Milovice hledají městské strážníky. Mezi benefity je i městský byt.

 08. 03. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Městečko 30 km od Prahy dávno není vojenským újezdem. Tři čtvrtiny objektů po sovětských okupantech padly, nahradily je útulné bytovky jakoby umístěné uprostřed rozlehlého parku. Převažují zde rodiny s malými dětmi. Na další charakteristiku a pracovní nabídku z nadpisu jsme se zeptali zdejšího starosty Milana Poura…

Milovice jsou bývalé vojenské město, přestože se v něm vždy střídali hlavně vojáci zahraniční. Přesto - jaký vztah má radnice, potažmo občané, k současné AČR?

Vedení města nemá vyhraněný vztah k AČR. Naši armádu vnímá jako důležitou složku státu při zajištění bezpečnosti a obrany občanů. Konkrétně občané Milovic určitě nemají k AČR negativní vztah. Ten mohli mít spíše k sovětské armádě, která zdejší vojenský prostor využívala.

S touhle minulostí Milovic také souvisí představa mnoha lidí, že jsou nyní plné prázdných rozpadajících se paneláků. Jaká je realita, je to dobré místo pro život?

Nálepka vojenského výcvikového prostoru je již dávno minulostí. Je pravdou, že první kasárna v Milovicích již stavěla rakousko-uherská armáda. Potom tu byla československá posádka a přes 20 let zde pobývalo údajně až 100 000 sovětských vojáků a civilistů. Po odchodu sovětské armády počátkem devadesátých let tu došlo k bezkoncepčnímu prodeji budov prostřednictvím státní organizace. S následky tohoto prodeje se město vyrovnává do současné doby.

Naštěstí v posledních letech oblíbenost investic i levného bydlení v zeleni kousek od Prahy s výborným vlakovým spojením nabývá na intenzitě. Z původních více než 400 vojenských objektů bylo více než 300 zbouráno a zbývající část je už z devadesáti procent po rekonstrukci.

Počet obyvatel Milovic dosáhl počátkem tohoto roku hranice 11 000 trvale hlášených občanů a dále zde žije cca 2-3 000 občanů, kteří zde nemají trvalý pobyt. Pro děti je zde dostatek školek i základních škol. Děti se mohou zapojit do kroužků v rámci ZUŠ, budujeme průběžně každý rok nová hřiště a sportoviště. Milovice jsou tak dnes městem mladých. Průměrný věk obyvatel Milovic je 35 let (pozn. red. o 6 let méně než republikový průměr).

Hledáte nyní akutně posily do týmu městské policie. Jaké jsou hlavní požadavky?

Vycházejí ze zákona 553/1991 Sb. Zejména bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, věk nejméně 21 let, střední vzdělání zakončené maturitou. Výhodou je zbrojní průkaz sk. D a řidičský průkaz sk. B. Přihlášky přijímáme do 23. března do 15 hodin v podatelně městského úřadu, přičemž nástupní termín je 1. květen. Podrobnosti jsou k dispozici na webu.

Městské strážníky jste nabírali již v lednu, tehdy v inzerátu byla zmínka, že mezi strážníky uvítáte příslušníky menšin. Mělo to konkrétní důvod?

V městské části Mladá žijí také Romové, v čtvrti Balonka Volyňští Češi. Obě menšiny jsou dobře integrovány do většinové společnosti. Pouze v poslední době došlo k nárůstu počtu Romů v městských bytech Čelákovic, jedné z lokalit Milovic. Považovali bychom za správné zaměstnat jako městského strážníka příslušníka romské menšiny, ale zájem nebyl.

Také jste se vyjádřil, že vhodnými kandidáty jsou bývalí vojáci, popř. státní policisté. Znamená to, že s nimi máte pozitivní zkušenosti?

Určitě. A budu upřímný - bohužel zájem z řad mladých lidí o práci městského strážníka, ale také vůbec jejich připravenost k výkonu tohoto zaměstnání, jsou pramalé. Proto by bylo dobrým řešením využít zkušenosti a fyzickou zdatnost bývalých vojáků, kteří se nám třeba na základě tohoto rozhovoru přihlásí.

Co můžete zájemci o práci strážníka nabídnout? V jakých intervalech se pohybuje plat a jaké jsou k němu benefity? Můžete pomoci například s bydlením?

Zájemci o práci strážníka můžeme nabídnout 7. platovou třídu, plus 3 000 Kč zvláštní příplatek, plus osobní ohodnocení, příplatky za víkendy, práci v noci, práci o svátcích. Mzdy se pohybují mezi 20 000 až 28 000 Kč hrubého měsíčně. Jako benefit nabízíme stravenky a pronájem městského bytu.

městská policie milovice

A na co byste přilákal do Milovic třeba nějakého výletníka?

Z Milovic se stává turistická atrakce. Zábavně-naučný park Mirakulum, úzkokolejná železnice s parní lokomotivou, divocí koně v unikátním biotopu, lyžařský trenažér, jízda vojenskými vozidly na Tankodromu, to je jen malá ochutnávka počinů aktivních podnikatelů, neziskových společností a města. Rovněž lokalita Tůně Josefov je oázou klidu, flóry i rozmanité fauny. Jsme i jedinou lokalitou na světě, kde na jednom místě máme ve volné přírodě divoké koně, pratury i zubry.