Knihovnu Martina Marcina pokřtil kaplan 42. mechanizovaného praporu

 15. 05. 2021      kategorie: ARMÁDA ČR    

V úterý 11. května se sešli zástupci velitelství pozemních sil AČR, 4. brigády rychlého nasazení a 42. mechanizovaného praporu s pozůstalými po št. prap. in mem. Martinu Marcinovi a dobrovolníky Spolku VLČÍ MÁKY, aby po roce příprav slavnostně pokřtili unikátní knihovnu, jejíž fond tvoří knihy, které patřily vojenským veteránům.

Spolek dříve provozoval jen drobnou knihovnu z darů dobrovolníků, která sloužila klientům zařazeným v programu Army Help. Na jaře 2020 navrhla maminka padlého Martina Marcina (+ 5.8.2018, Afghánistán), aby se knihovnička rozrostla o jeho oblíbené knihy.

Takový dar nejde jen přidat do regálu a ponechat pro úzký okruh čtenářů, takže se okamžitě zrodila myšlenka knihy zpřístupnit veřejnosti, tedy začít budovat knihovnu, jejíž fond se bude dál rozrůstat, udržovat odkaz našich hrdinů a posilovat vztah široké veřejnosti k válečným veteránům,“ přibližuje poslání knihovny Miroslava Pašková, předsedkyně spolku.

Fond knihovny se v mezičase rozrostl o osobní knižní sbírku Jiřího „Regi“ Schamse, kterou věnovala jeho sestra. Oblíbenou a pro svůj život inspirativní knihu věnovali například Lumír Němec, bývalý velitel jednotky SOG, nebo generál Petr Pavel. Do fondu přispělo Military muzeum generála S. J. Ingra a zástupci táborského praporu nyní přivezli i sbírku knih od Martinových kolegů.

Knihy jsou označené, a pokud to lze, tak i opatřené osobním věnováním, takže čtenář ví, kdo si knihu přečetl jako první a co pro něj znamenala. To činí tento fond, který se bude jistě dál rozrůstat, naprosto jedinečným. Vždyť vepsaným vzkazem nedisponují ani knihovny bývalých prezidentů.

184721931_1350606495320685_7694804746896751783_n

„Mít k dispozici knihy, které před vámi četl někdo, koho si vážíte, ceníte, kdo je pro vás vzorem. Člověk, který pro službu vlasti obětoval spoustu času, energie nebo i vlastní život!,“ shrnul podstatu knihovny kaplan 42. mechanizovaného praporu npor. Petr Haška.

Fond knihovny je z podstaty zaměření původních majitelů knih velice kompaktní. Tvoří jej vojenská odborná a historická literatura, a to včetně knih a příruček vydaných resortem obrany, které vůbec nejdou do běžné distribuce. Dále biografie vojenských osobností a jí inspirované dobrodružné romány. Nakonec i faktografická literatura pojednávající o diplomacii, mezinárodních dohodách a právu. 

Přestože se na projektu pracuje bezmála rok, největší výzvy jej teprve čekají. „Od podzimu funguje webová stránka www.knihovnamartinamarcina.cz, přes níž si lze knihy zapůjčit, ale dostali jsme velkorysou nabídku je katalogizovat v profesionálním systému KOHA, navíc připravujeme i registraci do sítě veřejných knihoven, která umožní meziknihovní výpůjčky,“ představuje aktuální práci Martina Horová, teta Martina Marcina, z níž se mezitím stala dobrovolnice spolku a kromě knihovny se podílí i na projektu Dopisárna.

Knihovna nyní funguje v režimu, kdy se zájemci buď zastaví v jejím sídle (Milánská 460, Praha), což lze denně odpoledne a večer po předchozím avízu, nebo si nechají knihu zaslat poštou. Vojenským studentům a klientům veteránských domovů zasílá spolek knihy na vlastní náklady. K financování nákladů slouží prodej látkových obalů z chráněné dílny Daneta, které současně pomohou ochránit knihy před poškozením.

látkové obaly na knihu