O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Mezinárodní ostuda Ministerstva obrany: Prostě to nezařídilo a vypovědělo pokloudně spolupráci asociaci vojáků v záloze!

 11. 06. 2015      8 komentářů

AZB, neboli Asociace záložních brigád, je dlouhodobě hlavní organizací reprezentují české rezervisty a hájící jejich zájmy, zvláště příslušníků Aktivní zálohy, na domácí scéně i mezinárodním poli. A je úspěšná, takže po přivedení zasedání mezispojeneckého kongresu CIOR/COMR/NRFC v roce 2013 do Brna se v roce 2016 ujme dvouletého předsednictví CIORu. Ministerstvo ale nyní vzkázalo AZB i všem rezervistům, že na ně háže bobek.

memorandum_01
Foto: Asociace záložních brigád, je dlouhodobě hlavní organizací reprezentují české rezervisty a hájící jejich zájmy

V čele AZB je dlouhodobě Arnošt Líbezný, důstojník Aktivní zálohy Vojenské policie. A za jeho působení se povedlo mnohé. Zejména během ministrování Vondry se podařilo vytvořit a vládou schválit novou Koncepci Aktivní zálohy. Na jejím základě se měly novelizovat související zákony, ale to se ministru Stropnickému podařilo prostě zdržet dosud.

Vraťme se ovšem ještě do doby, kdy spolupráce armády a AZB byla příkladná. „Patrně největší mezinárodní událost na poli obranné politiky, kterou letos hostila Česká republika, je za námi. Ačkoli má naše země zástupce v organizaci CIOR od roku 1999, kongres hostila poprvé. Otázky přípravy a nasazení rezervních sil řešily stovky odborníků," zní úvodník článku na webu ministerstva starý necelé dva roky. Naleznete v něm vysvětlivky, co je CIOR a NRFC – komise NATO pro rezervisty. Článek o souběžné soutěži MILCOMP naleznete zde, na oficiální stránce AČR.

Tehdy se podařilo projednat významné otázky přípravy, motivace a zajištění rezervistů, naše země se blýskla tím, že představila svůj budoucí koncept vybírající to nejlepší ze zahraničních zkušeností. Ten ještě rozvíjela dočasná vláda, v ní ministr obrany Picek. Že z něj dodnes nic není uskutečněno? To je důsledek již dobře známé taktiky hnutí ANO, jehož ministři přetavili heslo „prostě to zařídíme" do praxe „kdo nic nedělá, prostě nic nezkazí".

Martin Stropnický ale vybočil a zkazil. Anebo tomu prostě nerozumí, ale nechal si poradit od ředitele odboru pro válečné veterány, plukovníka Stehlíka, který také řeší nedostatky na straně ministerstva tím, že je prostě nechá být (psali jsme v článku Vágní přístup ministerstva obrany k válečným veteránům).

Jako by nestačila ta mezinárodní ostuda, že dva roky od doby, kdy už potřebné novely měly jít do sněmovny (to by ale nesměla padnout vláda kvůli konstrukcím pánů Ištvána a Šlachty), se reforma nekonala. My ke všemu odkopneme hlavní záložáckou organizaci, těsně před jejím předsednictvím na očích všem spojencům. To snad snese srovnání s tím, když Paroubek položil Topolánkovu vládu během jejího předsednictví v EU.

Ministerstvo obrany se vymlouvá, že AZB neplnila podmínky v tom smyslu, že žádala jeho větší zapojení a finanční spoluúčast na zajištění kongresů a dalších mezinárodních setkání v průběhu předsednictví. Asi si nenastudovalo mezinárodní dohody, v nichž se s touto spoluúčastí počítá. Ostatně, nejsou žádány zázraky, ale například ubytování reprezentantů ve vojenských zařízeních.

memorandum_00
Foto: Výpověď memoranda AZB

Přitom související rozpočet na personální výdaje, cestovné a logistiku zpracovala sama ekonomická sekce resortu. A najednou se jeho funkcionáři diví? Je nasnadě, že nezisková organizace, ke všemu ve státě tak nepřejícím výdajům na obranu, nemůže reprezentovat v tak významné záležitosti jen z členských příspěvků, jakkoli významná jednání mají pokrýt právě registrační poplatky.

Vypadá to naštěstí dobře v tom smyslu, že naši prestiž zachrání alespoň soukromí sponzoři, zejména české zbrojovky. Je to od nich o to hezčí, že tuzemská armáda je až na pár výjimek přehlíží a není tajemstvím, že Asociace zbrojního průmyslu je s Ministerstvem obrany také na kordy. (Této problematice jsme se věnovali již dávno v tomto článku).

Další, čím Ministerstvo obrany argumentuje, je tvrzení, že AZB reprezentuje jen zlomek důstojníků v záloze. Ano, ti jsou roztroušení, zda-li vůbec nějak sdružení, v řadě dalších organizací – včetně takových, které vykazují činnost pouze uspořádáním střelecké soutěže apod., což rozhodně nesnese srovnání s širokou škálou aktivit AZB. Není to o kvantitě, nýbrž o kvalitě.

Ostatně členem CIOR býval dříve Svaz důstojníků a praporčíků v záloze, který ovšem nároky spojené s tímto zařazením do mezinárodních struktur nezvládal a zanechal po sobě dluhy, proto na jeho místo nastoupila AZB (a s kostlivci ve skříni se důstojně vypořádala). Každý, kdo se v problematice orientuje, dobře ví, že v případě AZB nejde o počet členů a o důstojníky, neboť tato organizace je de facto jedinou, která participuje na vzdělávání rezervistů a hájí zájmy Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR!

Korunu tomu Ministerstvo nasadilo tím, že nebylo schopno doručit AZB svoji výpověď memoranda o spolupráci. Dokladem toho jsou výzvy představitelů AZB včetně pplk. Líbezného dokonce na oficiální ministerské facebookové stránce, aby zodpovědní úředníci doložili zaslání výpovědi. Marně, ti se jen ohánějí datem, kdy tedy údajně měla být výpověď odeslána a kdy po nevyzvednutí zásilky uplynula lhůta nabytí její účinnosti. A zástupce AZB vyzývají, ať si prostě pro papír přijdou na ministerstvo.

Že je to celé na pár facek? Zrovna jsme se z tisku dozvěděli, že na dům Stropnického už někdo dokonce házel molotovovy koktejly. To samozřejmě nikdo z AZB nebyl, ale s tím jeho ministrováním po všech stránkách se nelze divit, že takovým útokům čelí. Už aby se uvolnilo místo šéfa mordparty v Kriminálce New York...

Komentáře

fenclik

28. 06. 2015

Odeslal jsem si dotaz na tiskové oddělení MO ohledně pana Líbezného,jelikož mě tento člověk začal opravdu zajímat kdo to vlastně je. Opravdu jsem si do dnes myslel,že má za sebou bohatou vojenskou kariéru. Znovu se ptám,jak tento člověk může dávat fundované rozhovory do médií jménem aktivních záloh? Bylo mě odpovězeno.: Vážený pane Fencle, po konzultaci s kolegy z Vojenské policie, Odboru pro válečné veterány a Generálního štábu Vám k Vašemu dotazu sděluji, že pan Arnošt Líbezný nikdy nebyl příslušníkem Vojenské policie, ve smyslu zákona o Vojenské policii (VP), a z žádného důvodu mu tedy nepřísluší nosit stejnokroj vojenského policisty. Jmenovaný nikdy nebyl ani vojákem z povolání, absolvoval pouze vojenskou katedru na vysoké škole. Po přechodnou dobu byl příslušníkem roty Aktivní zálohy (AZ) VP, ale toto zařazení skončilo v roce 2013. V současné době je v evidenci Krajského vojenského velitelství (KVV) v Brně a je zařazen jako příslušník aktivní zálohy Posádkového velitelství Praha. Jako osoba zařazená v AZ má Arnošt Líbezný, podle novelizovaného Základního vojenského řádu Zákl-3 z roku 2012, právo nosit vojenský stejnokroji mimo dobu vojenského cvičení, a to při slavnostních příležitostech. Nikoli však s příslušností k jednotkám Vojenské policie, neboť k těmto jednotkám již v tuto chvíli služebně nepřísluší. Tato záležitost je již řešena cestou KVV Brno. Spolupráce Ministerstva obrany s Asociací záložních brigád (AZB), kterou pan Arnošt Líbezný zastupuje, byla ukončena jejím jednostranným vypovězením ze strany MO a to především z důvodů netransparentního způsobu komunikace ze strany AZB (pana Líbezného) ve věci převzetí předsednictví v CIOR. Toto rozhodnutí bylo současně vyústěním dlouhodobého porušování memoranda o spolupráci mezi MO a AZB uzavřeného na konci roku 2011. V současné době je pan Líbezný oprávněn vystupovat pouze jménem spolku, jehož je zakladatelem a předsedou, tedy AZB, nikoli jménem aktivní zálohy ozbrojených sil ČR jako takové. S pozdravem Jana Zechmeisterová Tiskové oddělení Odbor komunikace Ministerstvo obrany ------------------------------------ Press Section Communication Department MoD of the Czech Republic ------------------------------------ tel. +420 973 200 147 mob. +420 606 732 309 www.army.cz, e-mail: info@army.cz Dobře, pominu zde, že není zatím žádný jiný člověk,který by zastupoval zájmy aktivních záloh. Ono je otázka,zda dělat něco aktivně pro svůj prospěch,postavení a svým jednáním vědomě,či nevědomě vojákům aktvním záloh škodit. Prezentovat a jednat jménem cca 1200 lidí spolkem (AZB), který má 20 nebo 15 členů? Největší vrchol drzosti, nadutosti a narcismu je udělat si na webu stránky s doménou www.aktivnizaloha.cz svůj skoro osobní profil s majestátníma momentkama s jeho excelencí panem Líbezným,na kterém se bliští vyznamenání, které by mu mohl závidět nejeden generál a válečný veterán. Pane Havlíčku,mě zde nejde o jednotlivce. Ať si vaši kluci z roty sbírají vyznamenání na různých pochodech a dokonce ani ne o úsměvnou figurku pana Líbezného,který se bohužel snaží mluvit jménem AZ. Jde mě v tomto případě o pohled nás válečných veteránu a vojáků z povolání na vás aktivní zálohy, který je díky těmto věcem leckdy úsměvný. Ale zde spíše opravdu narážím na pana Líbezného,který mě opravdu vadí tím,že vám spíše škodí. Toto není osobní. Pan Líbezný je mě ukradený,dokud nepoškozuje aktivní zálohy Jak svými sliby a chvástáním, tak svým projevem. Tak se tedy ptám,co zásadního se povedlo od roku 2008 prosadit ve prospěch aktivních záloh? U několika jednáních v roce 2010,2012 a 2014 jsem byl přítomen a vše bylo jen prázdné plkání o něčem,na co neměl pan Líbezný pražádný vliv,ale nic nebyl problém. S aktivní zálohou se ve velmi blízké budoucnosti dost počítá a armáda ji velmi potřebuje. Máte spoustu inteligentních lidí,kteří vás mohou zastupovat a ne formou podivných mimorezrtních asociací s podivným hospodaření,což byl také jeden z důvodů k vypovězení memoranda ze strany MO. Tím se vrhá i špatné světlo na celé aktivní zálohy a je to velká škoda.

Martinius

17. 06. 2015

Z uvedených komentářů je vidět, že problém bude daleko komplikovanější a pro nás nezasvěcené naprosto nehodnotitelný. Oběma pánům musím ale poděkovat za svá vyjádření,která se nesla spíše v duchu soukromé korespondence, že takto problém a pojem trošku přiblížili. Škoda, že nic takového není zřejmé z výše uvedeného článku. Ještě by mne zajímalo, proč vlastně vznikl ten problém na Obraně a co za tím stojí. Ovšem to je asi na každém z nás, aby si to vypátral. Nemyslím si, že zrovna zde se to dá objektivně a nestranně shrnout. Paní Pašková určitě jako autorka článku pátrala i na MO a tam se dozvěděla i pohled z druhé strany. Tak čekám na pokračování článku, kde budou popsány bližší zjištěné skutečnosti od osob z MO. Protože tak se to má dělat, aby z novinařiny nebyla jen jednostranná agitace. Děkuji.

Dusanh

17. 06. 2015

Pane Fencle. Děkuji Vám za odpověď a komentář. Trochu mě překvapuje Vaše "dvoukolejnost", kdy na jedné straně chválíte AZ a (např.) mě, ale na druhou stranu máte výhrady. Tak si to upřímně shrňme. Vám prostě vadí Arnošt Líbezný. Nehodlám řešit jeho vojenskou kariéru v AZ, ale chtěl bych k tomu zcela věcně podotknout: 1) opravdu neřeším, kdo kde nabral jaké stužky. Stužky se dají sehnat i za vojenské pochody a další "banality". To bych mohl řešit i jedince v mojí jednotce! Nehodnotím lidi podle stužek, ale podle toho, co dělají. Když vidím záplavu stužek na uniformách některých 25-letých amerických kolegů-záložáků, tak mám pocit, že snad byli zrozeni přímo v Abramsu v rámci Pouštní bouře... 2) osobní (a tím pádem zcela subjektivní) poznámka: Arnošta jsem potkal v r. 2008. Naznačil mi svoji představu, kam by se věci záloh měly ubírat. Představa byla realistická, vč. nastínění kroků, které je potřeba udělat. A stalo se. Něco trvalo dva roky, něco pět, ale povedlo se. Tím pádem pro mě Arnošt Líbezný není žádná nedůvěryhodná figurka, jak se snažíte naznačit. Povedlo se vybavit věci, o kterých se mi kdysi ani nesnilo. A řekněme si upřímně - v ČR není NIKDO JINÝ, kdo by to takto pojal a x let se tomu věnoval!!! Nebo snad o někom víte? A teď nemám na mysli Frantu, co se zná s plukovníkem Pepou, který to možná "nějak" zařídí. NE! Všechno zcela otevřeně, v rámci diskuse a na základě konsenzu. Všechno oficiálně a veřejně 3) píšete, že "... budování zahraničních kontaktů a výměna zkušeností a různé besedování v rámci záloh není opravdu současnou prioritou AZ..." A to je jádro pudla! Vy mluvíte o tom, že to není priorita AZ. To přece nikdo netvrdí. Je to jedna z AKTIVIT AZB v rámci činnosti ZÁLOH! Prioritou AZ je např. střežení ODOSů, a kvůli tomu jistě není potřeba budovat zahraniční kontakty. Ale naším cílem není jenom vidět "do zbrojního skladu". Je potřeba koukat dál, s větším výhledem. Nevím, jaké profesní zkušenosti máte za sebou. Já jsem v pracovním procesu pouhých 13 let, z toho 10 let v rámci nadnárodního strojírenského koncernu, vč. celkem 4 let strávených v zahraničí. NIKDY bych si nedovolil říct: "Tato spolupráce není důležitá, protože TEĎ děláme tuhle konkrétní věc, ke které nikoho nepotřebujeme." Jistě, že český záložák nebude potřebovat chytrou radu ze zahraničí, jak si rozbalit concertino u check pointu apod. Nepochybně ale existuje spousta témat, které můžeme s našimi zahraničními kolegy diskutovat. A věřte mi, že i oni se naším názorem často nechají inspirovat. K tomu je ale potřeba umět mluvit a necítit se "připosraný" anebo se naopak netvářit jako "nejchytřejší a všeználek". A zrovna tyto body jsou myslím jednou z našich největších slabin, nejen v rámci záloh... Mrzelo by mě, kdybyste na celou věc nahlížel "ad hominem", kdybyste si celou záležitost personifikoval. Dívejte se na to tak, že se zkrátka musí najít někdo, kdo na sebe vezme odpovědnost za celou řadu kroků a jednání. Protože úřady nebudou nikdy jednat ani s 1250 příslušníky AZ, ani s x sympatizanty problematiky záloh (kde x>1250). Budou jednat s jedním nebo několika málo zástupci. Můžete namítnout, že Arnošt Líbezný není "Váš zástupce". Pak se na to dívejte tak, že rukavice leží na zemi a čeká na toho, kdo ji zvedne. Mohu Vás ale ujistit, že držet tuto rukavici není žádná extra výhra a nečeká Vás nic snadného... S pozdravem Dušan Havlíček

fenclik

16. 06. 2015

Pane Dušane Havlíčku velmi vám děkuji za fundovanou odpověď. Vás si včetně mě obecně lidé z naší vojenské rodiny váží, pokud mohu takto mluvit i za ostatní. Vaše záměry jsou bezpochyby čisté a prospěšné. To bych si zpochybńovat nedovolil. AZB jako taková je velmi dobrá myšlenka, ikdyž se dle mého názoru v konečném pohledu míjí účinkem. Ale to není Vaše vina. Když to velice skrátím. Co v AZB dělá pplk. Arnošt Líbezný? To je myslím jádro pudla. Člověk, který neoprávněně nosí uniformu vojenské policie posetou stužkami a vyznamenáním, slibuje věci, které splnit nemůže a je mu to jedno. O jeho fabulacích, ani nemluvě. Já vím, zase útočím, ale mrzí mě, že díky této nedůvěryhodné osobě troskotají třeba i konstruktivní jednání jak s mo, tak s ngš. Nahlas přemýšlím, zda problémy AZB nejsou právě tady. Je třeba si uvědomit, že o AZ se v nejbližších měsících bude armáda opírat s ohledem na vývoj bezpečnostní situace. Tím nemyslím rusko. Vím, že je vždy špatně, když armádu řídí politik a ne voják, ale to je pro nás všechny smutná daň tzv. demokracii. To zde ale neřešíme. Je mě opravdu líto chlapů, jako jste vy a obecně az, které zastupuje nedůvěryhodný člověk a pak se diví, že s nima výkonná moc nevede kontruktivní jednání. Odnáší to nejen vaše asociace, ale AZ jako taková. Dále bych určitě nesouhlasil v tomto bodě : cituji „Rád bych se mýlil, ale možná patříte mezi ty, kteří se domnívají, že pro záložáka je důležité tak akorát běhat po lese a cvičit taktiku. V dnešní době je ovšem vojenská spolupráce i o něčem jiném než vytváření okopů pro ležícího střelce.“ Koncepce specializací se musí určitě u AZ začít rychle řešit, to pravda je. Ale taktické a praktické cvičení je pro AZ v současné době stěžejní. Už takhle je to ve velmi omezeném časovém prostoru s ohledem na to, co AZ čeká. Vím, že jste to myslel jinak, ale budování zahraničních kontaktů a výměna zkušeností a různé besedování v rámci záloh není opravdu současnou prioritou AZ. Ale jak říkám, prezentuji zde pouze svůj názor a velmi si vážím vaší rekace. Je opravdu vidět, že vám na celé věci velmi záleží. Věřte mi, že mě také. Jako voják aktivním zálohám velmi fandím, protože vím, že jsou nepostradatelní a budeme se o vás muset v nadcházející špatné době opřít!!!!! Vaše problémy a návrhy začněte řešit služebním postupem jménem jednotlivých rot, popřípadě když nebudete vyslyšeni např. s paní Černochovou. Je to lepší, než mediálním atakem potažmo hlasem pana Líbezného, který vám spíše škodí.

Dusanh

16. 06. 2015

Vidím, že pan Fencl je tvůrčí i zde ;-) Odpověď, kterou jste dostal na onwar, kopíruji i sem... Dobrý den pane Fencle. Rád bych navázal na Vaše připomínky a poznámky. Jak je vidět, zbývá naší Asociaci ještě stále mnoho práce na poli vysvětlování smyslu věcí, které jsou jinak naprosto jasné… 1) „Asociace záložních brigád je nezávislou, dobrovolnou profesní a společenskou organizací založenou dle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základech nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost, vojenskou historii a problematiku záloh ozbrojených sil ČR.“ Více informací (ať to sem nekopíruju) naleznete na http://aktivnizaloha.cz/index.php/clenstvi 2) dovoluji si upozornit na část, která se týká toho, co AZB pro zálohy (v mnoha případech i VZP) organizuje a dělá. To je především reakce na Vaše „Spíše bych se pozastavil nad tím, kdo vůbec a z jakého pověření za aktivní zálohy, nebo válečné veterány mluví a prezentuje jejich stanoviska a názory.“ a také „Co je vůbec AZB? Kdo je v této asociaci? Jaké je hospodaření tohoto zcela soukromého právního subjektu? K čemu je CIOR a jaký je jeho přínos, tedy krom neprůhledného a nákladného občerstvení a ubytování několika vybraných bývalích vysokých důstojníků armád NATO, kteří se chtějí sdružovat a vzpomínat na staré dobré časy.“ Možná máte pocit, že jazykové kurzy pro AZ, možnost kontaktů se zahraničními kolegy, organizace soutěží, malých i velkých mezinárodních seminářů či konferencí, jakou byl např. CIOR Summer congress 2013 v Brně aj. je jen zanedbatelný „přínos“. Rád bych se mýlil, ale možná patříte mezi ty, kteří se domnívají, že pro záložáka je důležité tak akorát běhat po lese a cvičit taktiku. V dnešní době je ovšem vojenská spolupráce i o něčem jiném než vytváření okopů pro ležícího střelce. AZB zastřešuje ty, kteří mají pocit, že pro prosazení konstruktivních názorů je vhodnější být ve sdružení, které má tím pádem větší možnost tyto názory posazovat. Zároveň také v rámci sdružení dochází k setkáním a diskusím, ze kterých vyplývají realistické konsenzy, na hony vzdálené „mokrým snům“ některých internetových diskutérů. AZB nemluví (jen) za příslušníky AZ. AZB dlouhodobě sleduje problematiku záloh obecně a díky širokým zahraničním kontaktům má i možnost porovnávat a analyzovat různá řešení v kontextu s řešeními použitými v jiných zemích. V tomto smyslu chápejte význam AZB jako diskusní platformy. Mnoho těchto zkušeností se promítlo i do Koncepce AZ, kterou schválila vláda v roce 2013. Taková platforma tu totiž žádná JINÁ NENÍ – jak se obecně staví MO a GŠ k AZ a zálohám vůbec, víte jistě sám. To, že např. poslední jednání zástupců GŠ s veliteli jednotek AZ proběhlo v létě 2012(!) můžete klást za vinu AZB nebo panu Líbeznému jen těžko. AZB si neosobuje „mluvit za AZ“ nebo za „veterány“. To přece můžete taky, může to dělat kdokoliv, buď jako jednotlivec anebo ve sdružení. AZB je sdružení, která za mnoho let svojí existence jasně prokázalo, že má o činnost na poli záloh zájem a má i jasné výsledky. Je respektovaným partnerem mezinárodních a zahraničních institucí. To se projevilo i tím, že Asociace dostala od národních partnerů důvěru vést CIOR navzdory tomu, že MO ČR tomu odmítlo jakoukoli podporu. Nemyslíte, že kdyby AZB svoji práci dělala špatně, těžko by takového postu dosáhla? AZB spolupracuje jak s jednotlivci, tak i dalšími sdruženími, která na tomto poli vyvíjejí činnost. 3) Co se týče financí, má AZB, stejně tako jako každý jiný právní subjekt svůj bankovní účet a vede řádné účetnictví. Vůči státu ani jiným subjektům nemá žádné závazky ani pohledávky po splatnosti. AZB nikdy na svoji činnost a to ani na členství v CIOR žádné finanční prostředky z MO nedostala. Veškeré náklady jsou hrazeny z členských příspěvků a z prostředků poskytnutých partnery či sponzory. Náklady cca 15MKč, které byly mediálně prezentovány, byly uvedeny v informační zprávě NGŠ pro MO. Pokud vím, tak byly vyčísleny pracovníky GŠ na částku do 10Mkč na dobu 3 let. Proč se částka předkládaná ministrovi najednou změnila o +5MKč to nevím, ale rozhodně to není věc, kterou předkládala AZB. Pokud se rok připravujete a dva roky vedete významnou mezinárodní instituci, nemůžete to dělat v jednom člověku na vedlejšák. Náklady odpovídají cca 10-člennému týmu vč.výdajů na logistiku, služební cesty atd.. MO bylo o podporu požádáno, stejně tak jako v jiných státech, kde si organizací tohoto typu váží a jsou ve své činnosti podporovány. Když MO odmítlo tuto aktivitu podpořit přece neznamená, že AZB nemůže potřebné prostředky sehnat jinde a prezidentství v CIOR dostát se ctí. Píšete, že by se ty peníze daly využít jinak – co takhle akce Vrbětice (údajně 35MKč)? Není 10MKč přijatelných za dvouletou celosvětovou prezentaci ČR a jejích ozbrojených sil? Jistě, záleží na úhlu pohledu. 4) Pan Líbezný svým sporem jménem AZ, potažmo AZB s MO stále poškozuje zájmy aktivních záloh. Pan Líbezný ani AZB nemohou za rigidní postoj některých vrcholných funkcionářů MO, resp. GŠ ve vztahu k AZ. Nelze si však nevšimnout, že po celou dobu své existence je AZB i na stránkách MO či jiných médiích mnohokrát zmiňována a prezentována jako aktivní organizace reprezentující zálohy, která podporuje zejména činnost a rozvoj AZ. Protože situace je momentálně živá a slibuje zajímavá rozuzlení, nebudu se k tomu teď více vyjadřovat. Snad se mi povedlo vysvětlit některé nejasnosti, které ve vztahu k AZB máte. Pokud ne, kontaktujte mě prosím na zcaz.rakovnik@gmail.com, rád o tom s vámi pohovořím dále. Dušan Havlíček, člen AZB velitel záchranné čety AZ PS: moje osobní zkušenost je taková, že o ČR a jejích ozbrojených silách se mimo střední Evropu neví prakticky nic. Ne každý zná naše pivo a hokejisty. Když sedíte na mezinárodním mítinku, kde musíte být schopen něco prezentovat (a reprezentujete tak ČR obecně), tak si uvědomíte, jak jsme tady do sebe zahledění. Svět se hýbe kupředu a pokud nechceme zůstat na chvostě, tak musíme jít taky. PS2: nákladné občerstvení a ubytování si – kupodivu – hradíme ze svého. A máte pravdu, levné to není. Já jsem např. minulý rok zaplatil za účast na kongresu CIOR/sekce YROW v německé Fuldě 730Eur za 6 dní…

fenclik

15. 06. 2015

Souhlasím s Martiniusem, komentářem níže. Poslední věty jsou zcela trefné a přesné. Kolik je členů aktivních záloh, nebo válečných veteránu v AZB? Pan Líbezný je dle mého názoru naprosto nedůvěryhodná osoba v exekučním řízení a s dluhy. Opět se ptám, na základě jakého mandátu (krom podivné asociace AZB) vystupuje pan Líbezný za aktivní zálohy, nebo válečné veterány? Jaký je vůbec přínos a smysl CIOR? Vyjma nákladného pohoštění a ubytování pro vybrané bývalé vysoké důstojníky, kteří se chtějí družit žádný užitek pro AZ nebo VV nevidím. Nebo se mýlím?

Martinius

15. 06. 2015

Osobně jakékoliv iniciativě ze stran mimoresortních i resortních osob, snažících cokoliv dělat nad rámec své práce pro druhé, velmi fandím. O asociaci záložních brigád zatím nevím vůbec nic. Ve své podstatě z teoretické roviny, nemajíce o tomto uskupení žádné informace, mohu jen dodat, že morálně podporuji aktivity v tomto odvětví a z hloubi srdce bych si přál, aby naše oficiální instituce tyto spolky, či organizace podporovala. Chtěl bych poprosit paní Paškovou, zda by byla ochotná zde vypracovat a uveřejnit článek, blíže popisující tuto organizaci a přiblížit tak, co vlastně dělají a co mají za sebou. Abych například dokázal odlišit, jestli se nejedná o osoby hledající si pod záminkou prospěšné činnosti prostředek k obohacování, jak tomu v poslední době začíná být zvykem u některých klubů vojenské historie, či iniciativ vymáčknout svůj prospěch pod záminkou pomoci veteránům. Například z nějakého velmi podivného důvodu mám hořký pocit v ústech, když najedu na web Asociace a na pozadí místo záložáků vidím snímek AČR vojáků z PC hry Arma 2.

fenclik

13. 06. 2015

CIOR a AZB je celé divné sdružení. Prezentuje názory koho? Jakých záložních brigád? Jakým mandátem mluví pan Líbezný za AZ? Pan Líbezný u žádných aktivních záloh vojenské policie pokud vím, v současné době NENÍ. Výběrovým řízením neprošel a na řádném cvičení se již také prý několik let také neukázal. Tak by mě zajímalo, co vlastně u armády ještě dělá a kdo to vlastně je? Jestli tento člověk prezentuje nějaké stanoviska, tak rozhodně ho žádáme, aby byl tak laskav a neprezentoval názory žádného válečného veterána, nebo příslušníka aktivních záloh. Pan Líbezný by měl mluvit pouze sám za sebe. daniel fencl Dan Fencl

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací