Doplnění seriálu o LZS (3): Soukromý sektor versus státní

 06. 11. 2014      kategorie: Obranné akvizice - výstroj, výzbroj, technika    

Soukromí provozovatelé letecké záchranné služby se v posledních letech řídí legislativou, jež je pro ně výhodná. Z jejich branže se téměř podařilo vytlačit armádu a policii. A to právě s poukazem na ekonomičnost provozu – napsali jsme o ní hodně, ale patrně bude dobré to jasně shrnout na jednom místě.

Foto: SAR výcvik
Foto: SAR výcvik  

Policie České republiky

Policie ČR nakoupila v minulosti deset strojů EC 135 Eurocopter, z toho 3 ve zdravotní výbavě. Nyní provozuje pro LZS jen 2 vrtulníky (Praha).

Klady:     

 • moderní letový park
 • kvalitní letecký výcvik a jeho širokospektrální zaměření
 • připravenost pilotů pro IFR lety, speciální SAR výcvik
 • použitelné pro nouzové stavy
 • není přímá závislost na financích – provoz je v rámci mandatorních výdajů
 • možnost masivnějšího nasazení techniky v případě potřeby

Zápory:

 • vysoká finanční náročnost celého komplexu – provoz i nákup
 • pomalejší reakce na případné legislativní změny a zadání– nutno brát v potaz povinnost plnění ostatních úkolů pro resort a stát

Armáda České republiky

Získala deset polských strojů W-3A Sokol, z toho 6 kusů ve zdravotní výbavě. Nyní provozuje 1 kus pro LZS (Plzeň-Líně) a 1 kus pro SAR (Praha-Kbely).

Klady:     

 • tyto vrtulníky zásadně převyšují ostatní (viz pondělní článek)
 • kvalitní letecký výcvik a jeho širokospektrální zaměření
 • připravenost pilotů pro IFR lety, speciální SAR výcvik
 • použitelné pro nouzové a válečné stavy
 • není přímá závislost na financích – provoz je v rámci mandatorních výdajů
 • možnost masivního nasazení techniky v případě potřeby
 • vysoká přepravní kapacita

Zápory:

 • velmi vysoká finanční náročnost celého komplexu – provoz i nákup
 • pomalá reakce na případné legislativní změny a zadání– nutno brát v potaz povinnost plnění ostatních úkolů pro resort  a stát

Civilní provozovatelé

Jedná se o klasický podnikatelský subjekt, který při provozování této činnosti vytváří zisk  Jeho nabídka služeb se přizpůsobuje legislativnímu rámci, který je pro dané období platný. Do ceny služeb jsou zahrnuty amortizace, provozní náklady a zisk, které jsou plně hrazeny zadavatelem. Firmy Alpha Helicopter a DSA provozují vrtulníky Bell a Eurocopter.

Klady:     

 • moderní letový park
 • efektivní a ekonomické využití prostředků, nízká celková zřizovací cena
 • vysoká flexibilita při změně právního rámce a změně požadavků zadavatele

Zápory:

 1. přímá závislost na financích – provoz i přistavení techniky je účtováno dle smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví
 2. nízká přepravní kapacita
 3. omezená použitelnost pro nouzové stavy
 4. nepoužitelnost pro válečné stavy
 5. nízká připravenost pilotů pro IFR lety – příliš drahý výcvik snižuje zisk
 6. pouze ekonomicky zaměřený letecký výcvik, jeho úzké zaměření - nákup vycvičených pilotů  

Co z toho plyne? Pořád to, na co jsme upozornili už v původním vydání seriálu, ale zde je to možná díky rozčlenění do bodů ještě více do očí bijící – stát pro armádu a policii investoval do vrtulníků, z nichž většina je dnes na zemi nebo prodaná. S původními počty by policie a armáda zvládly hravě zajistit celé území ČR.

 Foto: SAR výcvik
Foto: SAR výcvik 

Místo toho se po změně legislativy ve prospěch soukromých provozovatelů nejen musely zželet využití svých vrtulníků, ale rovněž lidí. Někteří z bývalých armádních a policejních pilotů dnes pracují pro soukromé firmy. Ty vydělaly už na tom, že nemusely investovat do výcviku takových pilotů. A vydělávají dál, aniž by měl pacient jistotu, že pro něj vzlétnou, v čemž hraje situaci zase to, co jsme více popsali v pondělí a v úterý – totiž technické možnosti soukromých vrtulníků a snaha jejich provozovatelů je „optimálně“ opořebovat.

 Autor: Jiří Kohout

Foto: SAR výcvik
Foto: SAR výcvik