O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Nálet v Afg. zasáhl Lékaře bez hranic a ti se neskutečně hloupě ptají: Proč (my)? Odpovím.

 05. 10. 2015      17 komentářů

Co se před pár dny stalo v afghánském Kundúzu, je politováníhodné. To není fráze, to je to nejvýstižnější, co k tomu lze říct. Vůči pozůstalým i vůči koaličním silám, nám všem. Když se totiž řekne „collateral damage“, je třeba to nutně spojit s přívlastkem „nezamýšlené“. Hra na city není na místě, protože když se kácí les, létají třísky.

Když navštívíte české stránky www.lekari-bez-hranic.cz, tak budí dojem, že se na té tragédii vozí spíše jako Blesk. Po zprávě o tom, co se stalo, následují tři další – včetně fotogalerie (!) a výpovědi „Slovy tu hrůzu nelze vyjádřit.“  Vyznění všech článků včetně těch v médiích přitom odpovídá tomu z výpovědi lékaře: „Jak se to mohlo stát? Jaký z toho byl prospěch? Zničit nemocnici a tolik životů, pro nic.“

Problém je, že na takto formulovanou otázku nejlépe sedí jiná, konkrétně z filmu Pelíšky: „A komu tím prospějete, co?“ Zasažení nemocnice je vodou na mlýn džihádistů, protože ti teď po všech svých komunikačních sítích šíří zprávu „Vidíte, to jsou ale bastardi, masakrují vlastní lidi.“ Jako by si snad spojenečtí velitelé či piloti nepřáli nic jiného, než vyhodit do vzduchu pacienty a lékaře. Co se děje v Afghánistánu, speciálně v posledních dnech v Kundúzu, se na přední stránky deníků ovšem nedostávalo a nedostává.

Klidně na ty hloupé otázky proto odpovím a ani nemusím čekat na závěry vyšetřování. Jak se to mohlo stát? Město dobyl Taliban, proti němuž ze známých a nezpochybnitelných důvodů bojujeme. Bombardování bylo na místě a je vcelku jedno, zda byla nemocnice zasažena navigačním omylem, nebo jen nepřesností střel cílících na Talibance kryjící se za živé štíty, jak to tento odporný typ lidských organismů mívá ve zvyku. Jaký z toho byl prospěch? Likvidace Talibanců a získání města zpět pod kontrolu.

Jak může, proboha, nějaký pomatenec, sic lékař bez hranic (zřejmě i rozumu) napsat „Zničit nemocnici a tolik životů, pro nic“? Těch aktuálně hlášených 22 mrtvých z nemocnice je naprosto bez pochyb řádově méně, než kolik by jich býval měl na svědomí Taliban, kdyby mohl v Kundúzu dál beztrestně řádit. Cožpak si lékaři myslí, že by je nechal dál operovat? Leda tak své velitele…

Vlastně by na místě byla kacířská otázka, zda těmto lékařům je Hippokratova přísaha opravdu vším i v případě zachraňování života islamistickému praseti, které před tím ukamenovalo, podřízlo či ubilo nevinné ženy a děti. Ale to nechme na jejich svědomí. Dosud jsem patřila k příznivcům a občasným donátorům této organizace, lékařů ochotných plnit své poslání v podmínkách, v nichž riskují vlastní život, si hluboce vážím. O to větší nyní cítím rozpaky po zjištění, že s tím rizikem zas tak moc nepočítají a na jeho naplnění neumějí adekvátně reagovat.

Lidé – tedy ti západní – jsou v poslední době stále změkčilejší. Dnešní mládež se těžko vyrovnává s čímkoli negativním, včetně toho, že se s ní na facebooku někdo odmítne přátelit. Tato přecitlivělost se projevuje vůči jakémukoli non-komfortu, natož násilí – kdo z vás by dnes dokázal zabít a stáhnout králíka? Lékaři bez hranic jistě musí mít žaludek na leccos, sic(!) mezi tělem rozmašírovaným minou a autohavárií z D1 není zas tak velký rozdíl, na to jsou připraveni. Nač evidentně připraveni nejsou, a spolu s nimi nemalá část veřejnosti, je zasažení jich samých.

Za poslední století, což není z hlediska historie dlouho, se neskutečně posunula představa o tom, co je v boji dovoleno či aspoň akceptováno – kvůli tomu v dnešním střetu civilizací ta naše také prohrává. Před 70 lety bylo normou podnikat kobercové nálety na města plná civilistů, dokonce na ně shodit atomové bomby. Plošné bombardování začalo vadit až ve Vietnamu, a sice předobrazu dnešních sluníčkářů – hippíkům. Teprve v té době začal být používán pojem vedlejší ztráty, a sice nechtěné, což je značný posun oproti druhé světové válce, kdy likvidace civilní infrastruktury i obyvatelstva byla v mnoha případech záměrná. A ovšem také nevyhnutelná, pakliže zbrojní závody byly součástí měst a tehdejší technologie neumožňovala cílit přesně. Tehdy se používal pojem strategické bombardování.

S rozvojem technologií (spjatým s moderními počítači, GPS ad.) řekněme od 80. let se začalo jaksi očekávat, že střely budou tak přesné, že zasáhnout právě a jen svůj cíl – zlosyny. To je ve skutečnosti dosud spíše zbožné přání a novinářské klišé, jakkoli demokratické armády tímto směrem vynakládají nemalé prostředky.

Ostatně reálné limity „přesného“ bombardování odhalil zásah NATO v srbsko-kosovské válce roku 1999, kdy byla vážně poškozena mnohá města včetně významných kulturních památek a samozřejmě obyvatel. A kdy docházelo k řadě neobjasněných omylů typu zasažení čínského velvyslanectví v Bělehradě. Tato operace se do podvědomí vžila jako humanitární bombardování, Václav Havel ale ve skutečnosti řekl v rozhovoru pro LeMonde následující:

„Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na NATO.“

O civilních obětech na životech se Havel explicitně nezmínil, nicméně implicitně nadřadil lidská práva - zde masakrovaných Albánců, myšleno ovšem jako obecný princip - lidským právům obětem vedlejších ztrát na srbské straně. Za oběť spojeneckému bombardování totiž padlo cca 500 srbských civilistů, a sice výměnou za zastavení genocidy Albánců, kterých bylo do té doby zavražděno nejméně 5000.

Dále je třeba podotknout, že podle mezinárodního práva, vedlejší ztráty nejsou válečným zločinem, pakliže k nim dochází při útocích proti legitimním vojenským cílům. Je nasnadě, že v asymetrických konfliktech, kdy na jedné straně stojí regulérní vojsko a na druhé guerilly a teroristé, nahrávání vedlejším ztrátám přímo patří do rejstříku taktik oněch bojůvek, ať šlo o Vietkong, Taliban či palestinské radikály. Zkrátka se schovávají v civilních objektech, skladiště zbraní umísťují do škol, přemísťují své zásoby pod plachtou s červeným křížem atd. Z těchto důvodů je nutné vždy a rezolutně přičíst vedlejší ztráty k jejich zločinům!

Lékaře bez hranic a jejich pacienty nezabily koaliční síly, patří k obětem Talibanu. Na něj se mají obracet se svými dotazy a výčitkami. Nejsou-li toho schopni, tak jim chybí elementární rozum i slušnost. Měli by se zamyslet nad procedurami výběru a přípravy svého personálu, neboť vyslat do rizikové oblasti zhýčkané Evropany, kteří žijí v bludu o naprosto přesných řízených střelách, imunitě vůči bojové vřavě a vůbec vlastní výlučnosti, pročež svými mediálními výkřiky přispívají k propagandě nepřítele, to je vskutku na pováženou. To tam příště raději nejezdit, však oni chybí lékaři i v našich nemocnicích.

http://www.smh.com.au/

Komentáře

hubert

11. 10. 2015

Musím trochu doplnit závěr svého příspěvku, kde věta o sdělení úplné pravdy, měla být před komentářem o Václavu Havlovi - aby to bylo pochopeno správně.

hubert

11. 10. 2015

Paní Pašková, podle mne se Lékaři bez hranic neptají hloupě, pokud jde o zásah nemocnice v níž působili, protože ze zatím (podotýkám zatím) dostupných informací v té nemocnici neměli být žádní bojovníci Talibanu, kteří by odsud ostřelovali afgánské bezpečnostní složky. Naopak se lékaři oprávněně ptají, co bylo důvodem přivolání amerických vzdušných sil a následného útoku, který si vyžádal spousty mrtvých. Více informací o typu letadla co tam útočilo, jeho výzbroje i stylu útoku je k dispozici v tomto odkazu http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/382629-nemocnici-v-kunduzu-rozstrilel-tezky-bitevnik-usa-nad-mesty-se-obvykle-nenasazuje.html Ale to jen tak na okraj. Kdybych se měl k celé věci vyjádřit podle zatím dostupných informací, tak asi selhala komunikace mezi afgánskými a americkými silami, protože jinak si neumím vysvětlit, že zaútočí na nemocnici plnou pacientů. Pak není vina na straně Talibanu, ale na protistraně, kde je na místě ptát se kdo takovou věc nařídil. Možná byste to plně pochopila, pokud byste měla v té nemocnici nějaké své rodinné příslušníky či jiné příbuzné a oni tam zemřeli. Když umřou civilisté, které omylem zabijí západní síly nebo jejich afgánští spojenci, vždy je to ke škodě věci, protože to má velmi negativní vliv na tamější veřejné mínění, které je pro úspěch mise klíčové. Bez podpory místního obyvatelstva se tam neobejdete a podobné incidenty jí pochopitelně podlamují, protože nejde o první událost podobného druhu. Pokud jde o údajný komentář p. Havla, který jste zmínila, pak pokud vím, on autorství pojmu humanitární bombardování (který je mu přisuzován) nezpochybnil - alespoň o tom nevím. I když je možné, že nám z jistých důvodů o celé události zatím nebyla sdělena úplná pravda a můžeme pouze doufat, že se tak někdy v budoucnu stane. Ať tak či onak, je to pro USA a spojence nepříjemná záležitost, která jim na popularitě nepřidá.

Martinius

07. 10. 2015

Drak : Mimochodem, tento server nezastupuje žádné nahoře uvedené složky. Netuším zda je to podvod, ale myslím si, že to není v pořádku. Je to jako kdybych si založil web, který by nesl název Miroslava Pašková a psal bych si tam co chtěl, aniž by to s ní mělo cokoliv společného. Co se týče komentovaného článku, domnívám se, že by v určitých směrech mohl naplňovat skutkovou podstatu protiprávního jednání totožného s jednáním onoho Kesudise.

Drak

07. 10. 2015

Slečna Pašková, která tak plamenně vystupovala proti Michlu Kesudisovi a žádala pro něho vyšší trest, než jaký dostal, se tady článkem, který je hnusný dopouští téhož a to: schvalování: trestného činu proti lidskosti, proti míru a válečného trestného činu. Nebo v jejím případě neplatí stejné zákony. Mimochodem, tento server zastupuje všechny nahoře uvedené složky a mluví jejich jmonem, nebo je to jen podvod?

Vladimír

07. 10. 2015

Martinius - vždyt de o kšeft. Stránka je plná reklamy, proč asi... p.Pivonka provozuje army shopy, Mirka Pašková Vlčí Máky. Dřív dělala tiskovou pro Regi Base, coš každý ví jaká je to organizace (Svémyslice, obdćhod s fejkovejma rakvema vydávanýma za top kvalitu jejich představitelem...). Co pak čekat...

Vladimír

07. 10. 2015

Martinius - vždyt de o kšeft. Stránka je plná reklamy, proč asi... p.Pivonka provozuje army shopy, Mirka Pašková Vlčí Máky. Dřív dělala tiskovou pro Regi Base, coš každý ví jaká je to organizace (Svémyslice, obdćhod s fejkovejma rakvema vydávanýma za top kvalitu jejich představitelem...). Co pak čekat...

Martinius

07. 10. 2015

Tak abych byl ještě věcný na základě výzvy Admina, tak zde přidávám svou konkrétní kritiku a konkrétně jmenuji, co je v článku uvedené špatně. Cituji autorku : Lékaři bez hranic jistě musí mít žaludek na leccos, sic(!) mezi tělem rozmašírovaným minou a autohavárií z D1 není zas tak velký rozdíl, na to jsou připraveni. Nač evidentně připraveni nejsou, a spolu s nimi nemalá část veřejnosti, je zasažení jich samých. ----------- Chápu to tak, že autorka tvrdí, že lékaři nasazeni v Afgánistánu nejsou připraveni na tamní podmínky a rizika s ním spojená a za to je zpochybňuje. Cituji autorku : Lékaře bez hranic a jejich pacienty nezabily koaliční síly, patří k obětem Talibanu. Na něj se mají obracet se svými dotazy a výčitkami. Nejsou-li toho schopni, tak jim chybí elementární rozum i slušnost. Měli by se zamyslet nad procedurami výběru a přípravy svého personálu, neboť vyslat do rizikové oblasti zhýčkané Evropany, kteří žijí v bludu o naprosto přesných řízených střelách, imunitě vůči bojové vřavě a vůbec vlastní výlučnosti, pročež svými mediálními výkřiky přispívají k propagandě nepřítele, to je vskutku na pováženou.------------------Autorka považuje dotčený lékařský personál za zhýčkané Evropany a odsuzuje jejich výběr, čímž vědomě a veřejně snižuje jejich tvář a jejich poslání na základě skutečností, jejichž vyšetřování není ještě ukončeno, tedy veřejně někoho osočila, aniž by si ověřila, zda je to pravda, čímž podle mne poškozuje jejich dobré jméno v očích veřejnosti. Dále její výroky o schvalování nevinných obětí v zájmu dosažení vyššího cíle se neslučují s morálkou vedení boje koaličních jednotek a také s morálkou všeobecně uznávanou naší společností. Schvalování jakéhokoliv zabití nevinné osoby byť v zájmu vyššího cílů je pořád schvalování zabití nevinné osoby. Nevidím tedy rozdíl mezi autorkou v jejich výrocích a ve výrocích pana Kesudise. Oba schvalovali jednání neslučující se s všeobecně uznávanou morálkou a navíc vědomě špinili jméno našich občanů nasazených v zahraniční misi.

Martinius

07. 10. 2015

Jediné co mne na autorech tohoto webu velmi mrzí je, že název tohoto webu pro veřejnost vytváří dojem, že se zde hovoří ve jménu těchto složek a že je to nějaká oficiální prezentace našich ozbrojených a bezpečnostních složek. Popravdě je to web autorů, kteří s těmito složkami nemají nic profesně společného a nechápu pořád proč tento název stále užívají. Je to velmi zavádějící a osobně mám pocit, že stránky dost lidí uvádějí v omyl. Asi to není nezákonné, ale rozhodně to osobně považuji za nemorální. Navíc autorské články zde se po většině neslučují s názory samotných příslušníků státních složek a mnohdy je i lživě pomlouvají formou nepravdivých výkladů při komentování mnohých událostí. V podstatě se články zde skládají z individuálních názorů a hlavně soudů událostí, ke kterým přiřazují neověřená fakta, vydávajíc je za pravdivá a tedy úmyslně zde prezentují mnohdy skutečnosti, které si spíše jen vydedukovali, upravili, aby podpořily sdělené názory.

Vladimír

07. 10. 2015

Mirka bola v Áčku při své předešlé práci na MO, kde již není... proč tomu asi je... udělala si výlet na 14 dní, ze kterého byl výstup nula nic. Neviděla nic, kromě transporteru a základny. Já tam v té době sloužil, ona a druhá, její kolegyně z MO tam byla, nevědí nic, o životě, o tom, jaké to je být v boji, ale dle všeho může plánovat operace, oběti bagatelizovat a ostatní poučovat. Mirko, hanba za tento článek. Já bych se styděl toto vypustit. To, že jsi dělala na tiskovým, jak si sama říkala se Sašou je jiný kafe. Tenhlecten web pro mně zkončil... jsem voják, létám na mise, ale taková nenávist, to je moc i na mě...

Luiz63

06. 10. 2015

Pane Pivoňko - admine, vy jste v Afganistanu byl? Že zde tak vehementně oponujete všem... To, že někde někdo jednou nebo dvakrát byl, ještě neznamená, že musí mít zákonitě objektivní a správný názor. Paní Paškovou jsem si mimo jiné poslechl i na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=_mrqxdHTnCY a naprosto si v mnoha věcech protiřečí. A podívejte se i sám na sebe... Je zde již několik názorů, které jsou zcela jasně odsuzující příspěvek paní Paškové a vy nepřijmete ani jeden z nich. Vaše námitky jsou možná kolegiální, ale objektivní určitě ne. A prosím, aspoň si přečtěte ty názory v diskuzi pod videem, které jsem zmiňoval. Myslím, že tam nenajdete ani jeden, který se by s tím, co "dámy" předvedly, ztotožnil... Jsem rád, že běžní lidé mají ještě zdravý rozum. Ti, co nám vládnou a ti, co na tom kolem parazitují nemají s realitou a přirozeným soužitím již nic společného. Hodně štěstí v podnikání... už vím, odkud vítr vane. Armáda je fajn dojná kráva, že... Co by člověk ale mohl čekat za objektivitu od člověka, který obchoduje se zbraněmi https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=361674&typ=UPLNY

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací