Military Training Week – „open“ pětidenní kurz v rámci Přípravy občanů k obraně státu.

 19. 06. 2015      kategorie: Izraelská škola proti terorismu    

Z dotace na Přípravu občanů k obraně státu od Ministerstva obrany pro vás jako Spolek VLČÍ MÁKY připravujeme akci, která má původ v myšlence uspořádat nadstavbu tradičního Airsoft Czech Army Challenge, kde v posledních letech jevili účastníci větší zájem o doprovodné workshopy než soutěžní disciplíny. Takže jsme si řekli, že připravíme jen ty semináře s drilováním praktických dovedností. A je z toho Military Training Week (MTW), kam vás srdečně zveme.

Zájemcům chceme dát možnost odvést si z akce něco skutečně naučeného, zažitého, ať už od střeleckých instruktorů nebo instruktora armádního Kurzu přežití (a k němu by se vlastně MTW dal přiblížit). Níže jsou tedy informace kdy, kde, co...

Datum: 13.-18.7. s tím, že ideální je, pokud dorazíte již odpoledne/večer 12.7.

Místo: Železná Ruda, stejně jako loni ACAC

Cíl: místo soutěžních disciplín prohloubit vybrané dovednosti, v nichž se obvykle na ACAC zápolí, program naplňuje potřeby POKOS (Příprava občanů k obranu státu) 

Obsah:

1. Tactical Combat Casualty Care

Dá se říci, že TCCC, přesněji první fáze Care Under Fire, je evergreenem a patří snad na všech podobných akcích k té nejoblíbenější aktivitě. Naposled na ACAC 2014 se pod vedením šéfa armádních instruktorů CLS drilovala pečlivě aplikace škrtidla a stažení zraněného. I proto vás asi trochu zklameme, na MTW se teď bude velice důkladně drilovat následná fáze Tactical Field Care. Zaměříme se například na správné použití obvazů, fixaci zlomenin, monitoring zraněného… Ale nebojte, také vám to uděláme akční.

2. Střelecké drily

Možná teď kroutíte hlavou a říkáte si, že MTW je marná záležitost. Aniž bychom se chtěli někoho dotknout, protože každý manipulaci se zbraní přeci vypiloval k dokonalosti, tak věřte, že mezi vojenskými a policejními profesionály je zdokonalování se v zacházení se zbraní velké téma. Pěkný postoj a úchop je jedna věc, ale na MTW se bude celý den drilovat pohyb, přebíjení, střelba – v různých pozicích a situacích, ve stresu, ve stísněném prostoru atd. A to s dlouhou i krátkou zbraní. Ale klidně se pak zase vraťte ke svému stylu :-)

3. Survival, Evasion, Resistance and Escape

Problematika S.E.R.E. je naopak téma žádané, ale trochu opomíjené (protože pro kratší akce obvykle příliš časově náročné), takže věříme, že jeho zařazením do programu MTW vám děláme opravdu radost. Snad vás o ni nepřipraví ani naše nabídka dobrovolného waterboardingu ;-) Projdeme základní dovednosti nejen fyzického přežití na útěku, ale zvláštní péči bude náš instruktor věnovat vaší psychické odolnosti.

4. Pohyb jednotlivce, družstva

Možná někteří z MCM (Military Community Meeting – bude opět po prázdninách) pamatují vynikající přednášku Pavla Stehlíka na toto téma. Praktický nácvik jsme vám dosud dlužili. MTW konečně nabízí dostatek času nacvičit taktiku v různých situacích, v otevřeném terénu, zalesněném, v zástavbě (objekt využívaný loni na ACAC k CQB ještě naštěstí stojí).

acac_06

5. Ostatní program

Především protichemická (CBRN) ochrana, večerní přednášky a besedy. Noční výsadky (testování dovedností získaných přes den). Závěrečná hra.

Jednotlivá témata vedou zkušení instruktoři, účastníci jsou rozděleni do skupin, aby skutečně všichni dovednosti nadrilovali a zautomatizovali. Pokud se sejde různorodé osazenstvo z hlediska dosavadní úrovně znalostí a dovedností, vytvoříme na místě skupiny podle pokročilosti.

Zabezpečení: snídaně + svačinový balíček, oběd, večeře (stylem US polní kuchyně); ubytování ve vlastních stanech (kdo by chtěl chatku, tak za příplatek a je třeba o ni žádat co nejdříve)

Počty: vítány jsou čtyřčlenné a šestičlenné týmy, ale protože nejde o soutěžení, ale kurz, tak můžeme zařadit i jednotlivce - zásadní je, že kapacita činí max. 36 osob, jinak u starších 15 let avšak mladších 18 let žádáme tradičně písemný souhlas rodičů.

Doprava: vlastní, doporučujeme vlak s tím, že z nádraží vám převezeme bagáž a bude-li kapacita, tak i vás; pokud zvolíte osobní automobil, tak je třeba v kempu uhradit ještě parkovné

Finance: spoluúčast 850 Kč/os. - je třeba poukázat nejdéle týden předem na účet Spolku VLČÍ MÁKY (informace k platbě obdržíte na základě přihlášení)

Přihlášení: na e-mail militarycommunitymeeting@email.cz zašlete jednoduše jméno, příjmení, trvalou adresu, mobil, e-mail, datum narození (tím nám současně udělujete souhlas zpracovávat pro potřebu MTW vaše osobní údaje podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)