Army Friendly slevy na kurzy bojové medicíny ELITE Lhenice. A nejen to…

 22. 08. 2018      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Jaroslav Duchoň, vedoucí vzdělávacího střediska Vzdušných sil AČR, patří mezi nejzkušenější bojové zdravotníky. Neustále se zdokonaluje a také předává své znalosti a dovednosti dalším – jednak jako lektor v rámci armády, jednak v kurzech, které organizuje pro specialisty i širokou veřejnost. Konají se pod hlavičkou ELITE Lhenice, kde funguje i ELITE Gym. Pro obojí nyní mohou veteráni a „ti, kdo slouží“, čerpat slevu v rámci programu www.armyfriendly.cz Spolku VLČÍ MÁKY. S celou nabídkou se dále můžete seznámit v inspirativním interview…

Elite Lhenice 5

Na úvod taková tradiční otázka – jak a kdy vzniklo Elite Lhenice?

Elite Lhenice, a to v prvé řadě Elite Gym, vznikl v roce 2013, kdy jsem koupil starou administrativní budovu bývalých skladů ovoce a zeleniny ve Lhenicích – obci, ve které jsem žil do svých 14 let.

Elite Gym

Mám velmi dobrou vizualizaci, a tak již při první návštěvě bylo rozhodnuto, co a kde se bude nacházet. Možná nepochopitelně vznikla nejprve tělocvična s přednáškovou místností, a až posléze se rekonstruovala a budovala obytná část pro mou početnou rodinu.

A co je hlavní náplní či nabídkou akcí, které tam pořádáš?

Záměr byl zcela jasný: vybudovat školicí a vzdělávací středisko, které by pokračovalo v mé profesní činnosti – výuce bojové a taktické medicíny, které se plně věnuji v rámci své profese vojenského záchranáře a vedoucího vzdělávacího střediska vzdušných sil AČR, již více než 12 let.

Tělocvična, byla od samého počátku spíše srdeční záležitostí, protože CrossFit je neodmyslitelně spjat s mojí profesí, neboť mne plnohodnotně připravuje jak po fyzické, tak i psychické stránce na neočekávané situace a výzvy.

Elite Gym 2

Hlavní náplní akcí, které tam pořádám, jsou zejména úzce specializované kurzy CLS/TCCC, které jsou naprostým analogem našich vojenských kurzů, pouze s rozdílem nucených přerušení mezi jednotlivými úrovněmi obtížnosti, kdy jsme standardní vojenské CLS museli rozložit do víkendových bloků, abychom pokryli potřebný hodinový fond.

Druhou větví kurzů jsou TECC (Tactical Emergency Casualty Care) – kurzy taktické medicíny, jehož systém jsem do České republiky přinesl a kompletně přepracoval spolu s MUDr. Jaroslavem Gutvirthem, Alešem Karbanem a Michalem Novotným v roce 2009.

Elite TECC

Tento systém přednemocniční neodkladné péče pro nebezpečné/taktické prostředí je naopak vyučován a využíván zejména složkami PČR. Zde jej po úvodních kurzech a připomínkování z naší strany začal vyučovat Martin Bartl ze školicího policejního střediska v Teplicích, a to již v roce 2010.

Elite Lhenice 2

Armáda to nepovažuje za konkurenci, resp. nevadí jí to? Na webu je uvedeno, že naopak vojáci mohou ještě na kurzovné dostat příspěvek z FKSP...

Armáda to zatím za konkurenci nepovažuje a nevidím jediný důvod, proč by tomu tak mělo být. Našim šesti certifikovaným střediskům, která byla v AČR akreditována pro výuku Combat Lifesavers, nepřímo vypomáháme, když doškolujeme personál, který neměl šanci se na kurz dostat (např. absence pozice CLS v tabulce VZP, plné čekací listiny na CLS kurz, apod.)

Spoustě vojáků a policistů nesejde na tom, že nebudou mít certifikát platný v AČR. Důležité jsou získané informace a dovednosti, předané v našich kurzech a poplatné vojenské osnově a aktuálním guidelines, které mohou pomoci zachránit kolegův/kamarádův život v bojovém nasazení nebo při výkonu služby.

Elite Field Care

Jaký Army Friendly benefit ses rozhodl nabídnout?

Je to sleva 15 % na kurzy, do tělocvičny a na tréninkové kempy, dále 10 % na nákup zboží se zdravotnickým materiálem v našem eshopu. Platí pro všechny v IZS, resp. AČR a dalších bezpečnostních složkách. Již při budování Elite Lhenice jsem chtěl uctít památku českých vojáků, kteří položili své životy při výkonu služby, váleční veteráni tedy na kurzy a Crossfit čerpají slevu 20 %.

Pro uplatnění slevy je třeba, aby dotyčný poslal sken služebního průkazu, resp. průkazu válečného veterána, při objednávce kurzu nebo zboží.

Více na webu Elite Lhenice.

Elite Duchoň