Jak dnes proběhlo poslední rozloučení s posledním z výsadkářů…

 14. 08. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

V pondělí 7. srpna 2017 nás navždy opustil ve věku 95 let generálporučík Jaroslav Klemeš, jenž byl poslední z vysazených výsadkářů vyslaných z Anglie do nacisty okupované vlasti. Měl jsem tu čest mu dnes, 14. srpna, vzdát poslední hold.

Z vlasti odešel do Francie, kde zažil ústupové boje a následnou evakuaci do Anglie, kde se dostal do výsadkářského kurzu v drsném prostředí Skotska, po jehož absolvování měli být naši vojáci vysazeni do protektorátu, aby se zde zapojili do boje proti nacistům. Měli plnit nejrůznější úkoly, například zajištění radiového spojení s exilovou vládou v Londýně, vyzvednutí shozů zbraní a nejrůznější sabotážní a destrukční úkoly.

Jaroslav Klemeš byl jako radiotelegrafista vysazen v únoru 1945 v rámci operace Platinum- Pewter, seskočil na Chrudimsku a účastnil se i Pražského povstání, kdy vysílal zprávy o dění do Anglie. Měl veliké štěstí, neboť za války bylo vysazeno kolem stovky parašutistů, ovšem konce války se dožilo zhruba padesát. Více naleznete zde (http://www.vhu.cz/zemrel-klemes/)

Pohřeb se konal dnes 14. srpna ve Strašnickém krematoriu, a to se všemi vojenskými poctami, průlet dvou bitevních vrtulníků do kříže ho naposledy při jeho poslední cestě pokřižoval, před samotným zahájením na nádvoří zahrálo na dudy několik členů KVH tradiční smuteční skladby na dudy, což velmi umocnilo onu atmosféru, následovala je ústřední vojenská hudba a nástup čestné stráže.

Rozloučení se konalo ve velké obřadní síni, která byla absolutně plná. Hovořil zde Klemešův velmi dobrý přítel a spolubojovník, stíhací pilot RAF Emil Boček, kterému je dnes také 95 let. Velmi často spolu trávili čas a slavili společně narozeniny. Dále zde hovořili důstojníci AČR, především ti, kteří se s ním často vídali, protože pan generál velmi často navštěvoval jako bývalý výsadkář 43. výsadkový prapor. Všichni výsadkáři jsou jedna velká rodina, a tak se jezdil dívat na výcvik výsadkářů a posiloval jejich ducha.

Rozloučit se s ním přišlo mnoho výsadkářů, ale i dalších vojáků a také policistů. Bylo zde také několik příslušníků Slovenských ozbrojených sil. Závěrem nechyběla čestná salva a hymna Slovenské a České Republiky. Když začali smuteční hosté opouštět obřadní síň, opět se venky linuly teskně znějící dudy.

Pan Generálporučík Jaroslav Klemeš obdržel mnoho vysokých ocenění, mimo jiné i řád Bílého Lva. Poslední rozloučení se všemi poctami proběhlo tak, jak si tento hrdina zasluhoval. Nikdy na něj a na další vojáky, kteří bojovali za naši vlast, nezapomeneme. Děkujeme za Vaši službu a přejeme vám pane generále zasloužený odpočinek a čisté nebe.