Na sjezdu policejních odborů bude horko kvůli zneužití osobních údajů členů a dalším aférám.

 24. 03. 2017      kategorie: Novely zákonů, služba a kariéra    

Zdá se, že vypukla naplno válka mezi vedením NOS PČR a jeho opozicí (v čele s Petrou Lhotákovou), ale i dalšími funkcionáři. Lhotáková zveřejnila kopie svazku, podle nichž jeden z místopředsedů odborů tajil své angažmá v StB. Jiný policista pro změnu naší redakci nabídl článek a důkazy, že policejní odbory obchodují s daty svých členů, což se jeví ještě daleko závažnějším problémem na hraně zákonnosti.  

Že policie míří po hlavě do ***, to se ví, ale proč jí tam dopomáhají odboráři?

Dovolte mi jako šéfredaktorce tohoto portálu nejprve krátkou předmluvu – před pár týdny jsem se zúčastnila semináře k novele zákona o službě příslušníků bezpečnostních sborů, a sice za Spolek VLČÍ MÁKY (referovala jsem zde), který řeší převážně potíže vojenských veteránů, takže smyslem bylo poukázat, jak se s některými tématy vyrovnává zákon o vojácích z povolání. Odnášela jsem si docela dobrý pocit z příjemné debaty, jíž se účastnili i předsedové dvou největších policejních odborů – Milan Štěpánek za NOS PČR a Zdeněk Drexler za UBS, také Petra Lhotáková za Mobbing Free Institut a pak samozřejmě další odborníci.

Nestačím se nyní divit, jak rychle se společenské úsměvy a vůle k pohodové diskusi mohly přetavit v otevřenou válku. Pravdou je, že v kontaktu s řadovými policisty dlouhodobě slýchám nářky nad tím, že dominantní policejní odbory jdou spíše na ruku prezídiu a ministerstvu. Připravená novela je i podle mého názoru o ničem, hypoteticky může zafungovat dokonce kontraproduktivně. Jako člověk zvyklý řešit potíže vojáků, kteří odbory mít vůbec nesmí(!), a přesto se mají v mnoha ohledech (plat je jen jedním z nich) výrazně lépe než policisté, si pohrávám s myšlenkou, že ony policejní odbory, zejména NOS PČR, vskutku nevykazují žádoucí výsledky.

To přitom vůbec neznamená, že neplní jiné role – vždyť sociální a právní pomoc vojákům právě musí zabezpečit malé neziskovky o pár srdcařích, kdežto není pochyb, že UBS i kritizovaný NOS PČR toto mají vyřešeno velmi dobře, za čímž stojí tisíce hodin práce jejich představitelů. Zkrátka, každá mince má dvě strany. A tak jistě chápete, že z dění před sjezdem policejních odborů, do něhož je zatahován i portál Ozbrojeneslozky.cz (ano, my za běžných okolností vydáme článek jakémukoli příslušníkovi OS a BS) nejsem vůbec šťastná. Proto místo prostého přetištění článku o zneužití osobních údajů řadových členů odborů jakožto jedné z mnoha afér, jež mají okořenit nadcházející sjezd NOS PČR, se pokusím tento a další problémy nastínit s co možná největším odstupem. Pokud něco příliš zjednoduším, tak se předem omlouvám (omlouvám se i policistovi, jehož článek nepřetiskuji celý).   

Téma první: Za kritiku vyhazov z odborů…

Petra Lhotáková je ranařka (vydali jsme s ní rozhovor), které v důsledku opravdu špatných zkušeností došla trpělivost. Když máte pocit, že někdo ve vašem okolí činí něco protiprávního a vůbec špatného, tak jej upozorníte. No a když nepřestane, máte dvě možnosti – smířit se s tím, že svět není spravedlivý a ignorovat to, nebo trvat na sjednání nápravy třeba i podáním podnětu k prošetření inspekcí. Oboje jsou špatná řešení, ale není-li na výběr lepší… Nu a NOS PČR reagoval protiofenzívou, vyloučil Lhotákovou z odborů a odmítl jí dál platit právníka ve věci jejího sporu o šikanu na pracovišti. To bezesporu není dobrá vizitka odborů.

Na webu NOS PČR tak nyní visí alespoň jeden z dopisů, vlastně ten poslední, který mu Lhotáková adresovala. Vyčítá v něm, že její podnět na porušení stanov vedením odborového svazu je ignorován, že byla sama z odborů vyloučena protiprávně, že trvá na nápravě i za cenu podání trestního oznámení… Odpověď zodpovědných funkcionářů? „K této výzvě přijalo Předsednictvo NOS PČR toto stanovisko: Předsednictvo NOS PČR se citovanou výzvou Bc. Petry Lhotákové nebude zabývat.“ (zde zcela dole)

Nezlobte se na mě, ale pokud se na toto podívá kdokoli nezasvěcený, co si asi pomyslí? Že NOS PČR předvádí aroganci moci doby předlistopadové, ba ještě horší, protože tehdy by si žádný soudruh tajemník nedovolil takovou reakci vyvěsit na nástěnku. Kdyby šlo o státní instituci, ze zákona reagovat musí. Odbory zřejmě ne, ale proč se samy usvědčují, že si s podněty svých členů vytírají víte co?! Dnes takové jednání předvádí jen Babiš, který na výzvy k doložení svých příjmů řekne prostě: „Sorry, jako.“ Ale to přeci není normální!

Téma druhé: Jeden místopředseda odborů s pochybnou minulostí a titulem, další místopředseda znechucen…

Ono vyjádření NOS PČR citované již výše ovšem nezačíná dopisem Lhotákové, nýbrž reakcí na to, že na svém facebooku vydala kopie svazku Petra Tomka z Archívu bezpečnostních složek. Napadá mě: Když už máme agenta StB Bureše ve vládě, proč by nebyl příslušník StB představitelem policejních odborů? Já osobně bych byla pro doživotní odstavení všech lidí, kteří se angažovali pro minulý zločinecký režim, avšak jako bytostný demokrat dokážu akceptovat, že voliči nebo odboráři si mohou za reprezentanta vybrat i toho, jehož dřívější morální selhání znají a tolerují.

Jenže u JUDr. Tomka zřejmě problém spočívá v tom, že se jaksi zapomněl zmínit. V jeho reakci na webu NOS PČR (zde nahoře) se mimo jiné píše:Po dobu 8 let jsem byl zařazen na útvaru, který se zabýval bezpečnostní kontrolou cestujících, ostrahou letiště a doprovodem civilních letadel. Z uvedené doby jsem 6 let strávil denním studiem střední a posléze vysoké školy.“ Už toto zní zajímavě – dá se za 6 let stihnout maturita a studium práva? Na Wikipedii se k titulu JUDr. Uvádí: „V období komunistického režimu byl ale titul doktora práv znehodnocen tím, že byl udílen rovněž absolventům Vysoké školy SNB, ač neabsolvovali řádné univerzitní právnické studium.Nicméně užívat se dodnes (bohužel) smí.

tomek

Dále pan Tomek píše:Od roku 1982, tedy již 35 let, se věnuji výhradně služebnímu poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to výkonem personalistické, pedagogické, metodické a publikační činnosti.Nejsem si jistá, zda sedm let praxe ve výchově esenbáků zavdává vystavení negativního lustračního osvědčení a je vůbec záhodno se tím chlubit. To je ale problém na stejné úrovni jako v případě výše odkazovaného vyjádření, že vedení odborů prostě na Lhotákové podnět nebude reagovat. Totiž, umístit takové proklamace na web v roce 2017 nemůže žádného čtenáře získat na stranu NOS PČR, což si jeho vedení bohužel absolutně neuvědomuje a poškozuje tak nejen odbory, ale i policii jako takovou.

Ze všeho nejvíce ale o situaci v NOS PČR vypovídá toto Tomkovo vyjádření: Snaha o diskreditaci mé osoby není v poslední době ničím novým. Poslední pokus o mou kompromitaci je součástí nevybíravých metod některých vysokých funkcionářů odborového svazu, směřující k odstranění mě z vedení svazu.“ To souzní se závěrečnou pasáží vyjádření prvního místopředsedy odborového svazu Ing. Burdy: „Nevím jak ty, ale já jsem šel do vedení svazu s poněkud jiným cílem. Já jsem chtěl pomáhat našim členům, ale to se jaksi ve vedení svazu již zcela ztratilo. Jen politikaření, paranoia a nic jiného.“

Tak, to bychom měli, vedení NOS PČR je především politikařením, což si navzájem vzkazují na úvodní stránce webu jeho čelní představitelé. Nakonec s tím vlastně Lhotáková, kterou tamtéž navrhují zažalovat za zveřejnění svazku, má společné právě a jen to, že na tento stav vytrvale poukazuje. Řešením jistě nebude zbavit se kritiků, ale jít k hlubokým kořenům opravdu nedobrých vztahů vrcholových odborářů.

Téma třetí: NOS PČR předal osobní data tisíců policistů soukromé firmě…

Za NOS PČR dne 29. 4. 2016 předseda Milan Štěpánek podepsal Výhradní plnou moc pojišťovacímu agentovi/makléři Chytrý Honza. Tato smlouva má podle dostupných informací zahrnovat i správu IT servisu a správu členské základny. Z rozsáhlého článku, který nám k tomuto tématu do redakce doputoval, vyplývá toto: „V evidenci správců osobních údajů jsme ke společnosti Chytrý Honza, a.s. zjistili, že je sice zaregistrována jako správce osobních údajů, ale pouze ve vztahu ke své obchodní činnosti, tj. registrace odběratelů (klientů) a dodavatelů. Ve vztahu ke správě evidenčních systémů registrace neobsahuje žádné informace.“ Pokud by to byla pravda, pak by to znamenalo, že předseda NOS PČR svěřil členskou databázi firmě, která není vůbec způsobilá se o tak citlivá osobní data starat.

chytrý honza nos pčr

Společnost Chytrý Honza přitom zprostředkovává pojištění, úvěry, hypotéky a další finanční produkty. Inzerce této nabídky skrze odbory vyvolává v jejich členech pocit exkluzivity a výhodnosti. Přidává se i nátlak obchodnický – některým členům odborů už prý finanční zprostředkovatelé telefonovali s „výhodnými“ nabídkami. 

 

Navíc Chytrý Honza provozuje už i dřívější aktivitu odborů nazvanou Odbory Plus, která pro čerpání všelijakých slev a výhod vyžaduje registraci, včetně získání osobníc údajů, avšak z jejích smluvních podmínek nevyplývá, že by mohla kontakty poskytovat dál. Přesto zaznamenaná praxe napovídá opak. Každý člen odborů sice souhlasil se zpracováním osobních údajů, avšak pouze pro účely evidence členské základny.

Správce osobních údajů, tedy primárně NOS PČR, by měl podle zákona podat vysvětlení. O to jej požádal funkcionář Mgr. Kočárek a od už výše probíraného JUDr. Tomka obdržel odpověď (citujeme z dodaných materiálů): „Tak Josefe, je to hezké, ale bez jediného důkazu o úniku informací a bez konkrétních údajů, které by Tvé pochybnosti o výhodnosti opravňovaly. Takhle je to o ničem. Podlož to relevantními informacemi a nejen tím, co někdo nekonkrétní a neidentifikovatelný někde uvedl. Potom to může být předmětem diskuse.“ Taková reakce samozřejmě neodpovídá liteře zákona a opět ilustruje aroganci vedení NOS PČR. Pochopitelně věc s konečnou platností posoudí až Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrem

Výše popsané spory, které nyní zmítají vedením nejsilnější policejních odborů, především vůbec způsob, jakým je vrcholní funkcionáři řeší a veřejně komunikují, zanechávají velmi hořkou pachuť. Policii ČR, která tančí na okraji propasti kvůli podfinancování, personálnímu podstavu, přebujelé byrokracii, podvázáni tunami norem a despektu veřejnosti, rozhodně nemůže prospět, když podezřelé machinace, arogantní jednání a podivnou minulost předvádějí současně ti, kdo mají řadové policisty chránit, povzbuzovat a reprezentovat.

Než takové odbory, to snad raději nemít žádné. Jako člověka, který se orientuje na problematiku armády, která odbory mít nesmí, to na mě činí právě takový dojem. Sjezd NOS PČR na konci března buď nastolí radikální obrodu, nebo sám sebe pohřbí. Obyčejní slušní policisté si rozhodně zaslouží odbory na kvalitativně vyšší úrovni. Na sjezdu jim přeji šťastnou volbu.