Většinu z 286 silvestrovských požárů způsobily ohňostroje

 28. 01. 2023      kategorie: HZS    

Výskyt požárů oproti loňsku vzrostl kolem letošní silvestrovské půlnoci o třetinu. Plukovník Legner, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany, pro nás zevrubně popsal rizika a následky neuváženého užívání pyrotechniky v období na konci roku a poskytl nám srovnávací statistiky. S nadsázkou říká, že by snad pomohlo jen „zrušení kalendáře“.

Jaké byly nejčastější příčiny letošních silvestrovských požárů? Jaký podíl na nich nesla zábavní pyrotechnika?

Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, pak přelom roku je pro hasiče i záchranáře časem zvýšené ostražitosti a aktivity. A to především kvůli nesprávnému použití zábavní pyrotechniky. Pyrotechnika každoročně způsobuje požáry a vážná zranění. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná.
Příčiny požárů jsou většinou dobře známy. Je to lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití.

V době od 20:00 hodin 31. prosince 2022 do 6:00 hodin 1. ledna 2023 vyjeli hasiči celkem ke 286 požárům. Právě požáry tvořily asi 75 % silvestrovských výjezdů. Největší podíl připadl na požáry v přímé souvislosti se zábavní pyrotechnikou, dále pak na požáry popelnic, kontejnerů, okrasných dřevin a trávy. Za prvních šest hodin nového roku se při požárech zranily 3 osoby a škody dosáhly téměř na 7 milionů korun.

Jaké jsou hlavní negativní dopady a rizika zábavní pyrotechniky?

Lidé často zapomínají, že používání pyrotechniky sebou kromě několika minut zábavy nese i závažná rizika a také nepříznivé dopady na životní prostředí. (Pozn. Plukovník Legner nám poskytl přehled v tabulce níže.)

tabulka efekty pyrotechniky

Co by pomohlo k omezení požárů na přelomu roku? Co by pomohlo k omezení používání pyrotechniky nebo aspoň k snížení počtu a závažnosti zranění v důsledku užívání pyrotechniky?

Osvěta veřejnosti ohledně manipulace se zábavní pyrotechnikou probíhá každoročně, věnuje se jí celé spektrum organizací. Hasiči, záchranáři, v lokálním měřítku bych vyzdvihl třeba Nemocnici Královské Vinohrady. Legislativně je tato problematika ošetřena dostatečně, je poměrně přísná. Zranění jsou natolik vážná, že pokud je utrpí přímo iniciátor, je následky vytrestán doživotně. Celá problematika je o zodpovědnosti jednotlivců i společnosti. A dokud lidé nebudou dělat, co mají, a budou dělat, co nemají, potom by pomohlo, s trochou nadsázky, snad jen zrušení kalendáře.

Zlepšuje se postupem času situace, co se týče vítání nového roku, nebo je naopak horší?

Ještě v odpoledních hodinách statistické údaje vzbuzovaly naději, že letošní oslavy konce roku proběhnou klidněji, než v letech minulých. Kolem osmé hodiny večer se ale situace pomalu začala obracet a o dvě hodiny později již bylo jasné, že hasiči klidnou službu neprožijí, nárůst požárů oproti loňskému roku byl téměř dvacetiprocentní a o půlnoci téměř třicetiprocentní.
Největší nárůst výjezdů k požárům hasiči zaznamenali v prvních dvou hodinách po půlnoci. Operační střediska jim vyhlásila poplach celkem 186 krát, což je téměř stejně, jako za dva předchozí roky dohromady. 

statistika silvestovkých požárů

Byli v důsledku novoročních požárů zranění nějací hasiči?

Naštěstí jsme neměli hlášeno žádné zranění hasičů a to jak profesionálních, tak ani dobrovolných. 
 

 Autor: Arnošt Zeman