Ohlédnutí: Aneb co přinesla konference První pomoc v boji…

 30. 01. 2018      kategorie: Izraelská škola proti terorismu    

Je ráno 5:45 a pořádná kosa. Čekáme na dobrovolnici, která nás dle dohody vyzvedne autem na trase do Hradce Králové. Míříme na již třetí ročník konference, která se zaměřuje na problematiku poskytování zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou – První pomoc v boji. Všichni se však účastníme poprvé, a proto jsme plni očekávání…

Pohledem účastníků ze Spolku VLČÍ MÁKY

Naše role je dvojí – máme příležitost prezentovat účastníkům konference Spolek VLČÍ MÁKY, ale doufáme, že se zvládneme střídat i jako posluchači v sále, protože problematiku bojové medicíny máme každý přinejmenším jako koníček.

Dostali jsme k dispozici stůl, kde jsme vyložili informační letáky a zboží pro charitativní prodej. Jelikož jsme byli umístěni naproti schodům, návštěvníci nás nemohli minout.

V 9:00 konference zahájila přednáškou, které se zhostil prap. Bc. Jaroslav Duchoň, Dis. s názvem Protokoly poskytování první pomoci. Věnovala se změnám v postupech, které se uplatňují v poskytování první pomoci, zvlášť kladl důraz na postupy u masivního krvácení.

pp v boji sál

Další přednáška v 9:50 od nrtm. Bc. Petry Dvořákové, která sloužila na ROLE 2 v Kábulu, se věnovala MASCAL.  ROLE 2 má za úkol řešit akutní chirurgické zákroky, stabilizaci zraněných a definitivní ošetření lehčích poranění. Popisovala vlastní zkušenosti s tím, jak rychle je nemocnice připravená na hromadný příjem raněných. Což bývá většinou do patnácti minut od vyhlášení poplachu, kdy jsou dopraveni a tříděni první pacienti.

Pak následovala přestávka a my jsme prodávali máčky – byli jsme nesmírně překvapeni, kolik účastníků konference přišlo Máky podpořit. Vojta, náš dobrovolník, se jako na všech akcích ujal rozmlouvání s vojáky, aby jim představil možnosti, jak je spolek může podpořit. Vedle nás byla k dispozici kniha „Ten druhý život“ (zápisník/diář obsahující autentické příběhy českých vojáků) a během první pauzy se po ní také doslova zaprášilo. 

Po přestávce v 10:40 následovala přednáška s tématem „Válečná zóna – Afghánistán“ pplk. MUDr. Martina Oberreitera, armádního chirurga, který má rozsáhlé zkušenosti z domova i misí. Během přednášky představil práci v polní nemocnici, kde ošetřoval širokou škálu poranění. Popisoval souhru mezi českými lékaři a ostatními zahraničními kolegy. Promítal vlastní fotografie i videa přímo z operace. Ukazoval nám příklady jednotlivých pacientů v tamních podmínkách – i přesto, že lékaři odvedou skvělou práci, je pak následná péče prakticky nulová. Vyprávěl nám příběhy jednotlivých pacientů.

Poslední přednáška před obědem patřila MUDr. Robertu Zajíčkovi, Ph.D. z Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze. Mluvil o problematice popálenin, popisoval jednotlivé druhy popálenin, jejich vznik, nebezpečnost a hlavně následky. Dokumentoval obrázky z vlastní praxe na příkladech jeho vlastních pacientů. Bylo to patrně to nejdrsnější, co účastníci během konference mohli vidět. Nejzajímavější však bylo, že ukazoval i snímky pořízené o několik let později, kdy správnou postoperační péčí došlo k prakticky komplexnímu zahojení.

Následovala polední pauza, kde byla ještě možnost si dokoupit máčky – největší zájem byl o „patch mák“ a placky, přívěsky, hrnky. Moc děkujeme těm, kteří náš spolek podpořili. Samozřejmě nevěnovali se jen tomu. Na místě byla výstava „Ten druhý život“ dokumentující pobyt ve válečných zónách.

pp v boji máky

Po pauze ve 13:20 přednášel záchranář DiS. Martin Honzík o problematice hypotermie (podchlazení). Ve 13:50 na něj navázal záchranář Radan Doubrava, který nás seznámil s projektem organizace ParamedCZ probíhající v oblasti na východě Ukrajiny.

Po coffee breaku se ve 14:50 ujal slova nrtm. Bc. Richard Dvořák držitel odznaku Expert Field Medical Badge US Army, kde se zaměřoval na zdravotnické dovednosti v poli. Vzpomenul konkrétně i na získání prestižního odznaku.

Před zakončením konference se představila MgA. Jarmila Štuková. Přednáška reportérky a fotografky, která cestuje do válečných zón. Přiblížila, jak je obtížné se na některá místa vůbec dostat. Především však srovnávala, jak mnohá místa vypadala před válkou (zhroucením) a dnes.

Při večerním zakončení konference jsme měli možnost si nechat podepsat knihu „Ten druhý život“ od Jarmily Štukové. Fronta byla ohromná, ale stálo to za to. Pak už jsme se jen sbalili a jeli domů. Vyčerpaní, ale nadšení. Ještě jednou díky všem, kdo koupí máčků podpořil naše projekty. A také velký dík organizátorům (s jedinou výtkou ohledně vytápění sálů) byla konference bezchybná. Je skvělé, že na odbornou konferenci tohoto typu může přijít i širší veřejnost!

Stejní organizátoři nyní připravují na duben konferenci Humanity & War, opět v Hradci Králové. Nenechte si ji ujít!