Fakta o helmách, které nakupuje AČR (část 1) – Air Frame Helmet

 07. 11. 2018      kategorie: Hlavní menu    

Na sklonku srpna vydala redakce tohoto portálu článek, v němž upozornila na nedostatky v ochranné funkci přileb typu Air Frame pořízených (a nyní dokupovaných) pro výsadkáře, a dále na jakési low-costové řešení ochrany hlavy pro zbytek armády. Protnulo se několik témat naráz, což vyústilo v řadu dotazů, až vyostřených diskusí, přímo mezi vojáky. Logicky – jde o jejich hlavy. Pojďme oddělit jablka a hrušky, zrno od plev.

Mnoho povyku, důvodně, leč zamotaně

V prvotním článku Hlavu si chraň! Armáda České republiky obměňuje přilby, zvolené modely ale budí rozpaky bylo nakousnuto několik témat současně. První se týkalo helmy Air Frame od firmy Crye Precision v tom smyslu, že její dvou-skořepinová konstrukce neposkytuje dostatečnou ochranu zezadu, a že speciální americké jednotky, které tyto helmy odebíraly jako první, je velmi záhy zase vyřadily, přesto dnes jsou tyto přilby nakupovány pro naše „speciály“ (601.skss) a „výsadkáře“ (43.vpr).

Druhé téma se týkalo nových přileb pro de facto všechny zbylé jednotky AČR, které má dodat STV-Group, přičemž Ministerstvo obrany se poměrně nešťastně vyjádřilo v tom smyslu, že za cenu 8000 Kč může nakoupit více kusů, což zcela logicky zavdává pochybnosti o kvalitě takové helmy, když se ceny u světově zavedených značek šplhají ke 20000 korun za kus.  

Upozornit na takové „podivuhodnosti“ armádních nákupů v redakčním komentáři je v pořádku, protože prvořadě snad všem jde o bezpečnost našich vojáků. (Pozn.: Redaktorům tohoto portálu jde „o věc“, přispět „odborně k věci“ zde může kdokoli další, tedy tak činím). Že je téma výběru přileb pro naše vojáky důležité a sledované, ale současně zaslouží technické argumenty, se ostatně záhy projevilo ve facebookových diskusích například ve skupině Vše o ozbrojených silách, takže k němu nyní nadvakrát přispěji – zde je část první k Air Frame Helmet…

afh 43vprzdroj foto: 43.vpr

Mají přilby Air Frame Helmet (AFH) problém s balistickou ochranou? Spíše jiné a podstatné problémy…

„Správné“ informace ohledně zavádění balistických přileb do AČR podal na FB Vše o ozbrojených silách profil Chrudimsky Vysadkar, což je podle všeho Ivo Zelinka, výkonný důstojník zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. Máme jeho reakci (celou naleznete pod článkem) považovat tudíž za oficiální stanovisko? Reagoval na několik podle něj mýtů až fake news, které aktuálně – po zpochybnění výběru přileb – kolují. Ve vší úctě, leccos na pravou míru uvedl, ale o lecčems pomlčel.

Chrudimsky Vasadkar/Ivo Zelinka/GŠ AČR: „To už je na hranici fake news. Prakticky všechny současné kevlarové přilby mají stupeň balistické ochrany II nebo IIIA (nebo národní ekvivalent). AFH ho má taky. Všechny balistické pomůcky zaváděné do AČR musí procházet balistickou zkušebnou v Brně (viz fotografie zaváděného midcatu). Výhodou, nejen z hlediska balistiky, přilby AFH je právě lepší ochrana hlavy zezadu. Je to dáno tím, že zadní díl přiléhá k hlavě více než přední, nebrání tedy v jejím pohybu při záklonu, tudíž není tak vykouslý jako standardní přilby. Zásadní zejména při padákových seskocích při silném větru, kdy výsadkář zpravidla couve.“

Za mě:

Co se týká balistické ochrany a její úrovně, tak každá polosféra helmy Air Frame bez diskuzí splňuje NIJ (ať už II, IIIA atd). Takže zde žádný problém není. Kde ve skutečnosti dochází k problému, je takzvaný „overlap“, neboli překrytí, originálně vyvinuto pro lepší ventilaci a únik plynů při případné explozi a působení tlaku ze spodu. Což by se dalo považovat za výhodu, kdyby ovšem neplatily elementární fyzikální zákony - co jde dovnitř, musí i ven.

Tedy, ventilační průchody umožňující odvod plynů zároveň poskytují prostor pro vstup ať již plynů, nebo šrapnelů. Co dokáže udělat 2grain šrapnel v uzavřeném prostoru při dostatečné rychlosti je asi všem vojákům jasné. V současných konfliktech je nepoměrně více zranění způsobených tlakovou vlnou a šrapnely než přímým vstřelem. Výsadkové a speciální jednotky, které jsou více exponované, tuto problematiku pochopily, a proto se vzdaly užití přileb Air Frame a pořídily si jiné.

Přilba Air Frame je tedy vhodná maximálně pro zásahové policejní týmy, které se s rovnocenným protivníkem, tedy protivníkem, který disponuje stejnou nebo vyšší palebnou silou, běžně nesetkávají. Pro české výsadkáře, jejichž nasazení předpokládá boj v týlu silnějšího protivníka, jsou naopak
přilby Air Frame výraznou nevýhodou.

Co se týká samotné výroby, tak Crye Precision vyrábí své skořepiny stejným způsobem jako Revision, OpsCore, Team Wendy a další. Překrytím polyamidových vrstev, nebo hybridní kombinací karbonu, polyetylénu a aramidu s překrytím fenolové pryskyřice, a to vše za účelem ušetření váhy. Pokud se budeme bavit jen o hmotnosti, tak jde pouze o marketingový tah. Uvádí se váha 1043g až 1247g, ale konkurence pracuje s váhami řádově o 200g méně. Tedy za předpokladu, že srovnáváme helmy se stejným výkrojem(!).

V plně nakonfigurované přilbě se tyto hmotnosti vesměs podobají, a jestli má mít uživatel na hlavě 1600g nebo 1670g, tak je na pováženou to vydávat za markantní rozdíl, natož si jím odůvodnit nastavení parametrů ve výběrovém řízení. Co je a bude velký rozdíl, je poměr pokrytí – tedy balistické ochrany, protože to je hlavní účel balistické přilby. Pokud budeme srovnávat přilby stejného výkroje, přesto to neznamená, že jsou identické – u různých výrobců se liší až o desítky cm². A to je právě podstatné. Balistická přilba je definována tak, že chrání povrch stejnoměrně po celém svém obvodu. To v případě Air Frame právě kvůli jejím vlastnostem neplatí. Čeští výsadkáři jsou de facto vybaveni nebalistickou přilbou vyrobenou z balistických materiálů.

Není mnoho výrobců, kteří testují a uvádějí hodnotu tzv. Blunt Impact (tupý náraz), což je rozhodně pro (nejen) výsadkáře důležité. Všechny pády na oblast temene, ať už jsou způsobené jakýmkoli vnějším faktorem (exploze, pád z vozidla, přímý souboj) dokáží operátora eliminovat. U přileb AFH od Crye Precision nejsou tato data k nalezení. Tady je rovněž scestné používat výraz balistická ochrana, protože přeci Blunt Impact a balistika jsou dva rozdílné parametry. Z vyjádření Chrudimského výsadkáře není jasné, komu byla určena informace o výhodě této přilby při tzv. „couvání" výsadkáře při visení na padáku, ale toto je už spíše z oblasti hledání „výhod" za každou cenu pro absolutní laiky, ne pro odbornou veřejnost.

Youtube: Black Hawk Down - známá scéna, aneb proč na BI záleží

V neposlední řadě, závěsný systém H-Nape k upevnění přilby na hlavu začíná být morálně zastaralý. Samozřejmě je stále používán a velmi oblíben, ale postupem času nahrazován systémy poskytující větší komfort a zejména lepší fixaci přilby, zvláště vezmeme-li v potaz váhu materiálu umístěného na přilbě (noční vidění, strobo, kamera a další) a její nutnost používání při výsadkových operacích. Crye Precision používá standardně H-Nape produkce OpsCore, stejně jako ARC. To s sebou nese licenční a marketingová omezení, která mohou znamenat výpadek v dodávkách přileb. Tedy, jednoduše řečeno, produkce je limitována více faktory než u zavedených výrobců světových značek.

A nakonec to možná nejpodstatnější: Když už Air Frame Helmet pro elitní jednotky AČR, tak doufám, že nákup byl specifikován jako tzv. Mission Configured s VAS shroud, ARC, suspension/retention system – tedy jsou pořizovány přilby, které operátor vytáhne z obalu a může je rovnou používat. Pokud je armáda nakoupí bez těchto doplňků (které rovněž a velmi ovlivňují celkovou cenu), tak bude muset najít někoho, kdo doplňkové montáže provede dodatečně. A co chceme ze všeho nejméně, je neodborný zásah vrtáním jakýchkoli otvorů do balistických vrstev. Skutečnost, že ať by udělal dodatečné úpravy kdokoli jiný než výrobce, tak AČR přijde o záruku, je poměrně marginální problém ve srovnání s možným dopadem na funkčnost přileb jako takových.

 

Originální post od Chrudimsky vysadkar na FB Vše o ozbrojených silách

helmy Ivo Zelinka