Ze zásahů policie proti demonstrantům nelze vinit její řadové příslušníky.

 30. 03. 2016      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

V poslední době se odehrálo hned několik kritizovaných incidentů, kdy pořádkové jednotky policie – aspoň dle televizních záběrů – „nespravedlivě“ zasáhly proti demonstrantům, ať proti migraci, nebo proti Číně. Má to několik rovin, které je třeba brát v potaz.

Předně, jak upozornil bývalý elitní policista Lumír Němec, policisté musí plnit rozkazy. Pokud by tak nečinili, budou potrestáni. A já dodávám, že kdyby při zásahu nepostupovali ve shodě, ohrozili by sami sebe navzájem i přítomné občany, kteří by se třeba začali mydlit, zatímco policisté by přemítali, koho zpacifikovat a koho ne. Pokud má být někdo kritizován, tak primární autor oněch rozkazů, a jen pokud je vydal v rozporu se zákonem.

Co se týče čerstvé potyčky, kdy byli policií omezováni čeští fanoušci dalajlámy, oproti čínskému vítacímu komparzu, objevuje se nejčastěji argument, že česká policie má stát za českými občany. To je samozřejmě hloupost, protože policie má udržet pořádek, aby k újmě nepřišel ani Čech, ani Číňan. Osobně mám dojem, že Číňané jsou od přírody tak nějak spořádaní, natož na brigádě, takže dost možná pořádek narušovali Češi, ovšem důkazy na to nemám.

Opravdu absurdní je domněnka mnohých hospodských diskutérů i sluníčkových politiků, že policie má v místě zásahu zjednávat spravedlnost. Tzn. posoudit, kdo je dobrý nebo špatný, proti špatnému zasáhnout. Opět je to hloupost, policie předchází porušení zákonů, resp. řeší ty, kdo je porušují. Toto navíc policisté vyhodnocují jen velmi zhruba, dodatečně o vině a trestu rozhoduje až soud a jedině on. Buďme rádi, že žijeme v zemi, kde jsou jednotlivé státní moci jakžtakž oddělené a nevolejme po záměně jejich rolí, sic si škaredě naběhneme.

S tím souvisí takový typický nešvar drtivé většiny demonstrantů, že totiž ignorují výzvu k zanechání činnosti, potažmo „rozejděte se“. Ona to není výzva k diskusi, ba dokonce přetlačování, ovšem nařízení, jehož neuposlechnutí se již po právu trestá. Na demonstracích ignorace příkazu dozajista souvisí s davovou psychózou, současně (jak dokládají případy jednotlivců) také s absencí respektu vůči policii. V televizi to pak vypadá, že policista vytlačuje nějakého nebožáka, ale ten „nebožák“ ctí české právo asi stejně jako právo šaría, tzn. nijak.

A propó, despekt vůči policii (to by vydalo na diplomovou práci, ale zůstaneme u demonstrací) je průvodním jevem jak vlastního průběhu demonstrací, tak mediálních ohlasů na případný policejní zákrok. Mnohým lidem udělá mozek takovou přesmyčku, že „kdo není s námi, je proti nám“, pročež „o těch z protidemonstrace to je jasné, ale když policajti stojí bokem, jsou taky proti nám“. Policisty snad trochu uchlácholí, že demonstranti tedy nechovají respekt nejen vůči nim, ale ani vůči druhému táboru, který skanduje jiná hesla.

Někteří křiklouni bohužel neumí docenit fakt, že se u nás demonstrace už dávno nerozhánějí vodními děly a pendreky. Neodkazuji tím na minulý režim, ale na praxi běžnou v západní Evropě. Kamarád mi vyprávěl, jak z hotelu pozoroval demonstraci v Německu. Policie oznámila, že dává na rozchod limit půl hodiny. Tři čtvrtiny demonstrantů to vzaly vážně, tvrdé jádro přesně po půl hodině dostalo želízka, kdo se vzpíral, tak i po tlamě. Co je na tom špatně, když si to vybrali dobrovolně?

Druhá věc je, že snad všude jinde ve světě se demonstranti umějí opravdu až na výjimky chovat mnohem slušněji, než jak to předvádějí tuzemští. Prostě mají schválenou trasu, a z té neuhnou. Mají stanovený čas a ten nepřekročí. Skandují hesla, nesou prapory, ale jejich obsah není nemravný. Mají pořadatelskou službu, která si je hlídá v první řadě. Poslední, kdo by schválně vyvolával vášně, jsou jejich vůdci. V ČR by rozhodně zasloužil revizi zákon upravující shromažďování, tak aby mělo pořadatelské kvality řekněme koncertu áčkového interpreta, nikoli srazu šimpanzů.

Místo toho, první obětí demonstrantů bývá policie. Resp. před ní ještě řidiči a spořádaní občané, kteří musí upravit svou trasu. Možná by vůbec prospělo zakázat průvody a vyhradit jen pevná místa pro demonstrace, na nichž lze udělat zábor, přistavit toiky, postavit stánky s občerstvením a pódia. A při konání demonstrace a protidemonstrace neposkytovat tentýž prostor oběma stranám. Proč se vůbec chtějí potkat, když se nesnášejí? Vždyť je to jasné, chtějí na sebe vulgárně pořvávat nebo se i fyzicky inzultovat. Má tohle slušný občan zapotřebí? Má tohle zapotřebí policie?

Tím chci říct, že to není ani tak problém policie, ale především obcí, které by měly vydávat povolení s rozumem. Daňový poplatník by to ocenil, protože by nemusel přispívat na policejní pacifikaci magorů a pak ještě poslouchat týden z médií, že do nich policista šťouchl...