O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Existuje opak post-traumatické stresové poruchy: PTSD vs. PTG – nové vnímání, prevence a léčba.

 14. 12. 2016      309 komentářů

PTSD je velký strašák nejen pro ty, kdo slouží v profesích, v nichž se setkávají se zraněními/úmrtími, resp. jejich vysokým rizikem, ale vůbec pro každého, kdo projde traumatickou situací. Bohužel se o něm v ČR prakticky nemluví. A už vůbec ne o tom, že je do jisté míry řešitelné.

Jak se vůbec díváme na PTSD v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech?

Kdykoli přijde řeč na téma PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), připomenu, jak jsem před lety slyšela od někoho z čelních představitelů naší armády, že našich vojáků se PTSD netýká, protože jsou psychicky odolnější než vojáci američtí. Formálně dnes armáda výskyt poruchy uznává, ale nemám pocit, že by jej aktivně řešila. Jaká je tedy dnešní praxe?

Pokud se odrazíme od armády, tak mi věřte, že jako předsedkyně Spolku VLČÍ MÁKY se pořád bavím s vojáky, u nichž se PTSD rozvinulo nebo přinejmenším s následky probíhala „porucha adaptace“, přičemž tito nadále svorně říkají, že nekontaktují vojenské psychology, protože jim nevěří.

Toto hned doplním, aby nedošlo k nedorozumění – takoví vojáci v 90 % případů deklarují, že se bojí zanesení informace o „psychickém problému“ do jejich spisu, potažmo sdělení veliteli, což by mohlo ohrozit jejich další službu. Můj osobní dojem je, že asi ve dvou třetinách případů především nevěří, že by jim psycholog (jakýkoli, nejen vojenský) vůbec byl schopen pomoci.

Tato nedůvěra je v naší společnosti silně zakořeněna, dílem snad i kvůli přesvědčení, že psychologie a psychiatrie jsou pavědy, především ale kvůli společenské stigmatizaci. Konzumace antidepresiv i v Česku strmě stoupá, ale kdo se vám k tomu přizná? Panuje všeobecný názor, že když je někdo „na hlavu“, je automaticky nebezpečný a měl by být nejlépe izolován. Případně, má-li někdo „jen depky“, tak je to slaboch. Obě varianty jsou pro vojáka či policistu krajně nepříjemné a možná i skutečně kariéru ohrožující.

Naopak, jako velice dobrou hodnotím situaci u hasičů. Totiž, hasiči mezi sebou vědí a uznávají, že pohled na hrůzy při požárech a autonehodách je přirozeně traumatizující. K jejich povolání to patřilo vždy a denně. Popláčou si, obejmou se, dají si debrief, zajdou do hospody nebo i za svým velitelem či psychologem. Nikdo z kolegů, natož zkušených velitelů, je nepovažuje za divné či méněcenné, pokud jsou dotčeni tím, co při výjezdu zažili.

Tohle je pochopitelně jeden z důležitých faktorů pro prevenci posttraumatické stresové poruchy. Abychom ale byli féroví k vojákům, tak oni v misích také mají debriefy a otevřeně si povídají, problém nastává spíše po návratu domů. To se jako první dostavuje už zmíněná porucha adaptace – „přepnutí se na civilní všední život“, což mimochodem ve slabém odvaru zná každý po návratu z dovolené.

U vojáků onen výrazně hlubší přechod ale trvá týdny, během nich se mohou kupit všelijaké problémy (třeba domácí hádky) a do této nepohody se vrací zážitky z mise, jenže debriefy a jiné podpůrné metody už nejsou armádou realizovány a původní kolektiv se už rozpadl, resp. spolu tráví mnohem méně času. A právě toto období dalších stresů a „osamocení v civilním okolí“ bývá živnou půdou pro rozvoj PTSD.

ptsd

V Americe zašel tento problém tak daleko, že napočítali více sebevražd mezi veterány než úmrtí vojáků nasazených na bojištích. Od té doby je pro ně téma PTSD prioritou, s veterány se snaží být v kontaktu a přirozeně vedou osvětové kampaně, aby tento psychický problém už nebyl stigmatem. Ale co je hlavní, sbírají data a analyzují je. A tak se také nedávno konečně přišlo na to, že šancí zbavit se PTSD je přetransformovat jej v tzv. PTG.

Co je PTG?

Je to zajímavá náhoda – o PTG jsem se dozvěděla na semináři pro zaměstnance Škoda Auto (to já nejsem, ale přednášel tam můj šéf). Vystupoval tam Petr Ludwig, autor bestselleru Konec prokrastinace, jakási aktuální hvězda mezi českými osobními kouči. Prokrastinace, neboli chorobné odkládání povinností, je takový mor dnešní doby, známe ji všichni. Ale na tom daném semináři se Ludwig pustil do tématu subjektivního pocitu štěstí a v něm se jako jednoho z ilustračních příkladů dotkl problematiky PTSD vs. PTG…

PTG je zkratka pro Post-traumatic Growth, tedy posttramatický růst. Vlastně je zvláštní, že ji vědecká obec definovala až velice nedávno, zatímco Nietzeho „Co tě nezabije, to tě posílí“ dávno zlidovělo. Každopádně právě až studiem klientů, kteří se vyléčili z PTSD (nebo se u nich po stejném zážitku PTSD vůbec nerozvinulo), bylo tedy objektivně prokázáno, že se tak stalo díky re-definici postojů vůči důsledkům negativní zkušenosti.

Ostatně, s PTG se setkáváme docela běžně. Spousta lidí, kteří prodělali vážný úraz či nemoc, popř. i ve zdraví přečkali traumatickou zkušenosti, ať šlo o ohrožení vlastního života nebo cizího, potom přehodnotila svůj život. Například se začali více orientovat na rodinu, místo na kariéru. Ve Spolku VLČÍ MÁKY eviduji zvýšené zastoupení takových osob mezi pomáhajícími dobrovolníky ve značné disproporci oproti zastoupení těchto osob v populaci. Jistě to platí v oblasti charity plošně.

Proč tedy všichni na prožité trauma nereagují pozitivní změnou osobnosti? Mimo jiné vyplynula na povrch souvislost už se zmíněnou prokrastinací. Osoby, které jí propadají, také častěji trpí PTSD. Prostě proto, že když čelí problému, zůstanou v něm zaseknuté, jeho řešení odkládají, není to pro ně výzva k překonání, nýbrž stopka. Nedokážou jít dál.

Další dostatečně prokázaný výsledek analýzy dosavadních zkušeností: Aby lidé trauma překonali, potřebují řešit problém v kolektivu, pokud možno „podobně postižených“, k němuž chovají větší důvěru a jehož povzbuzení vnímají jako upřímné a chápající. To tedy jen potvrzuje, proč fungují debriefy a chození s kolegy do hospody, nikoli psychologové. Ale pokud někdo nemá přátele, případně jeho kamarádi nejsou „na to vyprávění“ zvědaví, tak nakonec u psychologa stejně skončí.

K pozitivnímu PTG jsou zapotřebí další osobnostní předpoklady. Například jistá pružnost, přizpůsobivost, „hyperaktivita“. A samozřejmě i povědomí o PTSD a PTG, o tom, co se se mnou děje a jaké mám vyhlídky. Náchylnější k PTSD jsou logicky pesimisté, než životní optimisté… Zrovna v tomto ohledu by tedy Češi měli být k rozvoji poruchy jedním z nejnáchylnějších národů na světě, což zřejmě (a překvapivě) nejsou.

Vrátím se k tomu tvrzení z úvodu, že čeští vojáci oproti americkým PTSD netrpí – čistě hypoteticky by to mohla být pravda, ale musí jít o hypotézu do doby, než si dá někdo tu práci a uskuteční věrohodnou vědeckou studii. To se stalo v případě českých hasičů, Markéta Holubová ve své disertaci porovnala výsledky testů na PTSD a PTG u 2241 hasičů ze šesti evropských zemí a 302 hasičů z Česka.

Výsledek? „U českých hasičů byla sledována nižší míra znovuprožívání a zvýšené dráždivosti, které jsou symptomy posttraumatické stresové poruchy, a naopak vykazovali ve vyšší míře posttraumatický růst. Tento příznivý výsledek může být mimo jiné odrazem kvalitně prováděného výběru příslušníků HZS ČR a dobrou psychologickou péčí o ně. Ta zahrnuje kromě posttraumatické péče (systém CISM) především prevenci ve formě vzdělávání.“ (citováno z webu HZS ČR)

A to je nakonec hlavní výzva tohoto článku. Armáda se svou silnou psychologickou službou a oddělením sociologů by mohla provést rozsáhlé šetření docela snadno. A pokud možno také systémově – když jsem se nedávno bavila s primářkou veteránské nemocnice na Floridě, považovala za nezbytné, aby armáda sledovala své veterány během služby, při jejím ukončení i poté.

Nabízet jim péči psychiatra na letáku (novinka odboru péče o válečné veterány z ledna 2016) je určitě pokrok, ale až příliš často volají do Spolku VLČÍ MÁKY a s prosbou o doporučení civilního psychologa. Tak asi v tom systému resortu obrany pořád něco neklape a rozjet kampaň o PTSD a jeho pozitivní variantě PTG je skvělá příležitost. Ostatně může se jí chopit i ministerstvo zdravotnictví, protože PTSD trpí naprosto tiše a bez pozornosti nejspíš desítky tisíc civilistů, třeba účastníků dopravních nehod a požárů. Je opravdu škoda, že česká společnost a média nanejvýše píší o depresích nebo (vraždících) schizofrenicích. Komu to pomůže? 

DAS_POBS_banner

PTSD PTG

Komentáře

lhschellerand

21. 02. 2019

[b][url=http://www.jimmychooshop.me/]jimmy choo<strong><a href="http://www.jimmychooshop.me/">jimmy choo clearance</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.jimmychooshop.me/">jimmy choo outlet store</a></strong> <br>

lhschellerand

21. 02. 2019

[b][url=http://www.jimmychooshop.me/]Jimmy Choo[/url][/b] [b][url=http://www.jimmychooshop.me/]jimmy choo outlet[/url][/b] [b][url=http://www.jimmychooshop.me/]Jimmy Choo[/url][/b] CL Evening : Jimmy Choo, Jimmy Choo Shoes US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Categories [url=http://www.jimmychooshop.me/jimmy-choo-shoes-c-4.html]Jimmy Choo Shoes[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-c-1.html]Christian Louboutin Shoes[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-bianca-c-1_7.html]|_ CL Bianca[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-booties-c-1_13.html]|_ CL booties[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-boots-c-1_21.html]|_ CL Boots[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-bridal-shoes-c-1_26.html]|_ CL Bridal Shoes[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-daffodile-c-1_11.html]|_ CL Daffodile[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-evening-c-1_17.html]|_ CL Evening[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-flats-c-1_6.html]|_ CL Flats[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-glitter-c-1_14.html]|_ CL glitter[/url] <a class="category-products" href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-men-sneakers-c-1_15.html">|_ CL Men Sneakers</a> [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-mens-flats-c-1_19.html]|_ CL mens flats[/url] <a class="category-products" href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-new-c-1_22.html">|_ CL NEW</a> [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-otk-boots-c-1_27.html]|_ CL Otk Boots[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-peep-toe-booties-c-1_25.html]|_ CL Peep Toe Booties[/url] <a class="category-products" href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-peep-toes-c-1_9.html">|_ CL Peep Toes</a> [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-pointed-toe-pumps-c-1_3.html]|_ CL Pointed Toe Pumps[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-pumps-c-1_2.html]|_ CL Pumps[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-rolando-c-1_28.html]|_ CL Rolando[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-sandals-c-1_10.html]|_ CL Sandals[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-slingbacks-c-1_29.html]|_ CL Slingbacks[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-wedges-c-1_30.html]|_ CL Wedges[/url] Featured - [url=http://www.jimmychooshop.me/featured_products.html] [more][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-cadena-tresse-140mm-wedges-brown-12c1-p-2027.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/201241316201573.jpg[/img]Christian Louboutin Cadena Tresse 140mm Wedges Brown [12c1][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-cadena-tresse-140mm-wedges-brown-12c1-p-2027.html]Christian Louboutin Cadena Tresse 140mm Wedges Brown [12c1][/url]$688.00 $138.00Save: 80% off[url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-jenny-100mm-slingbacks-e9cf-p-2028.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/20122109151673.jpg[/img]Christian Louboutin Jenny 100mm Slingbacks [e9cf][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-jenny-100mm-slingbacks-e9cf-p-2028.html]Christian Louboutin Jenny 100mm Slingbacks [e9cf][/url]$688.00 $148.00Save: 78% off<a href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-miss-america-150mm-slingbacks-633c-p-2029.html"><img src="http://www.jimmychooshop.me/images/images/20123198331573.jpg" alt="Christian Louboutin Miss America 150mm Slingbacks [633c]" title=" Christian Louboutin Miss America 150mm Slingbacks [633c] " width="130" height="130" /></a>[url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-miss-america-150mm-slingbacks-633c-p-2029.html]Christian Louboutin Miss America 150mm Slingbacks [633c][/url]$688.00 $148.00Save: 78% off <a href="http://www.jimmychooshop.me/">Home</a> :: <a href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-c-1.html">Christian Louboutin Shoes</a> :: |_ CL Evening |_ CL Evening Filter Results by: Items starting with ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Displaying [b]1[/b] to [b]11[/b] (of [b]11[/b] products) [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-bow-satin-dorsay-evening-black-4726-p-1803.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/2011111950531073.jpg[/img]Christian Louboutin Bow Satin d'Orsay Evening Black [4726][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-bow-satin-dorsay-evening-black-4726-p-1803.html]Christian Louboutin Bow Satin d'Orsay Evening Black [4726][/url]Christian Louboutin is a world top footwear brand which is famous for its creative...$680.00 $138.00Save: 80% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-bow-satin-dorsays-evening-pink-c218-p-1808.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/201111195711173.jpg[/img]Christian Louboutin Bow Satin d'Orsays Evening Pink [c218][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-bow-satin-dorsays-evening-pink-c218-p-1808.html]Christian Louboutin Bow Satin d'Orsays Evening Pink [c218][/url]Welcome to our Christian Louboutin outlet, there are numerous red bottom high heels...$680.00 $138.00Save: 80% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-carnaval-satin-evening-black-862e-p-1141.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/201111193791173.jpg[/img]Christian Louboutin Carnaval Satin Evening Black [862e][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-carnaval-satin-evening-black-862e-p-1141.html]Christian Louboutin Carnaval Satin Evening Black [862e][/url]A new arrival for fashion ladies, this Christian Louboutin Carnaval Satin Evening...$680.00 $138.00Save: 80% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-fifi-100mm-aurora-boreale-e499-p-1917.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/2011121959501473.jpg[/img]Christian Louboutin Evening Fifi 100mm Aurora Boreale [e499][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-fifi-100mm-aurora-boreale-e499-p-1917.html]Christian Louboutin Evening Fifi 100mm Aurora Boreale [e499][/url]Christian Louboutin Evening Fifi 100mm Aurora Boreale aslomeans Christian...$680.00 $148.00Save: 78% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-fifi-100mm-volcano-c102-p-1810.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/2011122137331573.jpg[/img]Christian Louboutin Evening Fifi 100mm Volcano [c102][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-fifi-100mm-volcano-c102-p-1810.html]Christian Louboutin Evening Fifi 100mm Volcano [c102][/url]Christian Louboutin Evening pumps are aways popular in the world of fashion.If you...$680.00 $148.00Save: 78% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-maralena-140mm-crystalcovered-mesh-peeptoe-6cd9-p-1838.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/20122163421373.jpg[/img]Christian Louboutin Evening Maralena 140mm Crystal-Covered Mesh Peep-Toe [6cd9][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-maralena-140mm-crystalcovered-mesh-peeptoe-6cd9-p-1838.html]Christian Louboutin Evening Maralena 140mm Crystal-Covered Mesh Peep-Toe [6cd9][/url]Decorated with gold, red and purple crystal on the vamp,discount Christian Louboutin...$680.00 $148.00Save: 78% off <a href="http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-margot-150mm-black-2773-p-1811.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.jimmychooshop.me/images/images/201222040381673.jpg" alt="Christian Louboutin Evening Margot 150mm Black [2773]" title=" Christian Louboutin Evening Margot 150mm Black [2773] " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a>[url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-evening-margot-150mm-black-2773-p-1811.html]Christian Louboutin Evening Margot 150mm Black [2773][/url]For most ladies they are love Christian Louboutin Evening Margot 150mm Black ,you can...$680.00 $158.00Save: 77% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-fifi-100mm-evening-gold-b636-p-1834.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/2011122343331573.jpg[/img]Christian Louboutin Fifi 100mm Evening Gold [b636][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-fifi-100mm-evening-gold-b636-p-1834.html]Christian Louboutin Fifi 100mm Evening Gold [b636][/url]Christian Louboutin Evening high heelsare aways popular in the world.If you want to...$680.00 $148.00Save: 78% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-fifi-100mm-pumps-light-peach-evening-shoes-f072-p-30.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/20121317241573.jpg[/img]Christian Louboutin Fifi 100mm Pumps Light Peach Evening Shoes [f072][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-fifi-100mm-pumps-light-peach-evening-shoes-f072-p-30.html]Christian Louboutin Fifi 100mm Pumps Light Peach Evening Shoes [f072][/url]Christian Louboutin Evening high heelsare aways popular in the world.If you want to...$680.00 $148.00Save: 78% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-samira-strass-100mm-evening-blue-06cb-p-1095.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/2011121642471573.jpg[/img]Christian Louboutin Samira Strass 100mm Evening Blue [06cb][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-samira-strass-100mm-evening-blue-06cb-p-1095.html]Christian Louboutin Samira Strass 100mm Evening Blue [06cb][/url]In the fashion's world,more and more peopleare the fans of Christian Louboutin red...$680.00 $148.00Save: 78% off [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-veneneuse-120mm-evening-pumps-black-0716-p-1871.html][img]http://www.jimmychooshop.me/images/images/20122171381073.jpg[/img]Christian Louboutin Veneneuse 120mm Evening Pumps Black [0716][/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-veneneuse-120mm-evening-pumps-black-0716-p-1871.html]Christian Louboutin Veneneuse 120mm Evening Pumps Black [0716][/url]You know Christian Louboutin Evening Pumpsare aways popular in the world.If you want...$680.00 $148.00Save: 78% off Displaying [b]1[/b] to [b]11[/b] (of [b]11[/b] products) [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-evening-c-1_17.html][img]http://www.jimmychooshop.me/includes/templates/polo/images/chooworld.jpg[/img]choo world[/url] THE CATEGORIES [url=http://www.jimmychooshoessales.com/jimmy-choo-shoes-c-4.html]Jimmy Choo Shoes[/url] [url=http://www.jimmychooshoessales.com/jimmy-choo-shoes-nbspnew-jimmy-choo-shoes-c-4_8.html]NEW JIMMY CHOO Shoes[/url] <a href="http://www.jimmychooshoessales.com/christian-louboutin-shoes-c-1.html">Christian Louboutin Shoes</a> [url=http://www.jimmychooshoessales.com/christian-louboutin-shoes-nbspcl-new-c-1_22.html]Christian Louboutin New[/url] Information <a href="http://www.jimmychooshop.me/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment</a> <a href="http://www.jimmychooshop.me/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping & Returns</a> Customer Service [url=http://www.jimmychooshop.me/index.php?main_page=contact_us]Contact Us[/url] [url=http://www.jimmychooshop.me/index.php?main_page=Payment_Methods]Wholesale[/url] Payment &amp; Shipping [url=http://www.jimmychooshop.me/christian-louboutin-shoes-nbspcl-evening-c-1_17.html][img]http://www.jimmychooshop.me/includes/templates/polo/images/payment-shipping.png[/img][/url] Copyright &copy; 2014-2015 [url=http://www.jimmychooshop.me/#]Jimmy Choo Outlet Store Online[/url]. Powered by [url=http://www.jimmychooshop.me/#]Jimmy Choo Clearance Store Online,Inc.[/url] [b][url=http://www.jimmychooshop.me/]jimmy choo clearance[/url][/b] [b][url=http://www.jimmychooshop.me/]jimmy choo outlet store[/url][/b]

lhschellerand

21. 02. 2019

[b][url=http://www.michaelkorswallet.cn/]michael kors out<strong><a href="http://www.michaelkorswallet.cn/">michael kors outlet clearance</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.michaelkorswallet.cn/">Discount Michael Kors Handbags Sale</a></strong> <br>

lhschellerand

21. 02. 2019

[b][url=http://www.michaelkorswallet.cn/]michael kors handbags[/url][/b] [b][url=http://www.michaelkorswallet.cn/]mk bags outlet[/url][/b] [b][url=http://www.michaelkorswallet.cn/]Michael Kors[/url][/b] MICHAEL Michael Kors Gia Satchel Black Leather [79f6] - $79.00 : Professional Michael Kors Bags Outlet Stores, michaelkorswallet.cn US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Categories <a class="category-top" href="http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-clutches-c-3.html"><span class="category-subs-selected">Michael Kors Clutches</span></a> [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-watches-c-14.html]Michael Kors Watches[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-bedford-astor-c-2.html]Michael Kors Bedford & Astor[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-hamilton-c-4.html]Michael Kors Hamilton[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-handbags-c-5.html]Michael Kors Handbags[/url] <a class="category-top" href="http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-hobos-c-6.html">Michael Kors Hobos</a> [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-perforated-bags-c-7.html]Michael Kors Perforated Bags[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-satchels-c-8.html]Michael Kors Satchels[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-shoulder-bags-c-9.html]Michael Kors Shoulder Bags[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-shoulder-totes-c-10.html]Michael Kors Shoulder Totes[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-totes-c-11.html]Michael Kors Totes[/url] <a class="category-top" href="http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-valuespree-c-12.html">Michael Kors Value-Spree</a> <a class="category-top" href="http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-wallets-c-13.html">Michael Kors Wallets</a> [url=http://www.michaelkorswallet.cn/new-michael-kors-c-1.html]New Michael Kors[/url] Featured - [url=http://www.michaelkorswallet.cn/featured_products.html] [more][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-grayson-large-leather-satchels-black-p-256.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Satchels/Michael-Kors-Grayson-Large-Leather-Satchels-Black.jpg[/img]Michael Kors Grayson Large Leather Satchels Black [6388][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-grayson-large-leather-satchels-black-p-256.html]Michael Kors Grayson Large Leather Satchels Black [6388][/url]$625.00 $79.00Save: 87% off[url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-large-gia-slouchy-twotone-tote-p-438.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Totes/Michael-Kors-Large-Gia-Slouchy-Two-Tone-Tote.jpg[/img]Michael Kors Large Gia Slouchy Two-Tone Tote [e023][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-large-gia-slouchy-twotone-tote-p-438.html]Michael Kors Large Gia Slouchy Two-Tone Tote [e023][/url]$513.00 $77.00Save: 85% off<a href="http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-skorpios-tote-red-p-279.html"><img src="http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Satchels/Michael-Kors-Skorpios-Tote-Red.jpg" alt="Michael Kors Skorpios Tote Red [0add]" title=" Michael Kors Skorpios Tote Red [0add] " width="130" height="130" /></a>[url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-skorpios-tote-red-p-279.html]Michael Kors Skorpios Tote Red [0add][/url]$751.00 $78.00Save: 90% off [url=http://www.michaelkorswallet.cn/]Home[/url] :: [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-clutches-c-3.html]Michael Kors Clutches[/url] :: MICHAEL Michael Kors Gia Satchel Black Leather [79f6] .jqzoom{ float:left; position:relative; padding:0px; cursor:pointer; width:301px; height:300px; } [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-gia-satchel-black-leather-p-93.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather.jpg[/img]MICHAEL Michael Kors Gia Satchel Black Leather [79f6][/url] MICHAEL Michael Kors Gia Satchel Black Leather [79f6] $565.00 $79.00Save: 86% off Add to Cart: Description[/b] [b]Items of Details[/b] * MICHAEL Michael Kors Gia Satchel Black Leather * Black pebbled calf leather. * Silver color hardware. * Top handles with square buckle detail. * Metal logo plate at top center. * Buckled flaps at sides. * 10&quot;H x 13&quot;W x 6 1/4&quot;D. * Imported.[b]Views of Images[/b] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather.jpg] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-gia-satchel-black-leather-p-93.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather.jpg[/img]/mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather.jpg[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-1.jpg] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-gia-satchel-black-leather-p-93.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-1.jpg[/img]/mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-1.jpg[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-2.jpg] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-gia-satchel-black-leather-p-93.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-2.jpg[/img]/mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Gia-Satchel-Black-Leather-2.jpg[/url] Related Products [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-large-astrid-calfhair-satchel-p-97.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Clutches/MICHAEL-Michael-Kors-Large-Astrid-Calf-Hair.jpg[/img]MICHAEL Michael Kors Large Astrid Calf-Hair Satchel [6440][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-large-astrid-calfhair-satchel-p-97.html]MICHAEL Michael Kors Large Astrid Calf-Hair Satchel [6440][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-gia-metallic-crocodileembossed-satchel-golden-p-73.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Clutches/Michael-Kors-Gia-Metallic-Crocodile-Embossed.jpg[/img]Michael Kors Gia Metallic Crocodile-Embossed Satchel Golden [f342][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-gia-metallic-crocodileembossed-satchel-golden-p-73.html]Michael Kors Gia Metallic Crocodile-Embossed Satchel Golden [f342][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-signature-mk-logo-clutches-brown-p-80.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Clutches/Michael-Kors-Signature-MK-Logo-Clutches-Brown.jpg[/img]Michael Kors Signature MK Logo Clutches Brown [9099][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-signature-mk-logo-clutches-brown-p-80.html]Michael Kors Signature MK Logo Clutches Brown [9099][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-top-satchel-plum-patent-leather-p-83.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/images/_small//mk_01/Clutches/Michael-Kors-Top-Satchel-Plum-Patent-Leather.jpg[/img]Michael Kors Top Satchel Plum Patent Leather [e07a][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-kors-top-satchel-plum-patent-leather-p-83.html]Michael Kors Top Satchel Plum Patent Leather [e07a][/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=93][img]http://www.michaelkorswallet.cn/includes/templates/polo/buttons/english/button_write_review.gif[/img]Write Review[/url] THE CATEGORIES [url=http://www.michaelkorswallet.cn/handbags-c-5.html]Michael Kors Handbags[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/shoulder-bags-c-9.html]Michael Kors Shoulder Bags[/url] [url=http://www.michaelkorswallet.cn/wallets-c-13.html]Michael Kors Wallets[/url] Information <a href="http://www.michaelkorswallet.cn/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment</a> <a href="http://www.michaelkorswallet.cn/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping & Returns</a> Customer Service <a href="http://www.michaelkorswallet.cn/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a> [url=http://www.michaelkorswallet.cn/index.php?main_page=Payment_Methods]Wholesale[/url] Payment &amp; Shipping [url=http://www.michaelkorswallet.cn/michael-michael-kors-gia-satchel-black-leather-p-93.html][img]http://www.michaelkorswallet.cn/includes/templates/polo/images/payment-shipping.png[/img][/url] Copyright &copy; 2013-2015 [url=http://www.michaelkorswallet.cn/#]Michael Kors Outlet Store Online[/url]. Powered by [url=http://www.michaelkorswallet.cn/#]Michael Kors Store Online,Inc.[/url] [b]<a href="http://www.michaelkorswallet.cn/">michael kors outlet clearance</a>[/b] [b][url=http://www.michaelkorswallet.cn/]Discount Michael Kors Handbags Sale[/url][/b]

lhschellerand

13. 02. 2019

[b][url=http://www.menwatchestop.co]best swiss <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">best swiss replica watches</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">best replica watches</a></strong> <br>

lhschellerand

13. 02. 2019

<strong><a href="http://www.menwatchestop.co">high quality replica watches for men</a></strong> | <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">/ watches price</a></strong> | <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">best replica watches</a></strong> <br> <title>Bell & Ross watches, VINTAGE series</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="Bell & Ross watches, VINTAGE series" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <link rel="canonical" href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="1269_1273" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 210px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-c-1269.html"><span class="category-subs-parent">Bell & Ross watches</span></a></div> <div class="subcategory"><a class="category-subs" href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-aviation-series-c-1269_1270.html">AVIATION Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-subs" href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-marine-series-c-1269_1831.html">MARINE series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-subs" href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html"><span class="category-subs-parent">VINTAGE series</span></a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-automatic-series-c-1269_1273_1277.html">VINTAGE AUTOMATIC Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-chronograph-series-c-1269_1273_1635.html">VINTAGE CHRONOGRAPH Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-pw1-series-c-1269_1273_2606.html">VINTAGE PW1 Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-ww1-chronographe-monopoussoir-series-c-1269_1273_1634.html">VINTAGE WW1 CHRONOGRAPHE MONOPOUSSOIR Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-ww1-series-c-1269_1273_1274.html">VINTAGE WW1 Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-vintage-ww2-series-c-1269_1273_1827.html">VINTAGE WW2 Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.menwatchestop.co/vintage-series-ww1-heure-sautante-series-c-1269_1273_1278.html">WW1 HEURE SAUTANTE Series</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/pre-watches-c-804.html">Pre Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/audemars-piguet-watches-c-934.html">Audemars Piguet watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/blancpain-watches-c-841.html">Blancpain watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/breguet-watches-c-893.html">Breguet watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/breitling-watches-c-827.html">Breitling Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/chopard-watches-c-900.html">Chopard watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/franck-muller-watches-c-1254.html">Franck Muller watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/hublot-watches-c-1081.html">Hublot watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/longines-watches-c-822.html">Longines watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/omega-watches-c-816.html">Omega watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/patek-philippe-watches-c-855.html">Patek Philippe watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/rado-watches-c-873.html">Rado Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/richard-miller-watches-c-1442.html">Richard Miller watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/rolex-watches-c-807.html">Rolex watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/tag-heuer-watches-c-1137.html">TAG Heuer watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/tudor-watches-c-1151.html">Tudor watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.menwatchestop.co/ulyssenardin-watches-c-805.html">Ulysse-nardin watches</a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 210px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.menwatchestop.co/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.menwatchestop.co/5950a001-stainless-steel-men-grand-complications-cecb-p-1106.html"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//patek_watches_/Men-s-Watches/Grand-Complications/5950A-001-Stainless-Steel-Men-Grand-Complications-.png" alt="5950A-001 - Stainless Steel - Men Grand Complications [cecb]" title=" 5950A-001 - Stainless Steel - Men Grand Complications [cecb] " width="186" height="200" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.menwatchestop.co/5950a001-stainless-steel-men-grand-complications-cecb-p-1106.html"> 5950A-001 - Stainless Steel - Men Grand Complications [cecb]</a><div><span class="normalprice">$1,492.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$215.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;86% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.menwatchestop.co/5712gr001-white-and-rose-gold-men-nautilus-6c27-p-1047.html"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//patek_watches_/Men-s-Watches/Nautilus/5712GR-001-White-and-Rose-Gold-Men-Nautilus-.png" alt="5712GR-001 - White and Rose Gold - Men Nautilus [6c27]" title=" 5712GR-001 - White and Rose Gold - Men Nautilus [6c27] " width="173" height="200" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.menwatchestop.co/5712gr001-white-and-rose-gold-men-nautilus-6c27-p-1047.html"> 5712GR-001 - White and Rose Gold - Men Nautilus [6c27]</a><div><span class="normalprice">$2,310.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$238.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;90% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.menwatchestop.co/7071g011-white-gold-ladies-complications-265a-p-1002.html"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//patek_watches_/Ladies-Watches/Complications/7071G-011-White-Gold-Ladies-Complications-.png" alt="7071G-011 - White Gold - Ladies Complications [265a]" title=" 7071G-011 - White Gold - Ladies Complications [265a] " width="182" height="200" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.menwatchestop.co/7071g011-white-gold-ladies-complications-265a-p-1002.html"> 7071G-011 - White Gold - Ladies Complications [265a]</a><div><span class="normalprice">$2,295.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$209.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;91% off</span></div></div></div> </div></td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.menwatchestop.co/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; <a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-c-1269.html">Bell & Ross watches</a>&nbsp;::&nbsp; VINTAGE series </div> <div class="centerColumn" id="indexProductList"> <h1 id="productListHeading">VINTAGE series</h1> <form name="filter" action="http://www.menwatchestop.co/" method="get"><label class="inputLabel">Filter Results by:</label><input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="1269_1273" /><input type="hidden" name="sort" value="20a" /><select name="alpha_filter_id" onchange="this.form.submit()"> <option value="0">Items starting with ...</option> <option value="65">A</option> <option value="66">B</option> <option value="67">C</option> <option value="68">D</option> <option value="69">E</option> <option value="70">F</option> <option value="71">G</option> <option value="72">H</option> <option value="73">I</option> <option value="74">J</option> <option value="75">K</option> <option value="76">L</option> <option value="77">M</option> <option value="78">N</option> <option value="79">O</option> <option value="80">P</option> <option value="81">Q</option> <option value="82">R</option> <option value="83">S</option> <option value="84">T</option> <option value="85">U</option> <option value="86">V</option> <option value="87">W</option> <option value="88">X</option> <option value="89">Y</option> <option value="90">Z</option> <option value="48">0</option> <option value="49">1</option> <option value="50">2</option> <option value="51">3</option> <option value="52">4</option> <option value="53">5</option> <option value="54">6</option> <option value="55">7</option> <option value="56">8</option> <option value="57">9</option> </select> </form> <br class="clearBoth" /> <div id="productListing"> <div id="productsListingTopNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>15</strong> (of <strong>31</strong> products)</div> <div id="productsListingListingTopLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-commando-vintage-automatic-series-watches-d122-p-17344.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-COMMANDO-VINTAGE-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 COMMANDO VINTAGE AUTOMATIC series watches [d122]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 COMMANDO VINTAGE AUTOMATIC series watches [d122] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-commando-vintage-automatic-series-watches-d122-p-17344.html">Copy Bell & Ross BR 123 COMMANDO VINTAGE AUTOMATIC series watches [d122]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 COMMANDO ...</div><br /><span class="normalprice">$24,299.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$208.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=17344&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-heritage-vintage-automatic-series-watches-2161-p-9853.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-HERITAGE-VINTAGE-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 HERITAGE VINTAGE AUTOMATIC series watches [2161]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 HERITAGE VINTAGE AUTOMATIC series watches [2161] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-heritage-vintage-automatic-series-watches-2161-p-9853.html">Copy Bell & Ross BR 123 HERITAGE VINTAGE AUTOMATIC series watches [2161]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 HERITAGE ...</div><br /><span class="normalprice">$23,118.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$203.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=9853&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-officer-vintage-automatic-series-watch-ash-tray-9b27-p-15908.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-OFFICER-VINTAGE-3.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch ash tray [9b27]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch ash tray [9b27] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-officer-vintage-automatic-series-watch-ash-tray-9b27-p-15908.html">Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch ash tray [9b27]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 OFFICER...</div><br /><span class="normalprice">$24,138.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$210.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15908&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-officer-vintage-automatic-series-watch-black-plate-6e58-p-15892.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-OFFICER-VINTAGE-2.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [6e58]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [6e58] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-officer-vintage-automatic-series-watch-black-plate-6e58-p-15892.html">Copy Bell & Ross BR 123 OFFICER VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [6e58]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 OFFICER...</div><br /><span class="normalprice">$23,228.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$209.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15892&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-original-vintage-automatic-series-beige-dial-watches-0db4-p-14056.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-ORIGINAL-VINTAGE-2.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC Series Beige Dial Watches [0db4]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC Series Beige Dial Watches [0db4] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-original-vintage-automatic-series-beige-dial-watches-0db4-p-14056.html">Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC Series Beige Dial Watches [0db4]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 ORIGINAL...</div><br /><span class="normalprice">$20,587.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$221.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=14056&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-original-vintage-automatic-series-watch-black-plate-e063-p-15877.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-BR-123-ORIGINAL-VINTAGE-3.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [e063]" title=" Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [e063] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-123-original-vintage-automatic-series-watch-black-plate-e063-p-15877.html">Copy Bell & Ross BR 123 ORIGINAL VINTAGE AUTOMATIC series watch black plate [e063]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 ORIGINAL...</div><br /><span class="normalprice">$18,266.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$210.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15877&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-blackbird-vintage-chronograph-series-watches-d318-p-13163.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-BLACKBIRD-VINTAGE.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 BLACKBIRD VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [d318]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 BLACKBIRD VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [d318] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-blackbird-vintage-chronograph-series-watches-d318-p-13163.html">Copy Bell & Ross BR 126 BLACKBIRD VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [d318]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 BLACKBIRD...</div><br /><span class="normalprice">$34,037.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$228.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=13163&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-commando-vintage-chronograph-series-watches-86de-p-15900.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-COMMANDO-VINTAGE-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 COMMANDO VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [86de]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 COMMANDO VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [86de] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-commando-vintage-chronograph-series-watches-86de-p-15900.html">Copy Bell & Ross BR 126 COMMANDO VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [86de]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 COMMANDO ...</div><br /><span class="normalprice">$32,845.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$215.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15900&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-heritage-vintage-chronograph-series-watches-6f72-p-14061.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-HERITAGE-VINTAGE-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 HERITAGE VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [6f72]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 HERITAGE VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [6f72] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-heritage-vintage-chronograph-series-watches-6f72-p-14061.html">Copy Bell & Ross BR 126 HERITAGE VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [6f72]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 HERITAGE ...</div><br /><span class="normalprice">$26,679.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$221.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=14061&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-officer-vintage-chronograph-series-watch-ash-tray-8565-p-15895.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-OFFICER-VINTAGE-3.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch ash tray [8565]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch ash tray [8565] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-officer-vintage-chronograph-series-watch-ash-tray-8565-p-15895.html">Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch ash tray [8565]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 OFFICER...</div><br /><span class="normalprice">$29,703.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$215.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15895&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-officer-vintage-chronograph-series-watch-black-plate-d30f-p-15862.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-OFFICER-VINTAGE-2.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [d30f]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [d30f] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-officer-vintage-chronograph-series-watch-black-plate-d30f-p-15862.html">Copy Bell & Ross BR 126 OFFICER VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [d30f]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 OFFICER...</div><br /><span class="normalprice">$27,974.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$213.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15862&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-original-vintage-chronograph-series-beige-dial-watches-24b8-p-14063.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-ORIGINAL-VINTAGE-2.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series Beige Dial Watches [24b8]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series Beige Dial Watches [24b8] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-original-vintage-chronograph-series-beige-dial-watches-24b8-p-14063.html">Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series Beige Dial Watches [24b8]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 ORIGINAL...</div><br /><span class="normalprice">$25,667.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$211.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=14063&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-original-vintage-chronograph-series-watch-black-plate-af85-p-26245.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-ORIGINAL-VINTAGE-3.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [af85]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [af85] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-original-vintage-chronograph-series-watch-black-plate-af85-p-26245.html">Copy Bell & Ross BR 126 ORIGINAL VINTAGE CHRONOGRAPH Series watch black plate [af85]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 ORIGINAL...</div><br /><span class="normalprice">$33,559.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$231.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=26245&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-sport-vintage-chronograph-series-watches-9b87-p-15886.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-CHRONOGRAPH/Replica-Bell-Ross-BR-126-SPORT-VINTAGE-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross BR 126 SPORT VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [9b87]" title=" Copy Bell & Ross BR 126 SPORT VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [9b87] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-br-126-sport-vintage-chronograph-series-watches-9b87-p-15886.html">Copy Bell & Ross BR 126 SPORT VINTAGE CHRONOGRAPH Series watches [9b87]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 126 SPORT ...</div><br /><span class="normalprice">$47,314.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$247.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15886&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-vintage-automatic-series-br-123-original-carbon-watches-b3c6-p-15880.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.menwatchestop.co/images//xwatches_/Bell-Ross-watches/VINTAGE-series/VINTAGE-AUTOMATIC/Replica-Bell-Ross-VINTAGE-AUTOMATIC-series-BR-123-1.jpg" alt="Copy Bell & Ross VINTAGE AUTOMATIC series BR 123 ORIGINAL CARBON watches [b3c6]" title=" Copy Bell & Ross VINTAGE AUTOMATIC series BR 123 ORIGINAL CARBON watches [b3c6] " width="147" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.menwatchestop.co/copy-bell-ross-vintage-automatic-series-br-123-original-carbon-watches-b3c6-p-15880.html">Copy Bell & Ross VINTAGE AUTOMATIC series BR 123 ORIGINAL CARBON watches [b3c6]</a></h3><div class="listingDescription">Basic Information Code: BR 123 ORIGINAL...</div><br /><span class="normalprice">$17,953.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$211.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br /><a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?products_id=15880&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="83" height="22" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /> <div id="productsListingBottomNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>15</strong> (of <strong>31</strong> products)</div> <div id="productsListingListingBottomLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="navSuppWrapper"> <br class="clearBoth" /> <div id="navSupp" style=" margin-bottom:10px; margin-top:8px; width:100%; text-align:center;"> <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php">Home</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=shippinginfo">Order Tracking</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=Coupons">Coupons</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment Methods</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.menwatchestop.co/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a>&nbsp;&nbsp; </div> <div style=" margin-bottom:10px; margin-top:10px; width:100%; text-align:center;"> <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.1luxurywatch.com" target="_blank">REPLICA OMEGA</a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.1luxurywatch.com" target="_blank">REPLICA PATEK PHILIPPE </a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.1luxurywatch.com" target="_blank">REPLICA ROLEX </a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.1luxurywatch.com" target="_blank">REPLICA WATCHES </a>&nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.1luxurywatch.com" target="_blank">TOP BRAND WATCHES </a>&nbsp;&nbsp; </div> <DIV align="center"> <a href="http://www.menwatchestop.co/bell-ross-watches-vintage-series-c-1269_1273.html" ><IMG src="http://www.menwatchestop.co/includes/templates/polo/images/payment.png" ></a> </DIV> <div align="center" style="color:#000;">Copyright © 2015 All Rights Reserved. </div> </div> </div> <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">best swiss replica watches</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.menwatchestop.co">best replica watches</a></strong> <br>

lhschellerand

20. 01. 2019

[b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]best swiss <strong><a href="http://www.rosegoldwatch.co/">best swiss replica watches</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.rosegoldwatch.co/">best replica watches</a></strong> <br>

lhschellerand

20. 01. 2019

[b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]watches[/url][/b] | [b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]watches price[/url][/b] | [b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]best replica watches[/url][/b] Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.51.002 watch series [7a2c] - $238.00 : replica watches online stores, rosegoldwatch.co US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Categories [url=http://www.rosegoldwatch.co/franck-muller-watches-c-450.html]Franck Muller watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/richard-miller-watches-c-638.html]Richard Miller watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/audemars-piguet-watches-c-130.html]Audemars Piguet watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/bell-ross-watches-c-465.html]Bell & Ross watches[/url] <a class="category-top" href="http://www.rosegoldwatch.co/blancpain-watches-c-37.html">Blancpain watches</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/breguet-watches-c-89.html]Breguet watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/breitling-watches-c-23.html]Breitling Watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/chopard-watches-c-96.html]Chopard watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/hublot-watches-c-277.html]Hublot watches[/url] <a class="category-top" href="http://www.rosegoldwatch.co/longines-watches-c-18.html">Longines watches</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-c-12.html]Omega watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-constellation-c-12_83.html]Constellation[/url] <a class="category-products" href="http://www.rosegoldwatch.co/constellation-95-series-c-12_83_88.html">'95 Series</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-160-anniversary-series-c-12_83_669.html]160 Anniversary Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-35-mm-quartz-watch-quartz-35-mm-series-c-12_83_1209.html]35 mm quartz watch Quartz 35 mm Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-barrel-quadrella-series-c-12_83_1285.html]Barrel Quadrella Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-chronometer-35-mm-chronometer-35-mm-series-c-12_83_448.html]Chronometer 35 mm Chronometer 35 mm Series[/url] <a class="category-products" href="http://www.rosegoldwatch.co/constellation-chronometer-38-mm-chronometer-38-mm-series-c-12_83_496.html">Chronometer 38 mm Chronometer 38 mm Series</a> <a class="category-products" href="http://www.rosegoldwatch.co/constellation-double-eagle-double-eagle-chrono-series-chronograph-c-12_83_611.html">Double Eagle Double Eagle Chrono Series Chronograph</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-double-eagle-double-eagle-series-c-12_83_666.html]Double Eagle Double Eagle series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-frosted-chronometer-brushed-chronometer-series-c-12_83_655.html]Frosted Chronometer Brushed Chronometer series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-frosted-quartz-watch-brushed-quartz-series-c-12_83_613.html]Frosted quartz watch Brushed Quartz series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-jewelry-watches-jewellery-series-c-12_83_1644.html]Jewelry watches Jewellery Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-luxury-version-of-the-luxury-edition-series-c-12_83_960.html]Luxury version of the Luxury Edition Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-my-choice-series-c-12_83_1115.html]My choice Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-professional-chronograph-watch-series-c-12_83_478.html]Professional chronograph watch series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-quartz-watches-square-mini-series-c-12_83_1649.html]Quartz watches square mini series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-rainbow-goddess-series-c-12_83_1646.html]Rainbow Goddess Series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-small-seconds-chronometer-small-seconds-chronometer-series-c-12_83_1278.html]Small seconds Chronometer Small Seconds Chronometer series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-smooth-quartz-polished-quartz-series-c-12_83_612.html]Smooth Quartz Polished Quartz series[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-seamaster-c-12_13.html]Seamaster[/url] <a class="category-subs" href="http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-special-series-c-12_260.html">Special Series</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-speedmaster-c-12_148.html]Speedmaster[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-ville-c-12_65.html]Ville[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/patek-philippe-watches-c-51.html]Patek Philippe watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/rado-watches-c-69.html]Rado Watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/rolex-watches-c-3.html]Rolex watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/tag-heuer-watches-c-333.html]TAG Heuer watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/tudor-watches-c-347.html]Tudor watches[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/ulyssenardin-watches-c-1.html]Ulysse-nardin watches[/url] Featured - [url=http://www.rosegoldwatch.co/featured_products.html] [more][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-breitling-chronograph-aviation-navitimer-series-stainless-steel-case-black-leather-strap-watch-dial-barenia-7ba2-p-4092.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Breitling-Watches/Aviation-Chrono/Aviation/Replica-Breitling-Chronograph-Aviation-NAVITIMER.jpg[/img]Replica Breitling Chronograph Aviation (NAVITIMER) Series stainless steel case - Black leather strap watch dial -Barenia [7ba2][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-breitling-chronograph-aviation-navitimer-series-stainless-steel-case-black-leather-strap-watch-dial-barenia-7ba2-p-4092.html]Replica Breitling Chronograph Aviation (NAVITIMER) Series stainless steel case - Black leather strap watch dial -Barenia [7ba2][/url]$46,481.00 $219.00Save: 100% off[url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-1461-breitling-chronograph-watch-aviation-navitimer-1461-series-a1937012ba57760p-crocodile-leather-strap-watches-6f37-p-463.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Breitling-Watches/Aviation-Chrono/1461-aviation/Replica-1461-Breitling-chronograph-watch-Aviation.jpg[/img]Replica 1461 Breitling chronograph watch Aviation (Navitimer 1461) series A1937012/BA57/760P ( crocodile leather strap ) watches [6f37][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-1461-breitling-chronograph-watch-aviation-navitimer-1461-series-a1937012ba57760p-crocodile-leather-strap-watches-6f37-p-463.html]Replica 1461 Breitling chronograph watch Aviation (Navitimer 1461) series A1937012/BA57/760P ( crocodile leather strap ) watches [6f37][/url]$78,598.00 $219.00Save: 100% off[url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-longines-admiral-l36684762-watches-85b9-p-8517.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Longines-watches/Admiral-Series/Replica-Longines-Admiral-L3-668-4-76-2-watches.jpg[/img]Replica Longines Admiral L3.668.4.76.2 watches [85b9][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-longines-admiral-l36684762-watches-85b9-p-8517.html]Replica Longines Admiral L3.668.4.76.2 watches [85b9][/url]$13,065.00 $208.00Save: 98% off [url=http://www.rosegoldwatch.co/]Home[/url] :: [url=http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-c-12.html]Omega watches[/url] :: <a href="http://www.rosegoldwatch.co/omega-watches-constellation-c-12_83.html">Constellation</a> :: [url=http://www.rosegoldwatch.co/constellation-smooth-quartz-polished-quartz-series-c-12_83_612.html]Smooth Quartz Polished Quartz series[/url] :: Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.51.002 watch series [7a2c] .jqzoom{ float:left; position:relative; padding:0px; cursor:pointer; width:301px; height:450px; } [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276051002-watch-series-7a2c-p-6651.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-5.jpg[/img]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.51.002 watch series [7a2c][/url] Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.51.002 watch series [7a2c] $44,111.00 $238.00Save: 99% off Add to Cart: [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276051002-watch-series-7a2c-p-6651.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/rppay/visamastercard.jpg[/img][/url] [b]Basic Information[/b] [b]Code:[/b]123.15.27.60.51.002 [b]Brand:[/b]Omega [b]Series:[/b]Constellation [b]Style:[/b]Quartz , 27 mm , Ms.[b]Material:[/b]Steel diamond 0 [b]Price[/b]Provide accurate prices, [b]RMB:[/b] ¥ 43,500 2011-08 [b]Euro:[/b] € 4,800 2012-07 [b]USD:[/b] $ 7,000 2011-11 [b]HK :[/b] HK $ 45,900 2012-01 Price is the official media, the public price is for reference only , please go to your local store to discuss the transaction price . [b]Movement[/b] [b]Movement Type:[/b]Cal.1376 [b]Produced Manufacturer:[/b]Omega [b]Calibre:[/b]9x15.15 mm [b]Movement thickness:[/b]1.8 mm [b]Number of jewels:[/b]5 [b]Exterior[/b] [b]Diameter:[/b]27 mm [b]Case material:[/b]Steel diamond [b]Color of the dial :[/b]Black [b]Shape of the dial :[/b]Round [b]Dial Material :[/b]Mother of pearl , diamond hour markers [b]Watches Mirror Material :[/b]Sapphire crystal glass [b]Crown Material:[/b]Steel [b]Strap Color:[/b]Silver [b]Strap:[/b]Steel [b]Clasp material:[/b]Steel [b]Back through :[/b]Dense bottom [b]Water depth:[/b]100 m [b]Function[/b] The watches are no other special features Brand Profile [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276051002-watch-series-7a2c-p-6651.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/logo/130_65/Omega.jpg[/img][/url] Omega OMEGA Began in 1848 World-renowned Omega OMEGA watches was born in Switzerland, with more than 150 years of history . Omega (W) is the twenty- four Greek , is the last letter. It symbolizes the beginning of things and the ultimate , the first and the last . Represents a "perfect , perfection, excellence and achievement," the extraordinary quality of the interpretation of the Omega pursuit of "excellent quality " business philosophy and ... More >> Omega Brands [url=http://www.rosegoldwatch.co/images//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-5.jpg][img]http://www.rosegoldwatch.co/images//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-5.jpg[/img]/xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-5.jpg[/url] Related Products <a href="http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12320246002004-watch-series-c4c0-p-18012.html"><img src="http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-85.jpg" alt="Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.20.24.60.02.004 watch series [c4c0]" title=" Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.20.24.60.02.004 watch series [c4c0] " width="134" height="200" /></a>[url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12320246002004-watch-series-c4c0-p-18012.html]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.20.24.60.02.004 watch series [c4c0][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12325246055006-watch-series-20b7-p-17980.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-21.jpg[/img]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.25.24.60.55.006 watch series [20b7][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12325246055006-watch-series-20b7-p-17980.html]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.25.24.60.55.006 watch series [20b7][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12320246008002-watch-series-c366-p-6671.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-6.jpg[/img]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.20.24.60.08.002 watch series [c366][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12320246008002-watch-series-c366-p-6671.html]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.20.24.60.08.002 watch series [c366][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276055004-watch-series-4cf5-p-17984.html][img]http://www.rosegoldwatch.co/images/_small//xwatches_/Omega-watches/Constellation/Smooth-Quartz/Replica-Smooth-Polished-Quartz-quartz-watch-Omega-29.jpg[/img]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.55.004 watch series [4cf5][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276055004-watch-series-4cf5-p-17984.html]Replica Smooth Polished Quartz quartz watch Omega 123.15.27.60.55.004 watch series [4cf5][/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=6651][img]http://www.rosegoldwatch.co/includes/templates/polo/buttons/english/button_write_review.gif[/img]Write Review[/url] <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.rosegoldwatch.co/index.php">Home</a> [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=shippinginfo]Shipping[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=Payment_Methods]Wholesale[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=shippinginfo]Order Tracking[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=Coupons]Coupons[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=Payment_Methods]Payment Methods[/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/index.php?main_page=contact_us]Contact Us[/url] [url=http://www.babel-e.com/]REPLICA OMEGA[/url] [url=http://www.babel-e.com/]REPLICA PATEK PHILIPPE [/url] <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.babel-e.com/" target="_blank">REPLICA ROLEX </a> [url=http://www.babel-e.com/]REPLICA WATCHES [/url] [url=http://www.babel-e.com]TOP BRAND WATCHES [/url] [url=http://www.rosegoldwatch.co/replica-smooth-polished-quartz-quartz-watch-omega-12315276051002-watch-series-7a2c-p-6651.html][/url] Copyright © 2012-2015 All Rights Reserved. [b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]best swiss replica watches[/url][/b] [b][url=http://www.rosegoldwatch.co/]best replica watches[/url][/b]

lhschellerand

06. 01. 2019

[b][url=http://www.jewelryprooutelt.top/]tif<strong><a href="http://www.jewelryprooutelt.top/">tiffany jewelry</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.jewelryprooutelt.top/">tiffany & co</a></strong> <br>

lhschellerand

06. 01. 2019

[b][url=http://www.jewelryprooutelt.top/]tiffany jewelry outlet[/url][/b] [b][url=http://www.jewelryprooutelt.top/]tiffany outlet[/url][/b] [b][url=http://www.jewelryprooutelt.top/]tiffany jewelry outlet[/url][/b] Tiffany Charms : , tiffany-outlet-2014.com US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Categories [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-earrings-c-6.html]Tiffany &amp Co Earrings[/url] <a class="category-top" href="http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-rings-c-9.html">Tiffany &amp Co Rings</a> [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-bangles-c-1.html]Tiffany &amp Co Bangles[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-bracelets-c-2.html]Tiffany &amp Co Bracelets[/url] <a class="category-top" href="http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-chains-c-3.html">Tiffany &amp Co Chains</a> [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html]Tiffany &amp Co Charms[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-cuff-link-c-5.html]Tiffany &amp Co Cuff Link[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-necklace-c-7.html]Tiffany &amp Co Necklace[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-pendant-c-8.html]Tiffany &amp Co Pendant[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-sets-c-10.html]Tiffany &amp Co Sets[/url] Bestsellers [url=http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-heart-lock-charm-gold-854e-p-347.html] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html][img]http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Charms/2012-New-Style-Tiffany-Heart-lock-charm-gold.jpg[/img]2012 New Style Tiffany Heart lock charm gold [854e][/url]2012 New Style Tiffany Heart lock charm gold [854e][/url] $371.00 $72.00Save: 81% off Featured - [url=http://www.jewelryprooutelt.top/featured_products.html] [more][/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-anchor-pendant-b0e2-p-581.html][img]http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Pendant/Tiffany-Anchor-Pendant.jpg[/img]Tiffany Anchor Pendant [b0e2][/url]<a class="sidebox-products" href="http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-anchor-pendant-b0e2-p-581.html">Tiffany Anchor Pendant [b0e2]</a>$417.00 $71.00Save: 83% off[url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-and-co-outlet-two-stars-key-ring-jewelry-577d-p-334.html][img]http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Chains/Tiffany-and-co-Outlet-Two-Stars-Key-Ring-jewelry.jpg[/img]Tiffany and co Outlet Two Stars Key Ring jewelry [577d][/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-and-co-outlet-two-stars-key-ring-jewelry-577d-p-334.html]Tiffany and co Outlet Two Stars Key Ring jewelry [577d][/url]$564.00 $70.00Save: 88% off<a href="http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-outlet-1837-black-titanium-set-54f7-p-863.html"><img src="http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Sets/Tiffany-Outlet-1837-Black-Titanium-Set.jpg" alt="Tiffany Outlet 1837 Black Titanium Set [54f7]" title=" Tiffany Outlet 1837 Black Titanium Set [54f7] " width="130" height="120" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-outlet-1837-black-titanium-set-54f7-p-863.html">Tiffany Outlet 1837 Black Titanium Set [54f7]</a>$885.00 $120.00Save: 86% off [url=http://www.jewelryprooutelt.top/]Home[/url] :: Tiffany &amp Co Charms Tiffany &amp Co Charms Filter Results by: Items starting with ... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Displaying [b]1[/b] to [b]3[/b] (of [b]3[/b] products) [url=http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-heart-lock-charm-gold-854e-p-347.html][img]http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Charms/2012-New-Style-Tiffany-Heart-lock-charm-gold.jpg[/img]2012 New Style Tiffany Heart lock charm gold [854e][/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-heart-lock-charm-gold-854e-p-347.html]2012 New Style Tiffany Heart lock charm gold [854e][/url]2012 New Style Tiffany Heart lock charm gold Tiffany Co...$371.00 $72.00Save: 81% off[url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html?products_id=347&action=buy_now&sort=20a][img]http://www.jewelryprooutelt.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif[/img]Buy Now[/url] <a href="http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-locket-heart-lock-charm-516f-p-348.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Charms/2012-New-Style-Tiffany-Locket-Heart-lock-charm.jpg" alt="2012 New Style Tiffany Locket Heart lock charm [516f]" title=" 2012 New Style Tiffany Locket Heart lock charm [516f] " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a>[url=http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-locket-heart-lock-charm-516f-p-348.html]2012 New Style Tiffany Locket Heart lock charm [516f][/url]2012 New Style Tiffany Locket Heart lock charm Tiffany Co...$351.00 $69.00Save: 80% off[url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html?products_id=348&action=buy_now&sort=20a][img]http://www.jewelryprooutelt.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif[/img]Buy Now[/url] <a href="http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-open-heart-charmsmall-dfad-p-349.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.jewelryprooutelt.top/images/_small//tiffany_new02/Tiffany-Charms/2012-New-Style-Tiffany-Open-heart-charm-small.jpg" alt="2012 New Style Tiffany Open heart charm-small [dfad]" title=" 2012 New Style Tiffany Open heart charm-small [dfad] " width="200" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a>[url=http://www.jewelryprooutelt.top/2012-new-style-tiffany-open-heart-charmsmall-dfad-p-349.html]2012 New Style Tiffany Open heart charm-small [dfad][/url]2012 New Style Tiffany Open heart charm-small Tiffany Co...$351.00 $70.00Save: 80% off[url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html?products_id=349&action=buy_now&sort=20a][img]http://www.jewelryprooutelt.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_buy_now.gif[/img]Buy Now[/url] Displaying [b]1[/b] to [b]3[/b] (of [b]3[/b] products) [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php]Home[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=shippinginfo]Shipping[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=Payment_Methods]Wholesale[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=shippinginfo]Order Tracking[/url] [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=Coupons]Coupons[/url] <a href="http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment Methods</a> [url=http://www.jewelryprooutelt.top/index.php?main_page=contact_us]Contact Us[/url] [url=http://www.tiffanycoand.in/]TIFFANY JEWELRY[/url] [url=http://www.tiffanycoand.in/]TIFFANY IMITATE[/url] [url=http://www.tiffanycoand.in/]TIFFANY DISCOUNT RING[/url] <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.tiffanycoand.in/" target="_blank">TIFFANY CHEAP STOER</a> <a style=" font-weight:bold;" href="http://www.tiffanycoand.in/" target="_blank">TIFFANY HIGH IMITATE</a> [url=http://www.jewelryprooutelt.top/tiffany-amp-co-charms-c-4.html][/url] Copyright © 2012-2015 All Rights Reserved. [b]<a href="http://www.jewelryprooutelt.top/">tiffany jewelry</a>[/b] [b][url=http://www.jewelryprooutelt.top/]tiffany & co[/url][/b]

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací