Komentář: Neobratná komunikace Davida Svobody je důsledkem absence komunikace vůbec

 03. 04. 2023      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Nadporučík Svoboda musel na kobereček za televizní vystoupení, v němž se vyjadřoval jako zástupce olympijského výboru, nikoli jako voják. K aférce se vyjádřil kdekdo, zatímco osobní názor Davida Svobody jsme se vůbec nedozvěděli. Není to první ostrý střet o start ruských a běloruských sportovců na OH 2024 v Paříži. Utkávají se dva relevantní hodnotové principy a je škoda, že polemika není možná.

Svoboda toho mnoho říci nestihl a zamotal se

“První obětí každé války je pravda,” pravil Aischylos před dvěma a půl tisíci let a připomněl 18. března 2023 Milión chvilek pro demokracii (viz). Nečetl to Svoboda právě u Chvilkařů, než tento citát použil 29. března v interview na České televizi? Proč jej hned podezřívat z četby nějakých proruských dezinformačních webů?

Do ČT byl pozván, aby mluvil za Komisi sportovců ČOV, což de facto znamená mluvit za ČOV, a to zase v důsledku za MOV (Mezinárodní olympijský výbor). Klasický citát použil v nesprávnou chvíli a v nesprávném médiu, takže vyprovokoval moderátorku k dalšímu dotazu a už to jelo. Slavný český pětibojař a nyní trenér zaměstnaný armádou se do toho zamotal. Diváci si to mohli vysvětlit mnoha způsoby – řečníkovi nestačily mentální kapacity, nedokázal se rozhodnout pro roli, v níž vystupuje, až po výklad, že vlastně fandí Rusku.

Pravdu o Svobodově skutečném názoru se už nedozvíme

Místo toho, aby Svoboda vysvětlil, co si vlastně myslí, po smršti hejtů prohlásil, že neměl svůj den a za své výroky se omluvil. Čímž sám sebe shodil. A přešel k autocenzuře. V tom není první, ani poslední. Přitom právě už v televizním interview zmínil jakousi anonymní anketu ČOV mezi sportovci, jejíž výsledky byly nejednoznačné. To znamená, že když osobnosti českého sportu mohou svobodně, protože anonymně, sdělit svůj názor, zřejmě jich polovina schvaluje účast Rusů a Bělorusů na olympiádě.

Naopak to vůbec neznamená, že je celá polovina českých sportovců proruská! Pro většinu lidí obecně musí být krajně složité přiklonit se k jednomu či druhému řešení účasti sportovců na nadcházející olympiádě. Ten spor je mnohorozměrný: Je v něm otázka vtahování sportu do politiky a vidíme, že mnoho sportovních federací a soutěží umožňuje starty Rusů a Bělorusů. Olympiáda má apolitičnost ve svých základech. Dále je v něm otázka uplatňování kolektivní viny. Ne každý ruský sportovec, už vůbec ne běloruský, invazi na Ukrajinu, jakož vůbec režim ve své zemi, schvaluje. Co sportovci – disidenti?

Na druhé straně jsou zde argumenty, které se v českých médiích opakují bez vlny hejtů: Předně nasazení na frontě, ba smrt, mnoha ukrajinských sportovců. A pak teorie Dominika Haška, že jakýkoli sportovní úspěch ruského sportovce pomáhá nejen legitimizovat ruskou státní politiku, ale dokonce jí přináší miliony dolarů, kterými v důsledku financuje válku.

Pravda opravdu padla jako první

Nejde ani tak o to, zda je David Svoboda ostražitý vůči válečné propagandě jak ruské, tak ukrajinské. (Ostatně, ani na tom by nebylo nic špatného, není nutné nekriticky hltat každý výrok Zelenského na Instagramu. To neznamená automaticky fandit Putinovi.) V daném Svobodově vystoupení mohlo a mělo jít především o legitimní střet hodnot a principů, které samy o sobě mohou být všechny pravdivé a správné, jenže v kontextu uplynulého roku se dostaly do kontradikce.

Tak se o nich bavme, neskákejme si do řeči, neodvádějme řeč jinam. I kdyby svůj názor říkal méně obratný řečník, neumlčujme ho. Je to fascinující téma, je to důležité. Panu Svobodovi přejme, aby se stal „šestibojařem“ a zlepšil svoji obratnost v komunikaci. A až – jestli se vůbec ještě kdy opováží – bude někdo další zkoušet objasnit i principy, které nejsou zrovna v kurzu, nechme ho domluvit.

Jak to dopadlo s nadporučíkem Svobodou

Ministryně obrany Jana Černochová se sešla s ředitelem ASC Dukla plk. Pavlem Bencem a npor. Davidem Svobodou. Plk. Benc udělil Davidu Svobodovi písemnou důtku za nedodržení předpisů, které stanoví, že se voják musí chovat takovým způsobem, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil. Npor. Svoboda se rozhodl rezignovat na členství v Komisi sportovců ČOV, protože dvojrole profesionálního vojáka a zástupce komise nejdou dohromady. Ministryně obrany ho pozvala na další návštěvu vojenského prostoru Libavá, kde se už několik měsíců cvičí ukrajinští vojáci, aby si vyslechl jejich příběhy o tom, co Rusko na Ukrajině páchá. Jana Černochová zdůraznila, že nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat.

Je tohle tím, co jsme chtěli, a co potřebujeme? Až nadporučík Svoboda navštíví ukrajinské vojáky na Libavé a ministryně z toho nasdílí fotografie na Instagramu, poslouží Svoboda propagandě, nikoli pravdě. Ale koho to zajímá...

 Autor: Arnošt Zeman