O nás: Na bezpečnosti nám záležíO nás: Na bezpečnosti nám záleží Podporujeme naše válečné veterányPodporujeme naše válečné veterány Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!Výzva 2015: Drony – dobrý sluha, ale zlý pán!

Také my jsme NATO! Aneb Top5 hloupostí z úst odpůrců konvoje…

 25. 03. 2015      9 komentářů

Jako houby po dešti rostou výzvy a skupiny vyzývající k sabotážím konvoje amerických vojáků, který projede naším územím. Nepřekvapuje, že jejich osazenstvo tvoří z velké části paranoidní rusofilové (psali jsme o nich zde), smíšení s pacifisty (obvykle mladičkými idealisty), které spojuje absolutní neznalost, resp. překrucování faktů, které se ani nenamáhají nastudovat. Zde jsou jejich největší lži a omyly…

1. Do NATO nás přivedli politici, proti vůli občanů

První i druhá část tohoto výroku je postavena především na neznalosti. Jednak elementárních principů fungování našeho státu, jednak veřejného mínění. České státní zřízení je parlamentní demokracie. Lidé si ve svobodných volbách vybírají své reprezentanty, kteří vytvoří zákonodárný sbor, přijímající rozhodnutí na principu většiny. A to včetně toho, kterým naše země vstoupila 12. března 1999 do NATO – pro naše členství hlasovalo 153 poslanců, proti bylo 38. V senátu se vyslovilo pro vstup 64 senátorů a proti byli jen 3.

Není důvod podezírat je, že hlasovali v rozporu s vůlí svých voličů, proto tedy tento akt byl odrazem vůle většiny plnoletých občanů státu. (Chronologie našeho přistoupení zde). Z reprezentativních výzkumů veřejného mínění navíc víme, že tato vůle občanů trvá – naše členství v NATO podporuje po celou dobu většina občanů státu. Ti, kteří jsou proti, se zároveň rádi ohánějí demokracií (paradoxně i komunisti) – pak by tedy měli respektovat názor většiny a nevnucovat jí svůj menšinový pohled.

2. Nechceme zde vojáky a základny NATO

Pokud toto někdo vysloví jako své přání, má na to samozřejmě plné právo, patrně jde o pacifistu, kterému běhá mráz po zádech při pohledu na cokoli khaki. Problém je, že tento výrok se obvykle objevuje v kontextu, v němž je NATO chápáno jako cizí. Česká republika je ale sama členskou zemí, proto i vojáci našich ozbrojených sil jsou vojáky NATO a jejich základny jsou základnami NATO. A to – jak jsme si vysvětlili výše – z vůle občanů ČR.

Uplatnit požadavek do důsledků by znamenalo zrušit naši národní armádu. Pokud by snad nějakého srdnatého hipíka napadlo k tomu ponoukat s odkazem na Švýcarsko, pak je třeba jej upozornit, že v této zemi mají dokonce všichni muži útočnou pušku a zásobník do ní doma. Proč musí mít státy vojsko, by bylo na delší povídání, tak jen podotkněme, že státy vznikaly proto, aby zajistily svou územní celistvost proti vnějšímu napadení (jiné služby státu jako sociální zajištění občanů nastupovaly až mnohem později). Ze stejných pohnutek vznikají nadnárodní aliance – ČR by se neubránila sama. Přičemž v NATO platí jednoduchá zásada, že pokud je jeden ze členů napaden, ostatní mu pomohou. Aby toho byly státy schopny, musí společně cvičit – není možné, aby se u toho jejich vojáci nepotkávali …

3. NATO je agresivní, vraždí nevinné ženy a děti, naši vojáci jsou žoldáci

Všechno je pomluva a neznalost, ale popořadě. NATO je obranná organizace a nepodniká výboje. Afghánská operace byla reakcí na napadení členské země – šlo o útoky z 11. září 2001 na USA. A kdo to pamatuje, ať si sáhne do svědomí a do paměti – jistě zásahu proti Talibanu, který v té době okupoval a terorizoval Afghánistán, víceméně fandil. Hon na teroristy každopádně nepořádalo NATO, šlo o operaci (Trvalá svoboda) USA a několika jeho spojenců. Kdežto paralelně běžela mírová operace ISAF (International Security and Assistance Force) za účelem stabilizace země, do níž se zapojily státy NATO i jiné (např. Ukrajina), a sice na základě mandátu OSN.

Sporný je naopak útok USA, Británie a Francie na Irák – už před 11. zářím byly tyto státy s Irákem v konfliktu, protože Irák nedodržoval rezoluce OSN po první válce v zálivu. K eskalaci konfliktu přispěly útoky teroristů, ale také ropná lobby. V žádném případě nešlo o operaci NATO. Česká republika se na území Iráku zapojila do mnohonárodních operací MNF-I a NTM-I, kterépodporovaly stabilitu země a udržení míru na základě mandátu OSN. (Mimochodem, pokud se něco děje na základě rozhodnutí OSN, pak je to se souhlasem Ruska.)

Armády NATO rozhodně nevraždí civilisty. Vojákům by to vyneslo tvrdé tresty, musí se řídit pravidly, která jim v důsledku umožňují použít zbraň jen v sebeobraně. To samozřejmě neznamená, že by civilisté byli v bezpečí – každá válka přináší vedlejší ztráty, navzdory technologicky vyspělým systémům navádění střel. Teroristé používají bez skrupulí civilisty jako živé štíty a také nejvíce obětí v Afghánistánu padá na jejich vrub, a sice v důsledku nástražných výbušných zařízení. Spojenci se naopak snaží civilisty chránit a zlepšovat jejich životní podmínky.

Naši vojáci jsou především profesionálové, vlastenci a skuteční hrdinové dnešní doby. Jsou ve služebním poměru a pobírají mzdu. Riskují své životy při naplňování zájmů státu. Zahraničních operací se účastní na základě rozhodnutí parlamentu, jež ze své podstaty odráží vůli většiny občanů. Skvěle naši zemi reprezentují, ale především chrání. Naproti tomu žoldáci pracují pro toho, kdo si je najme, bez ohledu na nějaké ideály a dobro občanů, v rámci boje si obvykle neberou servítky.

4. Americký konvoj je provokace a okupace

První část výroku je v zásadě správná (ač termín provokace je poněkud expresívní) a není důvod ji zpochybňovat. Přesněji jde o demonstraci soudržnosti aliančních partnerů a zvláště pak demonstraci toho, že Amerika jako nejsilnější člen NATO nezapomíná ani na ty z nejmenších – v Pobaltí a Polsku si americké jednotky sami vyprosili. Nepoměrně menší – než ruské – manévry NATO se dějí po Evropě v reakci na kroky ruského prezidenta Putina v uplynulém roce – opakovaně posílá své stíhačky a ponorky k pobřežním vodám členských zemí NATO a EU, celá vojska uvádí do pohotovosti, dokonce nejen demonstrativně, ale celé pluky poslal do ostré akce, aby zabral Krym a vojensky podpořil odtržení východu Ukrajiny, čímž zcela zásadně zasáhl do suverenity a územní celistvosti této země. Tak jako ekonomické sankce, rovněž vojenská cvičení NATO patří do „soft“ politiky vůči Rusku, snad „hard“ diplomacie, která je ale ze své podstaty vždy měkká.

A okupace? Tak může konvoj označit jen zákeřný lhář nebo bez pardonu totální trotl. Vojenská okupace znamená kontrolu obsazeného území, popření suverenity okupovaného státu. Projíždějící američtí vojáci nás nemůžou okupovat, protože je jich na to málo, projíždějí s přespáním v kasárnách spravovaných českou armádou, především to ale nemají v úmyslu, kdežto s jejich přesunem jsme souhlasili. Okupaci nám tu předvedli ne tak dávno vojáci některých zemí Varšavské smlouvy, s Rusáky v čele. V okupaci se mimochodem zvrhlo také osvobození Rudou armádou v roce 1945 (od jara se jaksi zdržela do podzimu), také toto bychom si měli připomínat zvláště letos při 70. výročí (mimo jiné zvěrstev rudoarmějců na našem obyvatelstvu, zvláště ženách). Kdo srovnává průjezd našich opravdových spojenců s okupací, plive do očí všem, kdo trpěli při skutečných okupacích někým, kdo nám své spojenectví násilně vnutil.

5. Jsem proti NATO/USA, proto je mým právem postavit se konvoji

Ačkoli jsme výše popsali skutečnosti, které rozporují hlavní „argumenty“ (spíše lži a dojmy) odpůrců NATO, je skutečně třeba vyzdvihnout, že i díky členství v NATO si náš stát může dovolit garantovat jim lidská práva a svobody. Bohužel, jejich rámec mnozí nechápou, a v důsledku tak porušují práva většiny s kladným postojem k NATO. Začít můžeme něčím tak elementárním, jako právo na lidskou důstojnost, které velí nenadávat svým odpůrcům. Svoboda slova totiž neznamená vyjadřovat se na adresu druhých jako dlaždič.

Stejně tak svoboda slova není svobodou lhát, pomlouvat, šířit dezinformace či poplašné zprávy. Ne náhodou jsou výroky tohoto typu za okolností vymezených zákonem trestné. Co se týče protestů v místech průjezdu konvoje, je jeho odpůrcům zajištěno shromažďovací právo, ovšem opět dle zákona – demonstraci je třeba ohlásit příslušným úřadům a případně nést právní důsledky neuposlechnutí jejich negativního stanoviska. V žádném případě pak není možné kolonu blokovat (sabotáž) či dokonce útočit na koaliční vojáky (tady už by to byla celá řada paragrafů – vypsali je kolegové zde).

Konvoj v Polsku
Kéž by v ČR mohl US voják takto mávat naší šálou

PS: Totéž platí pro normální slušné občany – ačkoli se mohou cítit zahanbeni jednáním odpůrců NATO, nemohou brát zákon do vlastních rukou. Budou-li svědky protiprávního jednání, je třeba jej zaznamenat a ohlásit na policii. Samozřejmě v krajní nouzi je možné zpacifikovat a zadržet ty, kdo by reálně kolonu ohrozili.

 autor: Redakce

ČR a NATO

Komentáře

Martinius

12. 04. 2015

Hubert : Obávám se, že máte naprostou pravdu.

hubert

08. 04. 2015

pro p. Martiniuse: Myslím, že kdyby došlo k nějakému přímému vojenskému střetu mezi USA a Ruskem (majících spousty jaderných hlavic), tak by nebylo vítězů - jen poražených a Vámi položená otázka by se stala bezpředmětnou.

Martinius

29. 03. 2015

Ještě si dovolím malou otázku a jsem zvědav, co zde kdo odpoví. Když vznikne globální konflikt mezi východem a západem a nakonec to ti Amíci tzv vyprovokují a ti Rusové si to nenechají líbit a bude nedej bože válka a ta by se odehrávala u nás, koho budete mít ve svém městě raději Američany, nebo Rusy? Já jednoznačně Američany. Rusové se v minulosti neosvědčili ani jako osvoboditelé. Američané vždy na dobitém území alespoň postaví Mc.Donalds

Martinius

29. 03. 2015

Já osobně budu na konkrétní straně, až když bude zde konkrétní hrozba. To myslím konkrétní případ, kdy pozvednu zbraň a otočím se doleva, či doprava, abych zjistil, kdo chce mou zem více ovládat. To že nás někdo chce ovládat a ovládat bude, to je fakt. Tomu jsme se nikdy nevyhnuly a ani nevyhneme. Pokud mám házet argumenty z jedné hromady na druhou a pak posoudit, kde toho je více, tak v případě špíny bych u mocností jako je USA a Rusko viděl možná i remízu. Ovšem pokud bych měl být někým okupován, tak z pohledu těch zemí, kde tyto mocnosti vkročili, tak volím jednoznačně USA. Příklady Rusko vs Afganistán, USA vs Afganistán. Rusko vs Čečensko, Rusko vs Vietnam. Pro ty nerozhodné doporučuji nastudovat a vyhodnotit. Když pojede kolem Amík a já mu budu nadávat, tak mne nechají, protože můžu vyjádřit svůj názor. Když pojede Rus, tak si jdu sednout.

merlin68

27. 03. 2015

To Bumbrlicek. Prosím Vás, nezavádějte sem demagogii. Průzkumy veřejného mínění nemají s legislativou nic společného a navíc všichni dobře víme, že se dělají velmi často účelově a na objednávku. Referendum a průzkum veřejného mínění jsou jako koza a vůz. Takže jste mimo. To že jedou po svých i na jiných územích je věc jiných států, ale my bychom měli dodržovat pravidla a konvence. Jednou to je tak dané a my jsme se jako stát k tomu zavázali. Mezinárodní dohody sice nejsou naše zákony, ale pokud je podepíšeme, tak bychom je měli dodržovat. A pokud jsem dobře četl, koliduje to i s naší ústavou. Takže opět argument k ničemu. Blížíme se k závěru - píšete pouze o masakru jedné vesnice ve Vietnamu. Dal jsem zde odkaz na článek 200 let terorismu USA. Kde jsou prosím ty další země. Pokud mě nařknete z toho, že to je proruská propaganda, tak si každou z těchto intervencí vyhledejte na jiných serverech. Úplně na závěr - nestudoval jsem zákony ohledně mé branné povinnosti, ale máte pravdu - armáda USA je mým nepřítelem a zřejmě nejen mým, ale i dalších milonů lidí v zemích, které napadla a zdevastovala. Můžeme začít klidně u nás městem Plzeň. A i kdybych nevěřil následujícímu odkazu (vy to zcela jistě prohlásíte za ruskou propagandu), tak věřím vyprávění svého dědy a jeho vrstevníků, kteří v té době dělali ve Škodovce. Příště bych prosil relevantní argumenty k tématu, nikoliv pokus o demagogii. Hezký večer všem.

hubert

27. 03. 2015

Hodně se teď mluví o průjezdu amerického konvoje přes území ČR. Budí to vášně, ale podle mne jsou zbytečné - to, že přes nás projede takový konvoj neberu jako nějaký pokus o okupaci a nehodlám někde kvůli tomu demonstrovat. Projedou, odjedou a tím to nejspíš skončí.

hubert

27. 03. 2015

pro p.Bumbrlicka: Já bych k masakru ve Vietnamu o němž píšete (předpokládám, že jde o My Lai), poznamenal, že za něj byl odsouzen jeden člověk - velitel čety William Calley, která tam jako jedna z vícero jednotek zasahovala. Dostal doživotí, ale byl po několika dnech od rozsudku prezidentem Nixonem omilostněn. Nikdo jiný, co vím, nebyl v této věci odsouzen a obvinění dalších vojáků byla většinou zrušena, takže se to ani nedostalo k soudu. Odhady o počtu civilních obětí se rozcházejí, pohybovali se v řádu stovek od cca 300 - 500. Bohužel tehdy spravedlnosti příliš nebylo učiněno zadost.

Bumbrlicek

26. 03. 2015

Jak se může někdo ohánět refendem na absolutně cokoliv co se mu nelíbí a ignorovat průzkumy mezi obyvatelstvem nepochopím.... to že se někdo nezeptá konkrétně vás nebo jste se do průzkumu nezapojil elektronicky přece neznamená že váš názor je většinový. Když shrnu zvěrstva USA tak jakékoliv nevhodné chování je stíháno před vojenským soudem. Hrozně rád čtu o tom masakru celé vesnice ve Vietnamu, kterou USA pro zábavu vyvraždila.... ale to že ty vojáci byly stíhaní před vojenským soudem a velitel co to nařídil dostal tuším doživotí už se radši na žádným anti-americkým fóru nedočteme. stíhaní byly dokonce i piloti dopravních vrtulníků za to že proti tomu nijak nezasáhli. Ve způsobu přesunů techniky máte možná pravdu, ale je to obecně uznávané pravidlo nikoliv "zákon". To že jedou "po svých" se neděje jen na našem území a spousta lidí by tu techniku ráda viděla, kdo jí vidět nechce nebude jí vyhledávat, já taky nepůjdu na koncert někoho koho nemusím, ale ani mě nenapadne odsuzovat ty co tam půjdou (jen porovnání, nedávám na stejnou uroveň voj. techniku a koncert Káji Gota). Naše technika na cvičení v zahraničí se taky až na místo střeleb a cvičení neprokope pod zemí.... A pokud sem se dočetl na internetu dobře tak munice bude ve vozidle nikoliv nabitá ve zbrani. A nakonec pokud se nepletu tak váš závazek přísaze ČSLA zanikl společně s Varšavskou smlouvou 1.července 1991. Kdybyste ji chtěl dodržovat musel byste se v boji střílet do českých vojáků, jelikož Varšavská smouva byla vytvořená jako protiváha Aliance západních vojsk a Varš. smlouva by je označila za vlastizrádce a kolaboranty. Pokud by se touto logikou řídilo křesťanství tak by se ve Vatikánu mohli rozhodnout uspořádat kamkoliv křížovou výpravu protože každý spravný křesťan je boží bojovník. Hezký den všem

merlin68

26. 03. 2015

K bodu 1. Slova parlamentní demokracie si sami o sobě odporují již v principu. Jediný demokratický způsob, jak zjistit, co si národ přeje je referendum. Jinak jedni budou tvrdit, že politici hlasovali správně a druzí budou tvrdit opak. A vstup do takové organizace je dost zásadní otázkou, aby o tom rozhodovali poslanci na základě domněnky, že si to jejich voliči přejí, či nepřejí. K bodu číslo 2 platí v zásadě naprosto to samé. K bodu číslo 3 - nikoliv NATO, ale jeho součást - armáda USA. Můžeme zde jmenovat Vietnam, Koreu, Peru Nikaraguu, Kostariku, Libanon a mohu pokračovat dál - byl by to velmi dlouhý seznam. Každý se ohání argumentem, že oni přeci prosazují demokracii. To ano, ale nikdo jim nedal právo vměšovat se do záležitostí cizích států a ještě k tomu v mnoha případech na druhé straně zeměkoule. Takže armáda USA prováděla v mnoha případech nezákonná zvěrstva. Velice přehledný seznam je popsaný v článku http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx. K bodu 4 - mezinárodní konvence hovoří o tom, že v době míru má býte vojenská technika přesunována (třeba i na místo cvičení) nikoliv po vlastní ose a nkoliv s ostrou municí - to znamená po železnici, či v kamionech a zaplachtovaná. O tomto přesunu mluví negativně i mnoho odborníků na diplomacii i armádu. Například zde http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Presun-vojsk-USA-je-v-rozporu-se-smlouvou-NATO-Proc-lzete-zlobi-se-rozvedcik-a-diplomat-Miroslav-Polreich-367815. K bodu č.5 - Jsem proti zvěrstvům, která páchají vojáci USA a krom jiného jsem jako voják skládal přísahu ČSLA , tedy součásti Varšavské smlouvy. A pokud vím, tak nikdo mě té přísahy nezbavil a já si myslím, že je dodnes platná. Takže psát řeči o lžích a pomýlení, je dost silná káva, zvláště, když veškeré informace, které zde uvádím, jsou dohledatelné a doložitelné i z jiných zdrojů. Přeji příjemný den.

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací