Konference První pomoc v boji 2017 - program a registrace

 18. 09. 2017      kategorie: ARMÁDA ČR    

V prosinci proběhne 3. ročník konference zaměřené na problematiku poskytování všech úrovní zdravotnické péče, aplikované ve válečných oblastech a při mimořádných událostech. O čem letos konference bude a jak se můžete přihlásit, se dočtete v článku.

První ročník se uskutečnil již v roce 2015 na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Tehdy to byl pilotní projekt studentského spolku při Fakultě vojenského zdravotnictví. Nyní se již jedná o profesionální akci, která svým obsahem předčila původní záměr - vytvořit nezapomenutelný zážitek, při kterém by profesionálové s dlouholetými zkušenostmi předali své poznatky pár studentům. Následující rok se ale ukázalo, že o akci je natolik velký zájem, že se musela přesunout do hradeckého kongresového centra ALDIS. Sál kompletně zaplnilo 340 návštěvníků. Konference se tedy rok od roku vyvíjí a nejsou jí lhostejné podněty účastníků, ani jejich potřeby.

ppvbsál

Pro koho je tato konference určena? Pro odborníky i zapálené laiky. Přednášky jsou vhodně rozděleny a sestaveny tak, aby zaujaly obě skupiny zájemců, a to především návazností na podmínky a postupy, které se používají i v civilním prostředí.

Dozvíte se, co musejí profesionálové řešit při prvním setkání s raněným v terénu i jak probíhá následná péče. Jak se zachovat v případě velkého počtu zraněných, co dělat s popáleninami a jak ohrožující může být hypotermie, rozebereme speciální výcviky, kurzy a mnoho dalšího.

Tentokrát nás čeká tedy třetí ročník, který odstartuje 2. 12. 2017 opět v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Následující den, 3.12., v úzké návaznosti proběhne v rámci projektu První pomoc v boji 2017 také doprovodná konference, a to přímo na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví. Budou představeny zajímavé kazuistiky a dále se rozvedou specifika výcviku vojenských zdravotníků.

Součástí konference bude také výstava fotografií z válečných oblastí a používaného zdravotnického materiálu v zahraničních operacích.

Více informací na webu konference www.ppvb.cz a sociální síti Facebook: První pomoc v boji 2017 a První pomoc v boji 2017 - kazuistiky

ppvbbanner

 Autor: Jiří Néma