ve válce.Po válkách v Koreji a ve Vietnamu se PTSD začal uvádět jako samostatná diagnóza.

Odhaduje se, že tato porucha postihuje také až 30 % obětí živelných katastrof v závislosti na intenzitě prožité stresové situace. Může být diagnostikován též u obětí závažných trestných činů či autonehod Rozvíjí se po emočně těžké, stresující události, jež svou intenzitou přesahuje obvyklou lidskou zkušenost. Logicky jsou dnes v ohrožení i zdravotníci covidových jednotek.

Mezi projevy syndromu patří poruchy spánku a soustředění, včetně výpadků paměti nebo úlekové reakce. Současně s PTSD se může vyskytovat i deprese, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, agorafobie, depersonalizace nebo různé závislosti a obstrukce.

Do Dopisárny stačí poprvé napsat přes web.

Dopisárna pro zdravotníky plakát

Primárně byla Dopisárna zřízena pro válečné veterány, vojáky z povolání a jejich rodinné příslušníky. Dopisovatelé z týmu Spolku VLČÍ MÁKY se ji nyní rozhodli otevřít také všem zdravotníkům, resp. i dobrovolníkům, kteří v nemocnicích vypomáhají.

Samozřejmostí je garance dopisního tajemství, je možné si dopisovat zcela anonymně, četnost a objem korespondence řídí klient. Možná je forma e-mailová i tradiční poštovní. Veškeré informace včetně „okna“ pro první zprávu naleznete na www.spolekvlcimak.cz/dopisarna.

Dopisovatelé jsou „vojenští srdcaři“

Po vydání prvního článku o Dopisárně se přihlásili dobrovolníci, kteří vytvořili silný tým. Díky jejich dobrým srdcem a ochotě věnovat nemalý čas může nyní projekt sloužit více klientům,  včetně otevření se zdravotníkům. Dopisovatelé jsou z různých koutů republiky, mají vztah nebo úzkou vazbu k vojákům a válečným veteránům, k bezpečnostním složkám.

Všichni dobrovolníci se klientům věnují ve svém volném čase. V běžném životě pracují jako administrativní nebo sociální pracovnice, je mezi nimi také voják z povolání. Na webu jsou jejich stručné anonymizované profily a klient si může i vybrat, na koho se obrátí. Všichni věří, že kdyby měl projekt pomoci jen jednomu ze zájemců o tuto službu, tak jejich práce za to stojí. V Dopisárně je od prvního kontaktu kladen důraz na to, aby si dopisovatel vybudoval „vztah“ s klientem. Vztah založený na vzájemné důvěře a na tom, že dopisovatel klienta s pochopením a bez předsudků vždy vyslechne a morálně podpoří.

Stačí jeden klik a říci si o podporu

Vzhledem k situací s pandemií covid-19 a trvající vytížeností nemocnic jsou služby Dopisárny až do odvolání přednostně vyhrazeny pro zdravotníky, dobrovolníky avojáky nasazené právě  v nemocnicích.

Klasické dopisy představují osobnější způsob sdílení myšlenek a pocitů. Pro někoho může být tento způsob daleko příjemnější než využití e-mailu. Je na každém klientovi, jaký způsob zvolí a do jaké míry se svému dopisovateli otevře. Dopisovatelé respektují soukromí svých klientů, jsou vázáni mlčenlivostí.  Pokud si klient přeje zůstat v naprosté anonymitě, může si založit např. anonymní e-mailovou schránku nebo využít služby poštovního P. O. Boxu.

Máte pocit, že by Vám mohli pomoci se „z toho“ vypsat?

Na Dopisárna | Spolek VLČÍ MÁKY (spolekvlcimaky.cz)  naleznete potřebné informace, kontaktní formulář a profily dopisovatelů.

TAK KLIKNĚTE A PIŠTE! JSME TU PRO VÁS!


Pro Spolek VLČÍ MÁKY článek připravila Alena Páleníkoví a Martina Horová.