„Budoucí revoluce ve střední a východní Evropě“ – zajímavý sborník nyní ke stažení online

 16. 10. 2018      kategorie: Politické vize, koncepce, strategie    

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci spolu s Centre for European and North Atlantic Affairs (Bratislava) dokončilo rozsáhlý projekt pod názvem The Future Revolutions in Central and Eastern Europe, jehož výstupem je stejnojmenná publikace, která je nyní volně ke stažení. Pojďme si stručně představit její zaměření…

Projekt se vztahoval ke změnám, ke kterým dnes dochází ve střední a východní Evropě. Klíčovou otázkou bylo, zda můžeme srovnat současnou situaci v našem regionu s událostmi před sto lety, kdy proběhla VŘSR a rozpadla se Rakousko-uherská monarchie. V bezpečnostním i mediálním diskurzu se totiž právě tato historická paralela zmiňuje již několik let.

Nacházíme se v době, kdy země V4 prochází významnými změnami v politické oblasti, hovoříme o konci liberalismu, zároveň dochází ke změnám v ekonomické a zejména pak v bezpečnostní oblasti. Proto v rámci projektu proběhly v Praze, Bratislavě, Varšavě a Budapešti diskuze s politology, sociology, politiky a dalšími experty na toto téma.

Všechny země V4 se od devadesátých let minulého století snažily o integraci do euroatlantických struktur, což představovalo jejich společný bezpečnostní zájem. V současné době jsou bezpečnostní zájmy tak trochu odlišné…

Polsko vidí hlavní hrozbu v Rusku, což je v jeho případě dáno dlouhodobou historickou zkušeností. Ostatní země regionu se upínají více k migraci, která představuje potenciální riziko z jižního křídla. Díky postojům k řešení nelegální migrace, ale nejenom z tohoto důvodu, získala V4 nálepku "toxické" organizace. Ve vztahu k EU je na tom nejlépe Slovensko, které si díky vstřícnějšímu postoji k Bruselu uchovává pozitivnější obraz v rámci EU než zbytek V4.

IMG_9149

Jednou z hlavních otázek projektu bylo, do jaké míry je možné společné sdílení obranných kapacit, které by vedlo k vytvoření mocenského paktu. Realizátoři projektu se spíše shodují, že jde o "hudbu daleké budoucnosti“. Aby země V4 mohly hrát významnou roli na poli bezpečnosti, a to nejenom ve střední Evropě, musí mít jejich spolupráce konkrétní obsah. V současné době existují projekty, které signalizují, že se V4 vydává tímto směrem, například společná battle group, ovšem je to pouze zárodek dlouhodobého a složitého procesu.

Na základě názorů oslovených odborníků – v odpovědi na klíčovou otázku, zda je možné současné změny vnímat jako revoluční – dochází publikace k závěru, že s přihlédnutím k dynamice dnešního vývoje se o revolučních změnách hovořit nedá. Evropská bezpečnost v historickém kontextu sice prochází určitými proměnami, ale ty se nevymykají tomu, co jsme zaznamenali v minulých letech.

Nové bezpečnostní výzvy, nová bezpečnostní témata a proměna postojů jednotlivých států k bezpečnostním institucím se totiž při hlubším pohledu významně nevymykají tomu, čím Evropa prošla například v době, kdy se rozšiřovala Severoatlantická aliance nebo kdy se západní svět začínal čelit hrozbám mezinárodního terorismu.

Ale to můžete posoudit sami – zájemcům je výsledná publikace The Future Revolutions in Central and Eastern Europe k dispozici online zde. Sledovat můžete také www.cbap.cz.

future revolutions přebal komplet

 Autor: Redakce