Branný závod FVZ v Hradci: Příslib akce, podívané, nově kategorie pro středoškoláky

 27. 03. 2019      kategorie: ARMÁDA ČR    

Extrémní Branný závod Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, avšak i pro civilní týmy, se letos uskuteční 4. května, tradičně v Hradci Králové. Řada sportovních, taktických a zdravotnických disciplín bude na očích veřejnosti a poprvé má závod i charitativní přínos – pro veterány, kterým pomáhá Spolek VLČÍ MÁKY. V rozhovoru s jednou z „velitelek“ Barborou Chalupovou přinášíme veškeré informace, které mohou být prozrazeny…  

Pokolikáté se letos uskuteční branný závod? Jak vůbec nápad na něj vznikl?

Letos chystáme již čtrnáctý ročník. Ve vedení závodu se vystřídala řada ať už bývalých či současných studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Původně byl závod určen pouze studentům FVZ jako příležitost ke vzájemnému měření sil a jako rozptýlení ve volném čase. Za několik let se rozšířil i pro veřejnost, která si díky tomu může ověřit své dovednosti ve vojenských i jiných disciplínách.

DSC01852

Hlásit se mohou čtyřčlenné týmy, v nichž je aspoň jedna žena. Mají nějaká další omezení – třeba věková?

Závod je určen právě pro čtyřčlenné týmy. V každém musí být alespoň jedna žena a tým musí splňovat podmínky příslušné kategorie, do které se zaregistroval. A samozřejmě je na závodníky kladen nepsaný požadavek – dobrá fyzická příprava.

Jaké disciplíny se v závodě objeví? Aspoň tedy rámcově a co lze prozradit, protože evidentně jde o to, aby závodníci byli překvapeni. I proto každý rok překážky a úkoly měníte?

Je pravda, že složení disciplín je odtajněno závodníkům až přímo během závodu. Ale už teď můžeme prozradit naše partnery, kteří některé z disciplín zaštiťují. Již druhým rokem spolupracujeme s Airsoftem Divec, vojenskou hasičskou jednotkou letiště Kbely, Lesy ČR a delší dobou s asociací mediků IFMSA Hradec Králové. Disciplíny jsou rozvržené tak, aby testovaly sportovní, dovednostní, vojenskou, logickou i vědomostní stránku závodníků. Samozřejmě mezi stanovišti nebude chybět skok z mostu, který je každoroční výzvou pro sportovce na konci závodu.

Můžete trochu přiblížit rozdíly mezi kategoriemi?

Mnoho let se Branný závod dělil do kategorií „hard“ a „normal“. Letos se to změnilo a máme kategorie tři. První z nich je „KADET“ pro středoškoláky, kteří si budou moci vyzkoušet náš závod vůbec poprvé. Studenti vysokých škol mají pro sebe vyčleněnou kategorii „UNIVERSITY“ a všichni ostatní zájemci se mohou přihlásit do nejnáročnější kategorie „ELITE“.

DSC02007

Je třeba běžet na čas, nebo rychlost přesunu mezi jednotlivými stanovišti nehraje roli a bodování se týká zvládnutí úkolů? 

Bodově ohodnoceny jsou jak jednotlivé disciplíny, tak i celkový čas strávený na trati. Jeho délka je omezená a překročení limitu bude penalizováno.

Závod se odehrává přímo ve městě? Většina podobných military a překážkových závodů se obvykle koná někde v polích. Jak na to veřejnost reaguje?

Ano, stanové městečko, kde je zázemí a zároveň start závodu, je přímo ve městě na náměstí Osvoboditelů u nábřeží Labe. Některé z disciplín jsou také více či méně poblíž centra města, což umožňuje i náhodným kolemjdoucím sledovat jejich plnění závodníky. Prostorově náročnější stanoviště jsou pak v lesích a jiných nezastavěných plochách na okraji Hradce.

Určitě připravujete doprovodný program – co vše nabídne? Je atraktivní prostě se jen přijít podívat a povzbuzovat?

Rozhodně. Myslíme na to, že někteří závodníci budou mít s sebou rodinné příslušníky či kamarády, kteří je přišli podpořit, a nejen pro ně bude ve stanovém městečku připravena řada aktivit a ukázek. V průběhu celého dne si budou moci návštěvníci prohlédnout vojenskou techniku, zhlédnout ukázky sebeobrany a činnost psovodů, navštívit stánek Spolku VLČÍ MÁKY podporující české válečné veterány, vyzkoušet si postupy první pomoci, obléknout se do vojenské výstroje, vyzkoušet si chirurgické šití, apod. Samozřejmě bude v městečku stánek s občerstvením.

DSC06481

Řešíte pro závodníky nějak i zázemí, potažmo ubytování? Jak se mají připravit?

Pokud budou mít závodníci zájem o využití noclehu, ať už před nebo po závodu v některé z hradeckých ubytoven, můžeme jim ho zajistit. Nicméně částku za ubytování si musejí závodníci uhradit sami. Ve stanovém městečku bude závodníkům k dispozici základní hygienické zázemí.

Letos jste se rozhodli závodem podpořit válečné veterány, konkrétně přes Spolek VLČÍ MÁKY. Proč? A pomáhal závod v charitativní oblasti již v minulosti?

Charitativní činnost v rámci Branného závodu bude letos uskutečněna poprvé, i když snahy o ni tu byly už dříve. Informovanost veřejnosti o problematice novodobých válečných veteránů v poslední době roste. A i my, jakožto studenti vojenského zdravotnictví, bychom se v rámci určité sounáležitosti rádi na osvětě novodobých veteránů podíleli. Proto jsme se rozhodli navázat, snad dlouhodobou, spolupráci se Spolkem VLČÍ MÁKY, který mapuje jejich osudy, zdravotní stav, rodinné zázemí a finanční možnosti, a přesně ví, kde a komu pomoci.

vyber (35)

Jak náročné je závod připravit, kolik lidí na tom pracuje – jsou to dobrovolníci z řad studentů vojenského lékařství?

Příprava zabere hodně času a není to vždy lehké skloubit s plněním našich studijních povinností na lékařské fakultě. Máme užší vedení závodu z řad studentů-dobrovolníků, ve kterém se nacházejí pozice jako velitel závodu, disciplín, stanového městečka a mnohé další. Dále nám vždy vypomáhají studenti brněnských fakult Univerzity obrany, žáci vojenské střední školy v Moravské Třebové a na většinu disciplín budou dohlížet studenti prvního ročníku Fakulty vojenského zdravotnictví.

Hledáte ještě partnery, sponzory nebo dobrovolníky? Jak lze k úspěšné realizaci letošního ročníku přispět?

S mnohými partnery máme navázanou dlouhodobou spolupráci a za jejich přízeň jsme opravdu vděční. Přesto momentálně sháníme další sponzory, jež nám pomůžou k uskutečnění tak velké akce, jakou Branný závod je. Nezbytnou součástí závodu musí být jeho dobrá propagace, kvalitní zázemí, materiál pro široké spektrum disciplín a lákavé ceny pro vítěze.

vyber (62)

Na závěr to nejdůležitější – kdy se závod koná a do kdy se mohou zájemci hlásit?

Závod se koná v sobotu 4. května 2019 v Hradci Králové. Kategorie startují po sobě v časech 8.00 (KADET), 9.00 (UNIVERSITY) a 13.00 (ELITE). Registrace byla spuštěna 2. února 2019 a ještě ten den byla obsazena všechna místa v kategorii ELITE. Plně obsazená je teď už i kategorie UNIVERSITY. Pokud jste se ale nevešli mezi závodní týmy, i tak můžete zavítat do stanového městečka, fandit, užít si celodenní doprovodný program a přímo sledovat nejatraktivnější disciplínu závodu – skok z mostu.

Více na webu http://brannyzavod.uspfvz.cz/ a facebooku https://www.facebook.com/brannyzavod/