Historie a vývoj Aktivní zálohy (4): Další jednotky a koordinace (vývoj od roku 2004)

 18. 01. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

Abych rozšířil náhled čtenářů na situaci v Aktivní záloze roku 2004, nesmím opomenout připomenu dvě specifické jednotky AZ, o nichž jsme minule v rámci krajských rot nepojednali. A posléze také zmínit ustanovení funkce koordinátora pro AZ...

Vedle oněch 14 krajských pěších rot zůstaly součástí AZ po roce 2004 i již existující dvě jednotky přímo u bojových útvarů armády. Jednalo se o 1. tankovou rotu AZ „Československých legií" (velitel kpt. Ing. Mojžíš), která byla zařazena k 73. tankového praporu „Hanáckému" v Přáslavicích u 7. mechanizované brigády (původně 74. smmpr. přeměněný na 73. tpr.) a „Rotu Z" (velitel kpt. Ing. C.), která vznikla v rámci 601. skupiny speciálních sil „Generála Moravce" v Prostějově.

az_V_00
Foto: Cvičení 1. tankové roty AZ 73. tpr,2007 / archiv autora

Obě tyto zmíněné roty postupně v rámci svého výcvikového programu najely na výcvik podle standardů útvarů, v jejichž strukturách byly zařazeny a jejich výcvik tak probíhal stranou koncepce výcviku zmíněných pěších rot AZ. U tankové roty AZ se jednalo především o běžné zvládnutí vedení bojové činnosti tankovou technikou a všeho ostatního z toho vyplývajícího. U Roty Z o výsadkářský výcvik a další odborný výcvik k vedení bojové činnosti dle standardů výcviku 601.skss. – základ roty vznikl tak zejména z vojáků v záloze s průzkumnou vojenskou odborností ještě ze ZVS nebo bývalých VZP výsadkových a průzkumných jednotek.

Zmíněná 1. tanková rota AZ prošla v období 2003-2004 přecvičením a výcvikem jednotlivce ve Vojenské akademii Vyškov. První cvičení absolvovala ve VA Vyškov na podzim 2003. Slavnostního ukončení výcviku, které proběhlo 8. 10. 2004, se zúčastnilo i velení Armády České republiky v čele s tehdejším NGŠ AČR genpor. Ing. Pavlem Štefkou. Při této příležitosti dostala rota z rukou NGŠ prapor věnovaný Nadací pozemního vojska AČR, který byl v zápětí dekorován stuhou Československé obce legionářské. Dále pak začalo připravovat velení 73. tpr. koncepci výcviku a s pomocí instruktorů z řad praporu i výcvik metodicky vedlo. Tanková rota se tak stala standardizovanou součástí 73. tpr. a prochází přípravou a výcvikem v jeho sestavě.

Také zmiňovaná Rota Z pokračovala ve výcviku. Ten byl zaměřen hlavně na speciální průzkum k získávání strategických informací v týlu nepřítele. V rámci výcviku probíhaly seskoky na padáku OVP-80, slaňování z vrtulníku, také zasazení přistávacím výsadkem. Dále šlo o nácvik taktiky přesunu malých jednotek v týlu nepřítele na různé vzdálenosti, pátrací a pozorovací schopnosti a procvičování taktiky boje při kontaktu s nepřítelem.

az_V_02
Foto: Výsadková příprava u Roty Z 601skss, 2009 / archiv autora

Ve druhé polovině roku 2004 v rámci Kanceláře Náčelníka generálního štábu vznikla pozice pracovníka GŠ – „odborný referent specialista - koordinátor jednotek AZ", jehož pracovní náplní se stalo mimo jiné také koordinování činnosti jednotek AZ, komunikace s představiteli těchto jednotek, spolupráce s nimi a vytvoření plánů systému přípravy a výcviku. Jako první tuto funkci zastával plk. v zál. Ing. Miroslav Mana (předchozí zastávaná funkce byla Náčelník operační sekce mechanizovaného vojska na GŠ), který v ní mohl zúročit své dlouholeté zkušenosti z vojenské činné služby. Zasadil se o zajištění některých věcí k zahájení práce AČR s jednotkami AZ, položil základy spolupráce mezi jednotkami AZ a profesionálními jednotkami a udržoval komunikaci s příslušníky AZ.

Tuto funkci koordinátora AZ v Kanceláři Náčelníka GŠ vykonával plk. Mana, i přes určitý osobní svéráz, až do dubna 2007, kdy jeho funkci převzal plk. v zál. Ing. Zdeněk Slovák, který přinesl do rozjetého procesu výcviku jednotek AZ vlastní koncepci, která se v mnohém odlišovala od směru a systému plk. Many. Plk. Slovák se dlouhá léta podílel na výcviku jednotek AČR, naposledy ve strukturách Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově. Později, v průběhu roku 2008, také byla funkce koordinátora jednotek AZ z kanceláře NGŠ přesunuta na jiné podřízené oddělení GŠ. Od počátku roku 2008 také v této funkci plk. Slováka vystřídal plk. v zál. Ing. Valentín Mišaga, jehož v roce 2013 střídal plk. v zál. Ing. Cirok.

Příště se můžete těšit na připomenutí, jak byli příslušníci AZ vystrojováni a odměňováni...

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

Hlavní použité prameny:

  • Archiv autora
  • Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana
  • Ministerstvo obrany České republiky. Ministerstvo obrany : České republiky [online]. 2004 [cit. 2008-01-15]. Dostupný z WWW: <www.army.cz>.
  • PAJER, Jaroslav. Historie aktivní zálohy v datech. Nepublikováno, studijní materiál.
  • VLČEK, Bohuslav. Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky. Vojenské rozhledy. 2007, roč. 2007, č. 4, s. 67-73.

 Autor: Pavel J. Kuthan