Historie a vývoj Aktivní zálohy (9): AZ u Vojenské policie (v letech 2005 – 2006)

 07. 03. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

V rámci Vojenské policie potom skutečně vznikly tři rámcové prapory AZ teritoriálních sil VP (801., 802. a 803. prapor AZ ts. VP). Vojenská policie se tak rozhodla využít přínosu, který jednotky AZ nabízely, a vybudovat si rovněž svou vlastní zálohu.

V minulosti si své zálohy pro případ potřeby Vojenská policie již tvořila. V letech 2000 – 2002 i zde probíhala některá dobrovolná vojenská cvičení. Vzhledem k reorganizaci VP však v roce 2002 byla tato cvičení přerušena a vznik AZ tak skýtal pro VP novou možnost přípravy vlastních záloh na bázi AZ.

az_9_01
Foto: Z výcviku skupiny Commando Z v rámci sk. Commando VVP Dědice při přípravě 12. kontingentu VP do zahraniční mise v Iráku, srpen 2006

Protože jednotky VP se účastní i zahraničních vojenských misí a plní specifické úkoly, bylo logické, že například v případě válečného stavu by rovněž měly případné ztráty. Navíc v rámci tzv. povinných záloh neexistoval systém výcviku v odbornosti VP. Jedinou možnou zálohou VP tak do té doby byli bývalí příslušníci VP, kteří odešli ze služebního poměru do zálohy, případně příslušníci jiných bezpečnostních sborů, kteří již ukončili svoji aktivní službu a byli vzati zpět do vojenské evidence.

Právě tomuto neutěšenému stavu u VP měl pomoci vznik zmíněných tří rámcových praporů AZ VP. Ty vznikly k 1. 10. 2005 na teritoriálních velitelstvích v Táboře, ve Staré Boleslavi a Olomouci. Výcvik příslušníci těchto praporů zahájili v roce 2006. Jednalo se pouze o rámcové prapory, v nichž se počítalo pouze s personálním obsazením velitelských a některých dalších funkcí vojáky AZ, kteří pak projdou standardním i odborným výcvikem VP, kdy jednotlivé další funkce v rámci družstev, čet a rot zůstanou kromě velitelských neobsazeny a počítalo se s jejich doplněním až v případě válečného ohrožení vybranými povolanými „povinnými zálohami".

az_VIII_03
Foto: Z výcviku jihlavské pěší roty, VVP Libavá, 2008

Zájem VP se tak týkal především důstojníků a praporčíků AZ, kteří již v minulosti měli zkušenosti s prací u bezpečnostních složek a splňovali požadovaná kriteria, s ohledem na jejich zařazení. Tehdejší nepříznivá situace v některých krajských pěších rotách měla za následek přechod mnohých příslušníků z pěších rot do nově vznikajících jednotek AZ u VP, ať již z důvodu slibovaného odborného výcviku, volných velitelských funkcí, mezilidských vztahů v rámci některých rot nebo případně dalších osobních pohnutek.

Tyto nové jednotky AZ VP brzy prošly avízovaným výcvikem v rámci standardů VP ve Vyškově a od podzimu 2006 přímo u jednotlivých útvarů VP, kde se zapojily do jejich činnosti a plánu přípravy. Bohužel u některých pěších rot měl odchod zájemců do jednotek AZ u VP za následek až skoro rozpad velitelského sboru.

První tři běhy výcviku příslušníků AZ VP proběhly na Odborné škole VP ve Vyškově. Po následném splnění zkoušek z požadovaných teoretických a praktických zkušeností v květnu 2007 se tito dobrovolníci stali znalými příslušníky VP. Vznikem jednotek AZ u Vojenské policie a dalších výše zmíněných specializací tak byl rozšířen sbor aktivních záloh z hlediska vojenských odborností.

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

  • Archiv autora
  • Archiv mjr. Ing. Líbezného Arnošta
  • Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana
  • Archiv kpt. Mgr. Trávníčka Františka
  • Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>.
  • VLČEK, Bohuslav. Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2007, roč. 2007, č. 4, s. 67-73.

 Autor: Pavel J. Kuthan