Bezpečnostní politika a hodnoty (díl 4): Soft power

 14. 10. 2014      kategorie: plk. prof. MUDr. Jan Osterreicher, Ph.D.    

Měkká síla má své těžiště v oblasti ekonomické, diplomatické a mediální. O jejím využití bude pojednáno níže. Nicméně, z ekonomických nástrojů přesvědčování můžeme uvést sankce, embarga, nebo naopak doložky nejvyšších výhod, přístup k surovinám. Měkká síla má své kouzlo v přesvědčení protivníka (tzv. snížení hodnotových rozdílů) bez jediného výstřelu.

Pokud se zaměříme na změnu hodnot pomocí měkké síly, pak v praxi lze demonstrovat například vznik Evropské Unie nebo chování Ruské Federace v oblasti surovin. Evropská Unie (EU) je dobrovolnou organizací ustanovující do jisté míry jednotný žebříček hodnot na základě odstranění celních překážek. Pro každý stát je ekonomicky výhodné být součástí EU, jelikož tím zvyšuje dostupnost zdrojů a potažmo i kvalitu života svých obyvatel.

Chování Ruské Federace (RF) v oblasti surovinového obchodu pak lze popsat také velmi jednoduchým mechanizmem. RF prosazuje vlastní zájmy a vytváří tlak na změnu hodnot svého okolí (rozuměj přibližování ruským hodnotám) za cenu přístupu k surovinám. Že je takový postup krátkozraký si naše obyvatelstvo vyzkoušelo v ekonomice na vlastní kůži v 70 a 80. letech 20. století, kdy dostatek levné ruské ropy nevytvářel dostatečný existenční tlak na vývoj nových technologií, což vedlo i v kombinaci s ideologickým nedostatkem tlaku na rozvoj, k zaostávání národní ekonomiky a logicky hledání lepší cesty rozvoje.

Soft power - třeba utahování kohoutků plynovodů (zdroj IDNES.CZ)
Soft power - třeba utahování kohoutků plynovodů (zdroj IDNES.CZ) 

Ruská Federace jde dnes ještě dále, když nakupuje německé dluhopisy za část ceny z prodeje ropy. Tím si zajišťuje, že konflikt mezi RF a Německem je málo pravděpodobný, jelikož by Německo zbankrotovalo při pomyšlení na další hledání životního prostoru na „východě“. Německu pak nezbývá, než být technologicky vyspělé, protože za co jiného by si Němci mohli ropu koupit.

To stejné platí i pro českou populaci. Musíme mít chytré a vynalézavé jedince, prosazovat nové myšlenky do praxe, protože nic jiného nám nezbývá. Jinak si zdroje nekoupíme a budeme odsouzeni buď k vlastní bídě, nebo k expanzivní válce…

Omlouvám se, že tento díl je poněkud stručný, ale s ohledem na třeba aktuální sankce vůči Ruské federaci se domnívám, že všichni vědí, o čem je řeč a nakolik jsou nástroje soft power účinné či nikoli. V příštím díle se zaměříme na změny hodnot.

J. Österreicher