Jak bojovat s islamistickou hrozbou? Nátlakem na státy, které ji způsobují.

 10. 01. 2015      kategorie: ARMÁDA ČR    

V ČR není zatím vážnější problém s muslimy. Ten problém je ale ve Francii, Británii a dalších zemích. Díky volnému pohybu v EU mohou jejich muslimští teroristi přijet i k nám. Díky tlaku z Bruselu možná budeme muset i my přijímat muslimské přistěhovalce nebo muslimům povolit právo šaría. To staré státy unie jsou pro nás bezpečnostní hrozbou, které se musíme postavit!

islam_00
Foto: Tohle Francie zasela a toleruje (zdroj FRONTPAGEMAG.COM)

Za problém mohou bývalé koloniální mocnosti a západní socialističtí politici

Náš stát nikdy neměl kolonie, takže je třeba říci těm, které měly, jasné ne – nebudeme s nimi sdílet zlo, které zasely. Jednak totiž naprosto nesmyslně rozparcelovaly Afriku a část Asie, proto se tam neustále vymlacují nějaké kmeny. Jednak tam nastolovaly loutkové vlády a korupční systém, aby těžily přírodní bohatství těchto regionů. V neposlední řadě zatáhly tyto regiony do světových válek a a uvrhly je opětovně do chaosu i v posledních letech, když se přičinily na sesazení diktátorů, kteří islamistické frakce drželi jakžtakž na uzdě.

Nemůžeme se divit tamnímu obyvatelstvu, že se dere do Evropy, aby si ukouslo něco z jejího blahobytu, který vzešel z jeho zotročení a rozkradení. Nemůžeme se mu divit, že pociťuje nenávist vůči bývalým okupantům. Co se děje nyní ve Francii, není prvořadě důsledek islámu, jakkoli je tato ideologie prokazatelně vadná, nýbrž logické vyvrcholení po staletí trvající neméně vadné zahraniční politiky této země. Francie zodpovídá za Maročany, Alžířany, Libanonce a Syřany – v posledním případě zrod Islámského státu. Itálie může za Libii. Británie mimo jiné za Súdánce, Egypťany, částečně Libijce a pochopitelně Iráčany – opět i zdrod IS.

Ex-koloniální mocnosti si toho jsou vědomy a v kombinaci s ideologií socialistických partají (to i severské státy bez koloniální minulosti) stvořily koncept multikulturalismu a systém sociálních podpor pro přistěhovalce z regionů, jež systematicky zbídačovaly a rozvracely. Když se jim hromadění přistěhovalců začalo vymykat z rukou – a to už dávno – přidaly ještě politickou korektnost a pozitivní diskriminaci, aby zakryly závažnost nevydařené imigrační politiky. Důsledky jasně vidíme – přibývá v nich muslimů, kteří nejsou integrovaní, leckdy ani neumí jazyk, nepracují, jsou deprimovaní a dál v nich jen sílí pocit křivdy a nenávisti. Ne nutně pocházející z jejich víry, nýbrž ze zažívané zkušenosti.

islam_02
Foto: Rozparcelování severoafrických a blízkovýchodních kolonií v roce 1930

A místo, aby se tomu bránilo, dál se ustupuje. Speciální komise v Británii dokonce nedávno odhalila, že téměř v padesátce škol v muslimských čtvrtích se vyučovalo v rozporu s hodnotami demokracie a lidských práv. Školní rady ovládali islámští fundamentalisti. Na ostrovech také působí 80 soudů šaría a v Londýně jsou tzv. Sharia controlled zones, kde hlídkují radikální muslimové. Totéž ve Francii a Německu – projevem humanismu jejich politiků je podpora nehumánního právního systému ve jménu práv menšin! Je jen otázkou času, než v Bruselu dospějí europoslanci k nějaké směrnici, která navrhne tolerovat islámskou netoleranci v unii plošně.

islam_01
Foto: Rozparcelování afrických kolonií v roce 1914

Co musíme udělat...

Aktuální dění přineslo povrchní a především neefektivní návrhy. Zakázat islám a vyhnat muslimy? Z ČR, kde je jich sotva dvacet tisíc? Uvést policii a tajné služby do větší ostražitosti? Proti těm jednotlivcům a nejvýše desítkám konzervativních, ovšem integrovaných, brněnských muslimů? Kdepak, to je v naší národní situaci irelevantní. My musíme trvat na tom, aby si udělaly u sebe pořádek ty státy, které si hřejí islamistického hada na prsou. Pokud nezasáhnou, jsou tyto našimi nepřáteli, protože s nimi sdílíme prostor bez hraničních kontrol!

Měli bychom poslat těmto zemím diplomatické nóty. Jasně deklarovat, že plody jejich historických chyb spolu s nimi sklízet nebudeme. Žádné přijímání uprchlíků z bývalých kolonií (a mimo tyto země možnost azylu výlučně jen pro křesťany). Bude-li to nutné, vystoupit ze Schengenského prostoru, abychom mohli na našich hranicích důsledně kontrolovat, jací hosté a dokonce občané islámsko-problematických zemí EU k nám směřují. Vždyť tisíce občanů Německa, Británie a Francie vraždí nyní v řadách Islámského státu a tyto země pořád nemají jasno, jak je nepustit zpět, až se s evropskými pasy vrátí na lince Bagdád-Frankfurt.

Navrhněme pro celou EU a aplikujme i bez jejího konsenzu u nás, konečně a důsledně zákaz opravdu všech projevů islámu mimo osobní víry. Není to nic proti náboženské svobodě, avšak právní, ekonomickou a politickou složku islámu je třeba potírat proto, čím reálně je – hnutím směřujícím k potlačení lidských práv a svobod, což náš zákon zakazuje (jen by bylo dobré jej zkonkretizovat a usnadnit jeho vymahatelnost) – pochopitelně i proti nacismu a komunismu (jejich představitele už také konečně trestejme).

Muslimy, kteří naše zákony poruší, i kdyby šlo jen o přestupek, je třeba potrestat vyhoštěním, a pokud se jedná o zde již narozené generace, tak odejmutím státního občanství a následně vyhoštěním do země, odkud sem přišli jejich rodiče (že to také náš právní řád připouští, je dovozeno v článku zde). Není nutné rušit mešity, ale je třeba, aby hlásily svá kázání dozorujícímu státnímu orgánu. To není žádné porušování práv muslimů, zvláště pokud budeme měřit stejným metrem třeba i stalinistce Semelové. Rovnou z televizního vysílání do vazby správně měla putovat jak ona za schvalování vraždy Dr. Horákové, tak Muhamed Abbas za propagaci nerovnoprávnosti žen a kamenování.

Vyžadujme striktní vymáhání spravedlivého demokratického práva také po zbytku Evropy. Jedině tak se naše civilizace zachrání, možná i bez krveprolití.

PS: Je na tomto návrhu něco v rozporu s dobrými mravy? Že není? Řekněte to těm, které jste volili, ať se nebojí konat.

medajlonek_paskova