Holding Czechoslovak Group podpořil sbírku Nadačního fondu REGI Base I.

 08. 03. 2018      kategorie: Hlavní menu    

Strojírenský holding Czechoslovak Group je významnou součástí českého průmyslu a při svém postavení nezapomíná ani na svou úlohu v občanské společnosti. Proto podporuje nejen mimopracovní aktivity svých zaměstnanců, ale i společensky prospěšné projekty a akce. Nejnověji například přispěl finančními prostředky Nadačnímu fondu REGI Base I.

regi_01

V listopadu minulého roku při příležitosti Mezinárodního dne veteránů Nadační fond REGI Base I. vyhlásil veřejnou sbírku, díky níž by mohl pomoci zraněným veteránům, hasičům i policistům. A právě 17. února se díky nadačnímu fondu a přispěvatelům do sbírky první z nich dočkal. V prostorách Hasičské stanice č. 11 v Modřanech zástupci fondu předali Liboru Bohdaneckému, hasiči z Hradce Králové, speciální gyroskopický vozík. Finanční prostředky na jeho zakoupení poskytl také holding Czechoslovak Group (CSG), přičemž peníze putovaly z výtěžku prodeje speciálního kalendáře, který holding vydal. Vozík Liboru Bohdaneckému předal předseda správní rady Nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech, předání se zúčastnil i herec Josef Dvořák v historické hasičské uniformě a nechyběli ani ředitelé hasičských sborů Prahy a Hradce Králové a další významní hosté.

regi_02

Libor Bohdanecký si před dvěma lety při výcviku poranil páteř a ochrnul na celé tělo. Po mnoha měsících rehabilitací už hýbe horními končetinami, ale pro přemisťování potřeboval speciální vozík. Právě ten se díky sbírce Nadačního fondu REGI Base I. a partnerům, včetně holdingu CSG, podařilo zakoupit a nyní předat. Vozík funguje na gyroskopickém principu, podobně jako vozítka Segway, Libor Bohdanecký jej tedy může ovládat i bez použití rukou, přičemž s ním může překonávat i náročnější terén.

Nadační fond REGI Base I., který má ve svém motu vetknuto „Pomáháme těm, kteří za nás sloužili", se snaží hledat řešení v těžkých životních situacích pro zraněné vojenské veterány, policisty i hasiče a pomáhá jim překonávat obtíže. Potřebné finanční prostředky získává prostřednictvím veřejné sbírky nebo spoluprácí s firmami a organizacemi, jež jsou si vědomi své společenské odpovědnosti a chtějí pomáhat.

 Autor: Redakce