Je náhrada letounů Jak-40 letouny CASA relevantní? Nikomu to není divné?

 30. 09. 2018      kategorie: ARMÁDA ČR    

Mezi veřejně deklarované priority náčelníka Generálního štábu AČR gen. Aleše Opaty patří dotažení četných tendrů na novou výzbroj, mezi níž se objevují i další letouny CASA. Čtyřmi kusy naše armáda již disponuje, v roce 2009 nahradily zastaralé An-26. Pro potřeby AČR jsou však od 4. listopadu 2013 v souvislosti s vyčleněním jednoho letounu do mise MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajské poloostrově využívány pouze 3 letouny. Vezmeme-li v úvahu pravidelné revize a opravy těchto letounů, pak i přes jejich vysokou spolehlivost jsou k přepravě ve prospěch AČR dostupné pouze dva letouny CASA C-295M...

Akutně je však nutné nahradit i přestárlé JAK-40. Vzdušné síly Armády České republiky vlastní 2 dopravní letouny Jakovlev Jak-40, jejichž hlavním úkolem je přeprava osob včetně ústavních činitelů. Jejich provozovatelem je 24. základna dopravního letectva ve Kbelích. Po vyřazení 2 slovenských Jaků-40 v roce 2015 se tedy české Jaky staly jedinými vládními Jaky v zemích Evropské unie. V minulosti vládní Jaky-40 operovaly i pro polskou vládu, ale po rozpadu vládní letky byly vyřazeny.

Strojům Jak-40 patřícím AČR měla v letech 2015 až 2017 skončit technická životnost, ale na základě nové servisní smlouvy z roku 2017 bude zajištěn jejich provoz a prodloužena jejich životnost až do listopadu 2020.

Tento stav se odráží i v Koncepci rozvoje dopravního a vrtulníkového letectva s výhledem do roku 2025, schváleném v listopadu 2013. I když byla Koncepce schválena usnesením vlády ČR a ministru obrany bylo uloženo předložit vládě návrh dalšího postupu ve věci části obměny letadlového parku dopravního a vrtulníkového letectva, nebyl tento úkol realizován, ačkoli dokument nebyl fakticky zrušen a stále platí.

AN-26Foto MO již vyřazeného typu An-26

Informace, že si chce naše armáda ke čtyřem stávajícím letounům CASA C-295M pořídit ještě dva další, se poprvé objevila v tisku na jaře roku 2015, kdy podle tehdejšího článku v E15 propagoval takové rozšíření naší vzdušné flotily především generál Petr Pavel.

Již tehdy se hovořilo o tom, že by mělo jít o náhradu za dosluhující JAK-40, což je ovšem úplně jiná kategorie letounu, a proto právem budí rozpaky, zda právě CASA je optimální volbou. Ale generální štáb tehdy zdůraznil, že je to jedna z více variant, mezi něž dále patří i modernizace Jakovlevů nebo pořízení malého proudového dopravního letounu typu Challenger.

CASAC-295M CASA

Obměnu letadlového parku dopravního a vrtulníkového letectva vláda znovu projednala a schválila v dokumentu Koncepce výstavby armády České republiky s výhledem do roku 2025 dne 21. prosince 2015 s upřesněním, že letouny Jak-40 budou nahrazeny v závislosti na ukončení jejich provozu typem schopným rozšířit přepravní kapacity ve prospěch pozemních sil.

Je tedy zřejmé, že přijatá koncepce s vědomím vlády posiluje přepravní kapacity ve prospěch AČR a výrazně oslabuje kapacity určené pro přepravu ústavních a vládních činitelů. Letouny Jak-40 totiž byly při významných letech prováděných letouny A-319CJ připraveny jako záložní letoun pro případ poruchy letounu A-319CJ.

Tuto schopnost letouny CASA C-295M jak z hlediska komfortu cestujících, reprezentace přepravovaných osob, ale hlavně z důvodu letové rychlosti letounu C-295M a tím i opožděného plánovaného příletu v porovnáním s letounem A-319CJ rozhodně nemají.

Uplynuly dva roky a až na podzim 2017 tehdejší ministr obrany Martin Stropnický opět připustil, že by C-295M mohly nahradit JAKy. Upozornil, že ve flotile v roce 2021 navíc doslouží ještě CL-601-3A Challenger, takže Vzdušené síly AČR budou potřebovat ještě jedno malé či střední letadlo. Připravoval tedy tendr na dva letouny CASA za dva JAKy, o němž ale předem deklaroval, že jej během funkčního období nedokončí, a spíše jen nastiňoval, že Challenger by mohla "nahradit" buď ještě CASA do třetice, nebo konečně i nějaký malý letoun.

JAK-40 aJak-40

V médiích se objevil obecný požadavek, aby nástupce Challengeru přepravil asi třicet osob, zároveň byl kompatibilní s lůžky Patient Transport Unit pro evakuaci raněných. Článek na Novinky.cz uvedl: „V úvahu připadá buď brazilský Embraer ERJ 135, nebo kanadský Bombardier Global 7000." Obojí letouny v hodnotě zhruba jeden a půl miliardy korun. A ovšem, nabídka letounů v této kategorii je výrazně bohatší, než jak uvedl citovaný článek. Například sousední SRN, se kterou se rozvíjí spolupráce na poli sdílení transportních kapacit, nahradila letouny Challenger určené pro VIP přepravu letouny Global 5000.

canadair-cl-601-3a-challenger-448
Challlenger CL-601

Konečně od letošního června je definitivně zřejmé, že se za dosluhující JAK-40 pořídí dva letouny CASA C-295W, které by vojáci měli mít k dispozici v roce 2020. O náhradě CL-601, který doslouží jen o rok později, se od loňského podzimu mlčí.

A pro úplnost dodejme, že vojenské dopravní letectvo sice disponuje ještě dvěma moderními Airbusy – A 319CJ, ty však čeká brzy „generálka" a patrně bude nutný i upgrade komunikačního systému, interiéru cestujících a pravděpodobně i implementace systému vlastní ochrany letounu.

airbusAirbus A-319CJ

Aby bylo zřejmé, o jakých letounech se bavíme – jaké kapacity tedy Základna dopravního letectva sídlící ve Kbelích má, resp. potřebuje nahradit, uveďme aspoň několik základních údajů (kdo má zájem, snadno si dohledá kompletní specifikace):

  • Konstrukce Jak-40 pochází ze 60. let. Vzdušné síly AČR mají dva stroje v konfiguraci pro 18 a 28 cestujících. Při cestovní rychlosti 550 km/h mají taktický dolet do 2000 km. Maximální vzletová hmotnost činí 16 tun.
  • Vývojově mladší (konec 70. let) je konstrukčně CL-601 Challenger, který jako proudový letoun nabízí cestovní rychlost 819 km/h, s maximální zásobou paliva doletí přes 6000 km, přepraví však nejvýše 19 osob.
  • A-319 je relativně mladý letoun, brázdící oblohu od poloviny 90. let, jeho verze CJ (Corporate Jetliner) je ve výrobě od roku 2000. Cestovní rychlost dosahuje 870 km/h, na palubě může být 44 až 100 osob a podle toho se liší i dolet mezi cca 3500 až 8800 km.
  • A konečně CASA C-295M: Naloží 66 osob, resp. 46 výsadkářů s výstrojí a výzbrojí. Cestovní rychlost činí jen 480 km/h, ovšem dolet dosahuje přes 5000 km. Letoun na rozdíl od prvních třech však není čistým tzv. dopravním, ale transportním letounem. Je tedy primárně určen k převozu nákladu a vojáků do boje, nikoliv civilních cestujících.

 

Na první pohled je zřejmé, že Jak-40 jsou proti C-295M CASA přepravní kapacitou plus mínus třetinové. Na základě jeho zastaralého avionického vybavení se však projevilo i váhání o jeho dalším osudu. Povšimněte si, že naše letectvo má jeden z letounů Jak-40 v úpravě jen pro 18 osob. V obou případech (i pro 28) osob se jedná o letadla „salonní" k přepravě různých delegací. To se týká i Challengeru, který je z hlediska kapacity přepravovaných prakticky shodný s „menším" Jak-40.

Je dále zcela zjevné, že CASA patří do stejné kategorie nákladních letadel jako An-26, vlastně je ještě o něco větší (na počet přepravovaných), takže je v pořádku, že „Anduly" nahradily. Avšak CASA je výrazně větší než Jak-40, natož v jeho úpravě pro 18 osob, rovněž tak Challenger. Z hlediska počtu přepravovaných osob je CASA takto dvojnásobně až trojnásobně objemnější letoun. Jen pro pořádek dodejme, že oproti A-319 v úpravě pro 100 osob je CASA pro změnu poloviční.

Co je podstatné: Aniž by se na to někdo (novináři) ptal, je zde přes tři roky pozvolna servírován záměr AČR nahradit minimálně dva malé letouny v „salonní" úpravě pro přepravy delegací dvěma středními letouny pro přepravu vojáků a vojenského materiálu. Jako by byla naprostá samozřejmost nahradit dálkový autobus Scania náklaďákem Tatra.

delegaceFoto MO z vítání jedné z četných delegací bývalou ministryní

Co za tím bude? Tak, jak je nákup dalších dvou kusů C-295M CASA zdůvodňován, tedy náhradou Jak-40, vypadá jako zcestný. Jen velmi těžko si lze představit, že by CASA mohla být dodána v „salonní" úpravě. Pokud AČR potřebuje navýšit své přepravní kapacity pro vojáky – a s ohledem na záměr rozšířit 43. výsadkový prapor na pluk se to nabízí – pak by to měla veřejně komunikovat.

...Takový nákup letounů CASA pro naše výsadkáře by byl samozřejmě logický a správný. Pakliže AČR současně považuje své kapacity pro přepravu delegací za naddimenzované, pak je v pořádku, že Jak-40 de facto nahrazovat nebude (nákupem CASA k tomu rozhodně nedojde).

Zopakujme, že časový horizont pro přechod na nové letouny je o to neúprosnější, že musí proběhnout mnohatýdenní odstávka Airbusů kvůli „generálce" a pak znovu kvůli modernizaci komunikačních systémů, obměně interiérů a zástavbě vlastní ochrany, přičemž toto koliduje s dobou, kdy Jak-40 budou vyřazeny, za ně pořízené C-295M CASA pro delegace vhodné nebudou, doslouží pak právě i Challenger.

bombardier challenger 604Bombardier Challenger 604 - jedna z možných náhrad?

Zcela se vzdát malých letounů je nesmysl, tudíž by mělo být otevřeně komunikováno, jakým směrem se „vládní letka" bude ubírat. Náhrada CL-601 nebude levnou záležitostí a tendr by měl proběhnout transparentně. Pokud si na Generálním štábu a Ministerstvu obrany zvolili tradiční salámovou metodu (teď další letouny CASA a pak teprve oznámit potřebu, tedy nákup, nového malého letounu – business jetu), tak se domnívám, že se tím vzrušeným diskuzím, různým podezřením a v důsledku odkladu nákupu i paralýze přepravních kapacit ústavních činitelů zcela jistě nevyhnou.