„VIA PROTECT“ spojuje instruktory AČR, IZS a širokou veřejnost...

 22. 03. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Tento zajímavý projekt byl vytvořen studenty z Unie studentů a přátel Fakulty vojenského zdravotnictví a je zaměřen na širokou veřejnost. Má sjednotit Instruktory, kteří mají zájem předávat své cenné zkušenosti sobě navzájem i široké veřejnosti.

via protect

Projekt je realizován formou pravidelných specializovaných seminářů (od sebeobrany až po zdravovědu v poli), na které se může přihlásit opravdu každý. Kurzy jsou doposud organizovány pouze v Hradci Králové, ale plánujeme rozšíření působnosti těchto seminářů na území celé České republiky. Každý seminář je specializován na něco jiného a kdokoli se může přihlásit do kteréhokoliv z nich.

Myšlenkou Via Protect je podpořit zkušené instruktory v jejich práci a naučit veřejnost nejen, co nejefektivněji řešit krizové situace, ale i tomu, jak těmto situacím předejít.

Via Protect se ale nezaměřuje pouze na praktickou výuku. Nedílnou součástí seminářů jsou také teoretické konference, které se zaměřují třeba na právní aspekty při použití sebeobrany. S problematikou právních aspektů zájemce seznamují profesionálové, kteří se specializují na nutnou obranu a krajní nouzi.

via protect

Hlavní organizátoři projektu se řídí heslem „DOCENDO DISCIMUS”, což v překladu znamená "učením druhých, učíme sami sebe". A takto také přistupují k samotným seminářům. Instruktoři disponují znalostmi a věří, že předáním těchto znalostí obohatí i ostatní. Dávají vám všem, bez rozdílu, příležitost naučit se bránit sebe a své blízké, ošetřit zranění a dozvědět se, jak se chovat v krizových situacích.

Jeden z posledních větších seminářů proběhl v prosinci minulého roku. Vedení se ujali instruktoři ze 4. Armádního klubu. Seminář začal sobotním dopolednem, kdy proběhla konference na téma „Sebeobrana a právo”. V odpoledních hodinách si zájemci naživo vyzkoušeli některé sebeobranné techniky a postoje, naučili se zacházet se základním prostředkem sebeobrany, a to pepřovým sprejem.

via protect

Nedělním tématem byla první pomoc v boji, kde se v dopoledních hodinách zájemci opět teoreticky seznámili s touto problematikou, a odpolední program se zaměřil na ukázku modelové situace TCCC (tactical combat casualty care) a lehce tak zúčastněné seznámil s modelovými situacemi.

Tato akce nebyla první ani poslední. Další série seminářů, navazující na ty již proběhlé, bude brzy následovat i v letošním roce. Můžete se přihlásit na facebookové stránce Via Protect!

via protect

Via Protect je mostem spojujícím odborníky s Vámi.