Úloha armády ve společnosti: Mocenská role

 29. 07. 2014      kategorie: plk. prof. MUDr. Jan Osterreicher, Ph.D.    

Tvrdá síla udržuje moc vládce. Armáda je tvrdou slupkou státu (podobně jako vlašský ořech) a policie pak brání rozvoji nežádoucího chování uvnitř státu (podobna zahradníkovi čistícího záhon od plevele). Pokud se silové složky státu stanou nástrojem soupeření, pak se politické soupeření jednotlivých stran, hnutí, sdružení a spolků může zvrhnout ve válku warlordů.

Armáda a policie musí zůstat apolitické, udržovat šiřitele nepodobných hodnot vně státu nebo izolovat od zbytku společnosti tak, aby si občané sami a bez přinucení mohli vybrat, která myšlenka rozvoje, vize či cesta k lepšímu životu je následováníhodná.

Možnosti zneužití silových složek jsou rozmanité. Od získání a zneužití informace vedoucí k diskreditaci politického soupeře, přes policejní persekuci až po vojenský puč.

Jako názorný příklad z posledních let slouží tzv. Kubiceho zpráva. Vypuštění informace o propojení špiček sociální demokracie a zájmových skupin s prvky chování organizovaného zločinu snížily v roce 2006 sociální demokracii a jejímu tehdejšímu předsedovi Jiřímu Paroubkovi volební preference natolik, že nebyl schopen sestavit vládu navzdory nominálnímu vítězství.

Tento fakt měl dvojí zajímavou dohru. Pan Kubice se posléze a po dalších volbách stal ministrem vnitra, Jiří Paroubek zamířil na smetiště dějin a jeho nástupce, Bohuslav Sobotka, se poučil v tom směru natolik, že nepronáší žádné nekonformní prohlášení.

Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj IHNED.cz)
Foto: Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj: IHNED.cz)

Pro silové složky je zapojení do politického soupeření krátkodobě výhodné. Politická nomenklatura podpořená silovými akcemi je svým pomocníkům zavázána a poté tyto složky mají relativní dostatek prostředků na svůj rozvoj a sebezdokonalení. Leč z dlouhodobého pohledu jde o chování krátkozraké.

Například nejlepšími vojáky jsou ti, kteří bez prodlení, adekvátně a novátorsky reagují na zcela nové hrozby a ještě v dané operaci přežijí. Takové je vhodné hodnostně i funkčně povyšovat tak, aby měli možnost šířit své hodnoty napříč armádou.

Pokud ale jsou kariérně povyšováni ti, kteří napomohli zneužití informací v rámci politického soupeření nebo silou napomohli zmanipulovat politické soupeření, pak silové složky jako celek budou mít omezenou schopnost sebezdokonalování a jejich primární úloha se obrátí proti bezbranným lidem, kteří předkládají ideály a vize lepšího života a pokroku společnosti.

V konečném důsledku dojde k odborné degradaci silových složek na ozbrojené skupiny jednotlivých politických proudů vedoucích k občanské válce.

Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj CSFD.cz)
Foto: Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj: CSFD.cz)

Z nedávné historie známe příklad dlouhodobého propojení armády a policie s politickou stranou. Výsledkem byla nízká průměrná kvalita důstojníků vedoucí nejen k ochlazení vztahů k armádě a policii ze strany zbytku společnosti, ale postupně až k výsměchu. A není větší potupy, než výsměch od těch, kteří jej platí.

Pokud mají silové složky dobře fungovat a být skutečnou tvrdou silou chránící společnost, pak hodnoty šířené napříč těmito složkami musí být jen odborné. Politická reprezentace musí najít apolitického, přemýšlivého prvního vojáka, policistu, dozorce či zpravodajce s výsledkem skutků, jasnými postoji a dobrým mezilidským chemizmem, aby danou složku kormidloval v dalším období. To je velmi obtížné. Zkuste si sami určit tři osoby na tyto pozice. Není to lehké, že? A věřte, že úkoly dotyčných, jsou ještě náročnější.

Pokračování vždy v úterý a pátek na www.ozbrojeneslozky.cz!

J. Österreicher

Politické školení mužstva - členství vojáků v KSČ před rokem 89 vítáno (zdroj CSFD.cz)
Byla Kubiceho zpráva zneužitím policie pro politiku nebo ne (zdroj IHNED.cz)