Daj-li medaili, nedaj-li medaili: Vojáci AZ přes měsíc čekají na medaile, které AČR došly...

 14. 10. 2014      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Dne 9. září 2014 vyšel článek na Army.cz o vyznamenání dalších příslušníků Aktivní zálohy Čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka. Obsahuje ovšem zavádějící informaci:

„…Třicítka příslušníků aktivní zálohy a vojáků z povolání převzala z rukou generála Adama čestné odznaky, pamětní medaile a stužky štábního kapitána Václava Morávka. Tři z nich obdrželi čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně….“

Na tomto příjemném sdělení, z něhož by si mnohý laik mohl říci – tak přeci na ty „záložáky“ ta armáda hezky myslí – by nebylo nic divného, kdyby však realita nebyla jiná. Dokonce neuvěřitelně absurdní a připomínající scénu ze známé komedie Anton Špelec ostrostřelec.

Co se vlastně 8. září 2014 stalo? Nuže zmíněná třicítka příslušníků Aktivní zálohy (AZ) byla oficiálně generálním štábem (GŠ) skutečně pozvána, aby převzala za svou dlouholetou a výbornou službu, skvělé výsledky při výcviku a podíl na rozvoji AZ, Čestný odznak štábního kapitána Morávka. Mezi pozvanými k vyznamenání bylo i několik vojáků z povolání (VZP), jak se již v posledních letech stalo určitou tradicí GŠ, byť tento čestný odznak je určen prioritně pro AZ a v podstatě je příslušníkům AZ dlouhá léta udílen jako jediné resortní vyznamenání.

Zřejmě až těsně před inkriminovaným okamžikem (jinak se to snad nedá vysvětlit) bylo zjištěno, že pro pozvané přítomné vojáky AZ není dostatek kusů ČO škpt. Václava Morávka. Situaci nemyslitelnou v armádě jiných vyspělých států s armádními tradicemi, kdy odpovědný důstojník by ze sebe trapnost a hanbu dané situace těžko smýval, celkem lehce přítomní odpovědní funkcionáři, kteří tuto medaili udělovali, přešli - včetně brigádního generála Pavla Adama.

 Foto: Na někoho se dostalo a na někoho ne (zdroj: ARMY.CZ)
Foto: Na někoho se dostalo a na někoho ne (zdroj: ARMY.CZ) 

Přítomným vojákům AZ bylo oznámeno, že je nedostatek čestných odznaků k udělení, protože je prý dodavatelská firma nedodala!? Tudíž bude přítomným předán pouze udílecí dekret, podepsaný náčelníkem generálního štábu arm. gen. Petrem Pavlem (který ČO de iure udílí), ti co mají odslouženo potřebný počet let dostanou odpovídající stužky (k tomu více v jiném článu) a medaili, až ji firma dodá, jim pošlou poštou na jejich místně příslušné Krajské vojenské velitelství…

K dispozici bylo pouze asi 10 kusů této medaile, kterou zřejmě někdo odpovědný, kdo má účetnictví s medailemi v trezoru na GŠ ve své gesci, zapomněl objednat včas (ač termín spojený s výročím úmrtí hrdiny Morávka je každý rok stejný). Těchto 10 kusů převzalo přednostně několik přítomných vojáků z povolání (za jejich údajné podíly na rozvoji a výcviku AZ, což by možná platilo asi jen u plk. Klinovského za dlouhá léta) a jen několik přítomných příslušníků AZ. Ostatní dostali pouze dekret, potřesení rukou gen. Adama a případně malou zástupní stužku na uniformu, pokud odsloužili již 5 nebo 10 let služby v AZ.

Generál se nečervenal, nikomu z funkcionářů nebylo trapně, kromě řady příslušníků AZ, kteří jen nevěřícně kroutili hlavami, co je vše dnes možné. Nutno podotknout, že stav, kdy nebyl pro pozvané vyznamenávané příslušníky AZ připraven dostatek kusů „Morávka“, se nestal poprvé! Stal se i v minulosti, kdy však odpovědní funkcionáři danou navýsost trapnou situaci tehdy pohotově vyřešili tím, že vyznamenávaným vojákům AZ, na které „nezbyl“ ČO škpt. Morávka, alespoň narychlo místo toho udělili Čestný odznak AČR. Evidentně se však nepoučili a opět udělovali medaile bez medailí.

A malý dovětek – k 12. říjnu 2014, kdy tento článek redakce připravila k publikaci, tj. déle než měsíc po termínu vyznamenávání, se ocenění vojáci v Aktivní záloze odznaků stále ještě nedočkali.           

 Autor: Redakce