Drony pro hasiče – zatím spíše výzva než realita

 15. 01. 2015      kategorie: HZS    

Pokud mohou být hasičům co platné již dnešní „řadové" drony (resp. UAV – unmanned aerial vehicles), tak pro monitoring ohnisek požáru, a to díky podvěšení termokamery. Jenomže, co by bylo skutečně přelomové – vytvořit takové drony, které budou hasičům asistovat jako parťáci mezi plameny.


Video: Pohyb hasičů v hořící budově / YouTube

Soutěž, která chce nemožné (?)

V rámci zadání Firefighting Drone Challenge, na níž pracují studenti North Carolina State University na popud hasičského sboru téhož státu, se přímo praví, že cílem je připravit takový dron, aby mohl prolétnout hořící budovou, nalézt osoby uvězněné mezi plameny a navést k nim hasiče. Takový dron by byl bez pochyb velkým pomocníkem – byl by rychlejší, a tak dával větší šanci lidem uvězněným v plamenech, současně by na sebe převzal část rizika za hasiče a šetřil tak jejich zdraví a životy.

Jenže dosažení takových super-schopností má samozřejmě celou řadu háčků. Kromě nutnosti ochránit dron a jeho přístroje před ohněm a žárem (což jistě zvýší jeho hmotnost = zhorší letové vlastnosti a výdrž), je zde také skutečnost, že si nedokáže otevírat dveře. A že neuvidí, protože je všude dým a horko (těžko se identifikuje osoba, pokud je její okolí rozehřáto na teplotu blízkou té tělesné – ač citlivá termokamera leccos rozliší).

Kromě toho obsahuje zadání požadavky, aby byl dron co nejmenší, nárazuvzdorný, vydržel operovat deset minut (to jediné je relativně snadné), preferováno je intuitivní ovládání přes mobil místo RC a nakonec – aby byl tento superdron co nejlevnější. Nu, tahle soutěž bude studenty v Secerní Karolíně i konstruktéry jinde ve světě ještě nějakou dobu trápit...

Drony u českých hasičů

Vzhledem k limitům (výzvě) popsaným výše zatím hasiči, ty tuzemské nevyjímaje, vidí užitečnost dronů v monitoringu velkých požárů, rozvodněných řek, sesuvů půdy a podobně. Z ptačí perspektivy lze rychle a reálně zhodnotit rozsah takových kritických situací. Nadějný brněnský vývojář Robodrone Industries tak se svým menším modelem Kingfisher už monitoroval sesuv půdy ve Strachotíně.


Video: Záběry sesuvu půdy ve Strachotíně z modelu Kingfisher Robodrone / YouTube

Jinou zajímavou příležitostí pro zkoušku využití dronu při zásahu nejen hasičů, ale i jiných složek IZS, se stalo cvičení Ergon letos na jaře. Stejně jako předchozí video, také záběry z této akce dostatečně demonstrují, že velitel zásahu má díky dronu přehled o situaci v rozhlehlém areálu.


Video: Cvičení IZS v Brně s využitím modelu Kingfisher Robodrone / YouTube

Co je zajímavé – Robodrone spolupracuje s GINA Software – mezinárodně úspěšnou (původem též z Jihomoravského inovačního centra - JIC) firmou, která dodává mimo jiné systém pro monitoring a koordinaci Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru (proto věnujeme v budoucnu GINA Software

samostatný článek). A hasičům i vývojářům držíme palce, aby drony uměly co nejdříve více, než jen pozorovat z výšky.

medajlonek_paskova